DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Apríl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

meniny má Justina


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Martine 28.02.2015

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Martine 28.02.2015

Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 28.02.2015 v Mar­tine
(formát PDF, veľkosť 755,2 kB)

Prítomní: B. Jesenský, J. Kovalčík, J. Hrnčírik, M. Divok, D. Jančík, T. Bobok, M. Szabo

Hostia: Z. Hrnčíriková

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh z posledného zasadnutia
 2. Reprezentácia SR a jej účasť na EGC 2015
 3. Využitie lietadiel na rok 2015
 4. CPS 2014 – vyhodnotenie
 5. Súťažný poriadok a nominačné kritéria a
 6. Vyhlasovanie výsledkov Majstrovstiev SR v bezmotorovom lietaní
 7. Vzdušný priestor SR– správa komisie o vzdušný priestor
 8. Rôzne

 

 1. Kontrola plnenia úloh z posledného zasadnutia

  M. Divok predložil návrh dokumentu „Postup pri nehode, poškodení resp. zničení techniky SNA“, komisia sa dohodla, že materiál po pripomienkovaní a dopracovaní bude súčasťou (príloha č. 2) k zmluve o prenájme vetroňov SNA.
  Termín k vyjadreniu: do 30.03.2015
  Zodpovední: členovia komisie

 2. Reprezentácia SR a jej účasť na EGC 2015

  Prebehlo potvrdenie reprezentačného družstva SR a tím kapitánov na súťaže EGC 2015.
  Prehľad súťažiacich a tím kapitánov, ktorí sú zatiaľ nominovaní a potvrdení na tieto súťaže je v prílohe č. 1.

  Úloha: Vypublikovanie voľných pozícií na EGC2015 na www.sna.sk.
  Termín: asap
  Zodpovedná: Z. Hrnčíriková

  Komisia poverila B. Jesenského zabezpečením oblečenia pre reprezentantov na tieto súťaže so zapracovaním nového loga.
  Zodpovedný: B. Jesenský, M. Szabo
  Termín: 16.06.2015

 3. Využitie lietadiel na rok 2015

  Na základe prejaveného záujmu reprezentantov o reprezentačné lietadlá SNA pre rok 2015, komisia schválila využitie reprezentačných vetroňov nasledovne:

  PRIBINA CUP Nitra
  02.04. – 11.4.2015
  LS 8 Tibor Frátrik komerčne
  DISCUS 2    
  VENTUS 2    
  FCC Gliding Prievidza
  12.4. – 23.4.2015
  LS 8    
  DISCUS 2    
  VENTUS 2 Maroš Divok  
  Fatraglide 2015 Martin
  01. 05. – 09.05.2015
  LS 8 Viliam Kubovčík komerčne
  DISCUS 2    
  VENTUS 2 Martin Furješ komerčne
  PMSR 2015, Partizánske
  24.05. – 07.06.2015
  LS 8 Dominik Jančík  
  DISCUS 2 Viliam Kubovčík komerčne
  VENTUS 2 Maroš Divok  
  18. FAI Majstrovstvá Európy 2015
  Std, Club, 15 m trieda
  02.08.-15.08.2015
  LS 8 Dominik Jančík  
  DISCUS 2    
  VENTUS 2 Maroš Divok  

  J. Kožár – VI alebo SI(18m) aj s vybavením pre výškové, termín bude spresnený v 8/2015.

  Kalendár využitia vetroňov bude updatovaný na www.sna.sk – link tu.

 4. CPS 2014 – vyhodnotenie

  P. J. Hrnčírik predložil výsledky CPS za rok 2014, ktoré komisia schválila.
  Výsledky CPS 2014, medzinárodná a slovenská tvoria prílohu č. 2 tohto dokumentu a taktiež sa objavia na www.sna.sk.
  Zodpovedný: J. Hrnčírik
  Víťazom gratulujeme!

 5. Súťažný poriadok a nominačné kritéria

  Komisia zrevidovala dokument „Súťažný poriadok a nominačné kritéria bezmotorového lietania SNA“. Zmeny sa týkajú napr.:

  • Zmeny formátovania textu a samotného dokumentu,
  • Drobné formálne zmeny v texte (oprava preklepov, zosúladenie skratiek),
  • Zosúladenie tried – 13,5m nahradila svetovú triedu, 20m dvojsedlová zmenená na viacsedadlovú,
  • odstránenie nominačných súťaží a podobne.

  Dokument bol schválený a bude vypublikovaný na www.sna.sk
  Termín: apríl 2015
  Zodpovedná: Z. Hrnčíriková

 6. Vyhlasovanie výsledkov Majstrovstiev SR v bezmotorovom lietaní

  Komisia vytvorila dokument „Vyhlasovanie výsledkov Majstrovstiev SR v bezmotorovom lietaní (MSR BL) a Majstrovstiev SR v bezmotorovom lietaní juniorov (MSR BLj)“, ktorý bude slúžiť ako krátky návod pri vyhlasovaní majstrovstiev a bola zabezpečená zjednotený postup pri vyhlasovaní výsledkov. Tento dokument bude vypublikovaný na www.sna.sk.
  Komisia bezmotorového lietania zabezpečí „mustru“ na diplomy s nový logom.

 7. Vzdušný priestor SR – správa komisie pre vzdušný priestor

  P. L. Benedikt predložil správu o činnosti komisie pre vzdušný priestor, ktorá tvorí prílohu tohto dokumentu č.3. Komisia berie na vedomie uvedenú správu.

 8. Rôzne
  • Komisia bezmotorového lietania vyhlasuje výberové konanie na nové logo reprezentácie SR v bezmotorovom lietaní.

   Podmienky:

   V grafike musí byť zapracované
   text Slovak Gliding Team
   niektorý zo štátnych symbolov (graficky prispôsobený).

   Prihlasovatelia jednotlivých návrhov sa zaslaním návrhu zriekajú autorských práv v prospech KBO SNA. Komisia bezmotorového lietania si vyhradzuje právo vybrať víťazný návrh a víťaza odmeniť.

   Návrhy zasielajte mailom na zuzana.hrnciri­kova(at)gmail­.com do 30.04.2015.

  • Využitie OM-RLČ a auto – zo strany komisie bola zaslaná požiadavka na využitie OM-RLČ a áut SNA p. Gáborovi.

Členovia komisie sa zhodli na termíne ďalšieho stretnutia – Air Symposium 2016 – mesiace január – február 2016.

V Martine, 28.02.2015

Zapísala: Z. Hrnčíriková
Overil: B. Jesenský

« Späť

zverejnené: 08.06.2016 | aktualizované: 08.06.2016 | počet zobrazení: 63621

počet prístupov od 19.01.2016: 1351053
počet prístupov dnes: 552