DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Apríl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

meniny má Ervín


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi 05.11.2010

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi 05.11.2010

Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi dňa 05.11.2010
(formát DOC, veľkosť 209,5 kB)

Prítomní: M. Strnka, J. Šnirc, M. Szabó jr, J. Divok, J. Hrnčírik, B. Jesenský

Ospravedlnení: R.Arvay

 1. Otvorenie

  zasadnutie otvoril predseda KBO SNA M.Strnka

 2. Reprezentácia SR v bezmotorovom lietaní na rok 2011

  p. Hrnčírik predniesol návrh zloženia reprezentácie podľa nominačných kritérií platných pre rok 2010 bod 10b, schválených KBO v marci 2010. Členovia komisie po diskusii schválili reprezentantov pre rok 2011 do jednotlivých tried takto:

  Klubová trieda /svetová trieda/:

  • Jozef Kožár
  • Karol Benedikovič
  • Bohumil Vašek
  • Roman Petro
  • Tibor Arpáš – náhradník

  15m /štandartná trieda/:

  • Braňo Jesenský
  • Viliam Kubovčík
  • Dominik Jančík
  • Vlado Foltín – podľa bodu 11a nom. kritérii a výsledkov MS Szeged 2010
  • Jozef Kožár – náhradník

  18m /voľná trieda/:

  • Maroš Divok
  • Ľubor Kuvík
  • Tomáš Bobok
  • Braňo Jesenský
  • Roman Kríž – náhradník
  • Ján Divok – náhradník

  Dvojsedadlovky:

  • Maroš Divok
  • Ľubor Kuvík
  • Tomáš Bobok
  • Braňo Jesenský
  • Roman Kríž – náhradník
  • Ján Divok – náhradník

  Ženy:

  • Drahoslava Divoková
  • Zuzana Hrnčíriková

  Juniori /triedy štandartná+klu­bová/:

  • Dávid Darnady
  • Radoslav Čagala
  • Filip Pecháč
  • Martin Jurovic – náhradník
  • Hugo Benedikt – náhradník

  Poznámka:

  • prvý dvaja reprezentanti v poradí majú právo výberu triedy s tým, že KBO žiada uvedených reprezentantov do 30.11. 2010 oznámiť predsedovi KBO a gen. sekretárovi svoje zaradenie do jednotlivých tried v sezóne 2011 a do 15.12. oznámiť taktiež predsedovi KBO a gen. sekretárovi svoju účasť na medzinárodných a domácich súťažiach
  • KBO žiada všetkých členov reprezentácie SR aby najneskôr do 15.12. zaslali svoje požiadavky na využitie vetroňov SNA /Discus, Ventus, LS-8/ technikovi KBO p. Braňovi Jesenskému tak, aby v priebehu januára 2011 mohlo byť na stránke SNA zverejnené ich využitie spolu s voľnými termínmi pre ostatných záujemcov.
 3. Súťaže v bezmotorovom lietaní pre rok 2011.

  Členovia komisie schválili nasledovné súťaže a termíny ich konania:

  • Pribina Cup Nitra – 22.04.-01.05.
  • Fatraglide 2011 Martin – 07.05.-15.05.
  • FCC gliding Prievidza – 08.04.-20.04
  • Memoriál A. Makarenka Partizánske – 29.06.-10.07.
  • Majstrovstvá Slovenska juniorov /triedy štandard a klubová/ – ?
  • Majstrovstvá Slovenska seniorov /triedy klubová a kombi/ – 28.05.-12.06. ?
  • 5. Majstrovstvá Slovenska pilotov v zjazdovom lyžovaní – február ?
  • Majstrovstvá Slovenska v bezmotorovej akrobacii – august/september ?

  K majstrovstvám Slovenska juniorov a seniorov:

  • na juniorské majstrovstvá vypíše KBO výberové konanie, a odporúča tieto majstrovstva organizovať ako súčasť niektorej z plánovaných sú­ťaží
  • na seniorské majstrovstvá vypíše KBO výberové konanie na uvedený termín
  • na Majstrovstvá Slovenska v bezmotorovej akrobacii vypíše KBO výberové konanie na august / september. Presný termín navrhne organizátor
  • KBO rozhodla pre rok 2011 organizovať seniorské majstrovstvá spoločne v jednom termíne v triedach klubová a kombi.
  • predbežne kombinovaná trieda bude zahrňovať vetrone 15m, 18m a dvojsedadlovky /definitívne po schválení nominačných kritérii pre rok 2011/
  • organizátor je povinný organizovať majstrovstvá ako otvorené /medzinárodné/ a vyhlásiť víťazov otvorených /medzinárodných/ majstrovstiev v jednotlivých triedach. /klub, kombi/
  • pre uznanie platnosti majstrovstiev Slovenska KBO stanovila minimálny počet vetroňov v jednotlivých triedach takto: klubová – 6, 15m – 6, 18m – 6, dvojsedadlovky – 4
  • v prípade účasti uvedeného a vyššieho počtu súťažiacich pilotov, organizátor je povinný vyhlásiť majstrov Slovenska /klub, 15m, 18m, dvojsedadlovky/, v opačnom prípade /pri nižšej účasti/ len víťazov v jednotlivých triedach pre potreby nominácie reprezentantov
 4. Rôzne
  1. Nominačné kritéria platné pre rok 2011 spracuje p. B. Jesenský do 31.12.2010 a po schválení KBO budú kritéria najneskôr do 31.1.2011 zve­rejnené na stránkach SNA
  2. p.M.Strnka v spolupráci s p.M.Szabóm jr pripraví požiadavky na využitie vozidiel SNA pre potreby reprezentácie SR v BL /Renault traffic, Renault Scenic/ a predloží ich do 31.1.2011 na sekretariát SNA do Žiliny /p.Gábor/
  3. predseda komisie p.M.Strnka prejedná do 30.11.2010 s pre­zidentom SNA možnosť úhrady výroby kvalifikačných odznakov pre potreby BL /350 ks v celkovej sume cca700,–eur/. Po schválení p. A.Líška zabezpečí ich výrobu v Mechanike Prostějov.
  4. KBO žiada reprezentantov, ktorí sa zúčastnili majstrovstiev sveta, aby do 30.11.2010 zaslali na sekretariát SNA /p.Porubčanská/ doklady o úhrade štartového poplatku, úhrade vlekov a bankové spojenie pre refundáciu finančných prostriedkov vo výške podľa rozhodnutia KBO
  5. KBO žiada p. Porubčanskú o prípravu prehľadu príjmov a výdajov finančných prostriedkov so stavom k 30.11.2010 a jeho zaslanie predsedovi KBO p.M.Strnkovi a správcovi finančných prostriedkov KBO p. J. Divokovi
  6. predseda KBO p.M.Strnka prejedná s prezidentom SNA možnosti finančnej úhrady putovných pohárov pre majstrov Slovenska v triedach: 15m, 18m, 20m, juniori, ženy.

Prievidza 05.11.2010

Zapísal: A.Líška
Overil: M.Strnka

« Späť

zverejnené: 02.06.2016 | aktualizované: 02.06.2016 | počet zobrazení: 67419

počet prístupov od 19.01.2016: 1358688
počet prístupov dnes: 444