DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Apríl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

meniny má Ervín


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 14.11.2015 v Martine

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 14.11.2015 v Martine

Prítomní: B. Jesenský, J. Kovalčík, D. Jančík, T. Bobok, M. Szabo

Ospravedlnení: M. Divok, J. Hrnčírik

Program:

 1. Kontrola financií pre rok 2015
 2. Rekordy v bezmotorovom lietaní k 15.11.2015
 3. Slovenský pohár 2015 – vyhodnotenie
 4. Správa komisie pre VP SR
 5. Reprezentácia SR pre rok 2016
 6. Slovenský pohár a CPS 2016
 7. Predbežný športový kalendár plachtárskych akcií pre rok 2016
 8. Plénum KBL v 2016
 9. Organizácia EGC 2019
 10. Rôzne

 

 1. Kontrola financií pre rok 2015

  Prebehla kontrola financií pre bezmotorovú komisiu. Na základe predloženého materiálu B. Jesenským komisia rozhodla o zaplatení 4 aerovlekov všetkým reprezentantom, ktorí sa zúčastnili na EGC 2015 v Rieti (rovnaký počet vlekov bol uhradení organizátorovi EGC 2015 Osceny pre slovenský tím/ podmienka účasti organizátora) a schválila úhradu štartovného poplatku pre Ľ. Kuvika, ktorý bol akceptovaný na EGC 2015 Rieti v poslednej chvíli.
  Prípadný vzniknutý schodok bude uhradený z rozpočtu 2016.

  Členovia komisie rozhodli o vyrovnaní dní využitia vetroňa SI a DI voči počtu letových dní DuoDiscusa OM-2020, vrátane tréningu, využitého na EGC 2015 v Maďarsku pre T. Frátrika. Rozdiel však bude uhradený.
  Zodpovedný: B. Jesenský
  Termín: 31.12.2015

  Správcovia lietadiel pripraviť vyúčtovanie využitia reprezentačných lietadiel SNA za rok 2015 a peniaze zaslať SNA.
  Zodpovedný: M. Divok, J. Kovalčík, D. Jančík
  Termín: 31. 12. 2015

 2. Rekordy v bezmotorovom lietaní k 15.11.2015

  J. Hrnčírik predložil mailom členom komisie bezmotorového lietania podklady k ustanoveným slovenským rekordom od začiatku roka 2015 a prehľad rekordov k 15. 11. 2015. Komisia rekordy schválila.
  Tento rok bolo prekonaných celkom 19 slovenských rekordov. Novoustanovené rekordy sú vyznačené žltým v prehľade rekordov. Pilotom gratulujeme!
  Taktiež pribudla nová trieda pre ustanovovanie rekordov – 13,5 m trieda (D-13).

  Úloha: Vypublikovanie prehľadu rekordov k 15.11.2015
  Zodpovedný: J. Hrnčírik

 3. Slovenský pohár 2015 – výsledky

  P. J. Hrnčírik predložil mailom výsledky Slovenského pohára za rok 2015, ktoré komisia po prejednaní schválila.
  Výsledky SP 2015 tvoria prílohu č. 1 tohto dokumentu a taktiež sa objavia na www.sna.sk.
  Zodpovedný: J. Hrnčírik

 4. Vzdušný priestor SR – správa komisie pre vzdušný priestor

  P. L. Benedikt predložil elektronicky správu o činnosti komisie pre vzdušný priestor, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto dokumentu. Komisia oceňuje komplexnú prácu komisie pre vzdušný priestor a taktiež berie na vedomie uvedenú správu.

 5. Reprezentácia SR pre rok 2016

  P. J. Hrnčírik vypracoval návrh zloženia reprezentácie pre rok 2016 podľa platných nominačných kritérií (príloha č. 3).

  Členovia komisie po diskusii určili reprezentačné družstvo SR v bezmotorovom lietaní na rok 2016 nasledovne:

  • Mužská reprezentácia
   • Klubová trieda

    Jozef Kožár (AK Martin) a Karol Benedikovič (Air Sympatia)

   • 13,5 m trieda

    Tibor Noga (SGC Martin) a Martin Šnirc (AK Nitra)

   • 15m trieda

    Maroš Divok (AK Spišská Nová Ves) a Filip Pecháč (AK Nitra)

   • Štandardná trieda

    Dominik Jančík (AK Nitra) a Samuel Pollák (AK Nitra)

   • 18m trieda

    Ľubor Kuvik (Air Sympatia) a Vladimír Fotlín (AK Nitra)

