DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Kamil


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Boleráze 15.12.2010

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Boleráze 15.12.2010

Prítomní: M. Strnka, M. Szabó jr, J. Divok /tlf, mail/, J. Hrnčírik, B. Jesenský, R. Arvay /tlf/

Ospravedlnení: J. Šnirc

 1. Otvorenie

  zasadnutie otvoril predseda KBO SNA M.Strnka

 2. Výberové konania súťaží 2011

  KBO v zmysle vyhláseného výberového konania boli v stanovenom termíne doručené tri neporušené a riadne označené obálky s ponukami z aeroklubov:

  • Kamenica n/Cir – usporiadanie Otvorených majstrovstiev SR v akrobacii na vetroňoch a letúnoch
  • Aeroklub Partizánske – usporiadanie PM SR a PM SR juniorov
  • Aeroklub Prievidza – usporiadanie PM SR

  V tajnom hlasovaní členovia rozhodli takto:

  1. Organizátorom Majstrovstiev Slovenska v leteckej akrobacii na vetroňoch a letúnoch v termíne 13.-17.7.2011 bude Aeroklub Kamenica n/Cirochou. /jedna ponuka/
  2. Organizátorom PM SR v klubovej a kombinovanej triede v termíne 28.5.-12.6.2011 bude Aeroklub Partizánske /dve ponuky – v tajnom hlasovaní Partizánske 4 hlasy, Prievidza 3 hlasy/
  3. Organizátorom PM SR juniorov v klubovej a štandardnej triede v termíne 29.6.-10.7.2011 bude Aeroklub Partizánske. Majstrovstvá juniorov budú súčasťou 31. ročníka Memoriálu A.Makarenka. /jedna ponuka/

  Poznámka: predložené ponuky si môžete vyžiadať k nahliadnutiu u predsedu KBO M.Strnku

 3. Rôzne
  1. Využitie vetroňov v roku 2011.

   B.Jesenský predložil členom KBO k diskusii plán využitia vetroňov v sezóne 2011 spracovaný podľa požiadaviek reprezentácie.

   KBO v prípade žiadostí V.Kubovčíka, B.Jesenského a D.Jančíka postupuje podľa zápisu KBO z 13.marca 2010 bod e. KBO žiada menovaných reprezentantov najneskôr do 31.12.2010 o od­súhlasenie svojich žiadostí s B.Jesenským, prípadne ich korigovanie podľa stanovených pravidiel.

  2. Dodatok k nominačným kritériám č. 1/2010

   Členovia KBO po pripomienkach súhlasili so znením navrhnutého „Dodatku č. 1/2010“ platných nominačných kritérií a poverili B.Jesenského a J.Hrnčírika najneskôr do 31.1.2011 ich zverejniť na webovej stránke SNA.

  3. Rozdelenie finančných prostriedkov za rok 2010.

   Členovia KBO na základe výšky finančných prostriedkov komisie rozhodli o podpore členov reprezentácie za rok 2010 takto:

   • členom juniorskej reprezentácie na predzávode MS uhradiť podľa predložených dokladov štartovné a vleky
   • prispieť víťazom Majstrovstiev Slovenska juniorov /Darnady, Čagala, Pecháč/ sumou á 50,–eur
   • KBO ďakuje B.Jesenskému za finančné príspevky poskytované juniorskej reprezentácii
   • reprezentantom SR seniorom uhradiť podľa predložených dokladov štartovné a príspevok za vleky vo výške 100,–eur. /Príspevok 100,– eur sa netýka reprezentantov V. Foltína, D. Jančíka a M. Divoka, ktorým bol uhradený čiastočným preplatením vlekov priamo na MS Maďarsko/
   • J. Kožárovi uhradiť 550,– eur za štartovné na MS Maďarsko. /Štartovné za neúčasť na súťaži je znížené o sumu 100,– eur, t.j manipulačné a bankové prevody/

KBO poveruje M.Strnku pripraviť do 31.1.2011 návrh rozpočtu KBO a prideľovania finančných prostriedkov reprezentantom v roku 2011.

Boleráz 15.12.2010

Zapísal: Anton Líška
Overil: Miroslav Strnka

« Späť

zverejnené: 02.06.2016 | aktualizované: 21.11.2016 | počet zobrazení: 76128

počet prístupov od 19.01.2016: 1454027
počet prístupov dnes: 1026