DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Antidopingová agentúra SR
https://antidoping.sk

Overenie zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/

Nástroj na kontrolu zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/latky-lieky


Kalendárik

  «   Január   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

meniny má Miloš


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Martine 28.02.2015

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Martine 28.02.2015

Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 28.02.2015 v Mar­tine
(formát PDF, veľkosť 755,2 kB)

Prítomní: B. Jesenský, J. Kovalčík, J. Hrnčírik, M. Divok, D. Jančík, T. Bobok, M. Szabo

Hostia: Z. Hrnčíriková

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh z posledného zasadnutia
 2. Reprezentácia SR a jej účasť na EGC 2015
 3. Využitie lietadiel na rok 2015
 4. CPS 2014 – vyhodnotenie
 5. Súťažný poriadok a nominačné kritéria a
 6. Vyhlasovanie výsledkov Majstrovstiev SR v bezmotorovom lietaní
 7. Vzdušný priestor SR– správa komisie o vzdušný priestor
 8. Rôzne

 

 1. Kontrola plnenia úloh z posledného zasadnutia

  M. Divok predložil návrh dokumentu „Postup pri nehode, poškodení resp. zničení techniky SNA“, komisia sa dohodla, že materiál po pripomienkovaní a dopracovaní bude súčasťou (príloha č. 2) k zmluve o prenájme vetroňov SNA.
  Termín k vyjadreniu: do 30.03.2015
  Zodpovední: členovia komisie

 2. Reprezentácia SR a jej účasť na EGC 2015

  Prebehlo potvrdenie reprezentačného družstva SR a tím kapitánov na súťaže EGC 2015.
  Prehľad súťažiacich a tím kapitánov, ktorí sú zatiaľ nominovaní a potvrdení na tieto súťaže je v prílohe č. 1.

  Úloha: Vypublikovanie voľných pozícií na EGC2015 na www.sna.sk.
  Termín: asap
  Zodpovedná: Z. Hrnčíriková

  Komisia poverila B. Jesenského zabezpečením oblečenia pre reprezentantov na tieto súťaže so zapracovaním nového loga.
  Zodpovedný: B. Jesenský, M. Szabo
  Termín: 16.06.2015

 3. Využitie lietadiel na rok 2015

  Na základe prejaveného záujmu reprezentantov o reprezentačné lietadlá SNA pre rok 2015, komisia schválila využitie reprezentačných vetroňov nasledovne:

  PRIBINA CUP Nitra
  02.04. – 11.4.2015
  LS 8 Tibor Frátrik komerčne
  DISCUS 2    
  VENTUS 2    
  FCC Gliding Prievidza
  12.4. – 23.4.2015
  LS 8    
  DISCUS 2    
  VENTUS 2 Maroš Divok  
  Fatraglide 2015 Martin
  01. 05. – 09.05.2015
  LS 8 Viliam Kubovčík komerčne
  DISCUS 2    
  VENTUS 2 Martin Furješ komerčne
  PMSR 2015, Partizánske
  24.05. – 07.06.2015
  LS 8 Dominik Jančík  
  DISCUS 2 Viliam Kubovčík komerčne
  VENTUS 2 Maroš Divok  
  18. FAI Majstrovstvá Európy 2015
  Std, Club, 15 m trieda
  02.08.-15.08.2015
  LS 8 Dominik Jančík  
  DISCUS 2    
  VENTUS 2 Maroš Divok  

  J. Kožár – VI alebo SI(18m) aj s vybavením pre výškové, termín bude spresnený v 8/2015.

  Kalendár využitia vetroňov bude updatovaný na www.sna.sk – link tu.

 4. CPS 2014 – vyhodnotenie

  P. J. Hrnčírik predložil výsledky CPS za rok 2014, ktoré komisia schválila.
  Výsledky CPS 2014, medzinárodná a slovenská tvoria prílohu č. 2 tohto dokumentu a taktiež sa objavia na www.sna.sk.
  Zodpovedný: J. Hrnčírik
  Víťazom gratulujeme!

 5. Súťažný poriadok a nominačné kritéria

  Komisia zrevidovala dokument „Súťažný poriadok a nominačné kritéria bezmotorového lietania SNA“. Zmeny sa týkajú napr.:

  • Zmeny formátovania textu a samotného dokumentu,
  • Drobné formálne zmeny v texte (oprava preklepov, zosúladenie skratiek),
  • Zosúladenie tried – 13,5m nahradila svetovú triedu, 20m dvojsedlová zmenená na viacsedadlovú,
  • odstránenie nominačných súťaží a podobne.

  Dokument bol schválený a bude vypublikovaný na www.sna.sk
  Termín: apríl 2015
  Zodpovedná: Z. Hrnčíriková

 6. Vyhlasovanie výsledkov Majstrovstiev SR v bezmotorovom lietaní

  Komisia vytvorila dokument „Vyhlasovanie výsledkov Majstrovstiev SR v bezmotorovom lietaní (MSR BL) a Majstrovstiev SR v bezmotorovom lietaní juniorov (MSR BLj)“, ktorý bude slúžiť ako krátky návod pri vyhlasovaní majstrovstiev a bola zabezpečená zjednotený postup pri vyhlasovaní výsledkov. Tento dokument bude vypublikovaný na www.sna.sk.
  Komisia bezmotorového lietania zabezpečí „mustru“ na diplomy s nový logom.

 7. Vzdušný priestor SR – správa komisie pre vzdušný priestor

  P. L. Benedikt predložil správu o činnosti komisie pre vzdušný priestor, ktorá tvorí prílohu tohto dokumentu č.3. Komisia berie na vedomie uvedenú správu.

 8. Rôzne
  • Komisia bezmotorového lietania vyhlasuje výberové konanie na nové logo reprezentácie SR v bezmotorovom lietaní.

   Podmienky:

   V grafike musí byť zapracované
   text Slovak Gliding Team
   niektorý zo štátnych symbolov (graficky prispôsobený).

   Prihlasovatelia jednotlivých návrhov sa zaslaním návrhu zriekajú autorských práv v prospech KBO SNA. Komisia bezmotorového lietania si vyhradzuje právo vybrať víťazný návrh a víťaza odmeniť.

   Návrhy zasielajte mailom na zuzana.hrnciri­kova(at)gmail­.com do 30.04.2015.

  • Využitie OM-RLČ a auto – zo strany komisie bola zaslaná požiadavka na využitie OM-RLČ a áut SNA p. Gáborovi.

Členovia komisie sa zhodli na termíne ďalšieho stretnutia – Air Symposium 2016 – mesiace január – február 2016.

V Martine, 28.02.2015

Zapísala: Z. Hrnčíriková
Overil: B. Jesenský

« Späť

zverejnené: 08.06.2016 | aktualizované: 08.06.2016 | počet zobrazení: 20596

počet prístupov od 19.01.2016: 447154
počet prístupov dnes: 528