   • Voľná trieda

    Ján Divok (AK Spišská Nová Ves) a Peter Jánoška (AK Nitra)

   • Viacsedadlová 20m trieda

    Martin Fürješ (SGC Martin) a Ľubík Jakubčák (AK Poprad)

    Branislav Jesenský (SGC Martin) a Ján Kovalčík (AK Bratislava)

  • Juniorská reprezentácia

   Filip Pecháč (AK Nitra) a Martin Jurovic (AK Bratislava)

   Náhradníci:

   Jakub Dudáš (AK Prievidza) , Jozef Pavlinský (AK Prešov)

  • Ženská reprezentácia

   Drahuša Divoková (AK Spišská Nová Ves)

 6. Slovenský pohár 2016 a Celoslovenská plachtárska súťaž 2016

  Komisia odsúhlasila podmienky a vyhlasuje súťaž Slovenský pohár 2016 a Celoslovenská plachtárska súťaž CPS pre rok 2016.
  Podmienky sú v prílohe č. 4 a 5.

  Úloha: Vypublikovanie daných podmienok na www.sna.sk
  Zodpovedný: J. Hrnčírik

 7. Predbežný športový kalendár plachtárskych akcií pre rok 2016

  Predbežný športový kalendár plachtárskych súťaží sa nachádza v prílohe č. 6.

  Členovia komisie sa po diskusii dohodli, že nebude vyhlásené výberové konanie na organizáciu PMSR a PMSRj v roku 2016.
  Z dôvodu klesajúcej tendencie účasti pilotov na PMSR, sledovaním postupného zdokonaľovania juniorských pilotov, ktorí dlhoročne lietajú na PMSRj aj so seniorskými pilotmi, s cieľom posilniť skúsenosti slovenských pilotov, ktorí nemajú možnosť sa zúčastniť viacerých súťaží počas roka, členovia komisie odhlasovali, že sa spomínané súťaže budú konať v jednom termíne počas súťaže MAM 2016 v Partizán­skom.

  Všetky súťaže budú vyhodnocované po triedach ako jedna súťaž. Na konci súťaže sa vyhlási Majster Slovenska, Majster Slovenska juniorov a víťaz súťaže MAM 2016. Teoreticky tieto tituly môže získať jeden pilot.
  Ak sa súťaže zúčastnia vetrone v klubovej triede indexom nižším ako index 96, budú hodnotené indexom 96.

 8. Plénum KBL v 2016

  V roku 2016 prebehne plénum KBL. Komisia odsúhlasila konanie – termín pléna bude február 2016, pozvánky budú rozosielané mailom na adresy aeroklubov do konca januára 2016.

 9. Organizácia EGC 2019

  Aeroklub Prievidza predložil bezmotorovej komisii SNA žiadosť o schválenie kandidatúry Aeroklubu Prievidza ako organizátora do výberového konania na usporiadanie FAI Majstrovstiev Európy 2019, s čím členovia komisie súhlasili a vyjadrili podporu.

 10. Rôzne
  • Komisia zobrala na vedomie správu pre prezídium SNA o zhodnotení súťaží v roku 2015. Správa sa nachádza v prílohe č. 7.
  • Komisia by touto cestou opätovne a aj touto cestou rada poďakovala p. Vittekovi za jeho nezištnú podporu slovenskej reprezentácie v uplynulom roku.
  • Touto cestou taktiež gratuluje Jožkovi Kožárovi ku krásnemu bronzovému umiestneniu na Majstrovstvách Európy, klubová trieda, Rieti 2015, odovzdaný najneskôr na pléne KBL.
  • Členovia bezmotorovej komisie by chceli aj touto cestou poďakovať aj ostatným členom a pomocníkom reprezentácie nielen za účasť na medzinárodných súťažiach, ale aj dosiahnuté osobné alebo tímové výsledky.
  • P. Vyletel, Detva predložil ponuku na možnosť kalibrácie letových zapisovačov. Ponuka je v procese overovania možností na schválenie.
  • Komisia bezmotorového lietania navrhuje obstaranie výkonnostného dvojsedadlového vetroňa ASK21 využiteľného na akrobatický výcvik ako aj podporu rozvoja výučbových preletov vo dvojom z fondov získaných odpredajom lietadla SU.

V Martine, 14.11.2015

Zapísal: B. Jesenský

« Späť

zverejnené: 08.06.2016 | aktualizované: 08.06.2016 | počet zobrazení: 67699

počet prístupov od 19.01.2016: 1358667
počet prístupov dnes: 423