DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Apríl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

meniny má Jela


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Partizánskom 01.07.2017

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Partizánskom 01.07.2017

Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 01.07.2017 v Par­tizánskom
(formát PDF, veľkosť 589,6 kB)

Prítomní: M. Divok, D. Jančík, T. Bobok, E. Schuller, Z. Hrnčíriková

Ospravedlnení: B. Jesenský, M. Szabo

Hostia: M. Hadnagy

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa
 3. Práca s juniormi
 4. Kontrola predchádzajúcich unesení
 5. Informácie z prezídia SNA
 6. Súťažný poriadok a nominačné kritériá bezmotorového lietania SNA
 7. Mimoriadna nominácia do reprezentačného družstva
 8. Odznaky FAI
 9. Rôzne

 

 1. Otvorenie

  Predseda KBL SNA otvoril zasadnutie o 17.30 a privítal všetkých zúčastnených.

 2. Voľba zapisovateľa

  Za zapisovateľa bola zvolená Zuzana Hrnčíriková.

 3. Práca s juniormi

  Členovia KBL SNA berú na vedomie informácie a návrhy p. M. Hadnagyho (AK Nitra) o možnosti práce s juniormi. Zároveň sa obe strany dohodli na vzájomnej spolupráci.

 4. Kontrola predchádzajúcich uznesení
  • Tvorba registrov – splnené

   Členovia KBL SNA postupne odovzdali cez predsedu SNA príslušné registre.

  • Súťaže v FAI IGC rankingu – nesplnené

   Vo FAI IGC rankingu je ku dňu zasadnutia prihlásená jediná súťaž Pribina Cup 2017. KBL SNA žiada organizátorov súťaží konaných na Slovensku o prihlasovanie výsledkov do FAI IGC Rankingu.

  • OGN sieť – v riešení

   KBL SNA berie na vedomie návrh T. Boboka o možnosti rozvoja OGN siete na Slovensku a poveruje ho prípravou podkladov na prezentáciu výhod prevádzkovania OGN vysielačov.

  • FAI SÚŤAŽE I. kategórie v roku 2017 – splnené
   • EGC 2017 Moravská Třebová (klub, std., 20m dvojsedadlová trieda) – požiadavky v zmysle propozícií (NAC prihláška a štartovné) boli splnené.
   • EGC 2017 Lasham (15m, 18m, Voľná) – Slovenská republika nebude mať zastúpenie.
   • JWGC 2017 Pociunai (klub, std.) – požiadavky v zmysle propozícií (NAC prihláška a štartovné) boli splnené.
  • Stránka www.sna.sk – v riešení
   • Špecifikácia na zmenu stránky pre evidovanie národných rekordov bola zadaná správcovi.
   • Admin prístup pre M. Szaba bol urobený.
 5. Informácie z prezídia SNA

  Členovia KBL SNA berú na vedomie informácie zo zasadnutí prezídia SNA predložené predsedom KBL SNA.

 6. Súťažný poriadok a nominačné kritériá bezmotorového lietania SNA

  Členovia KBL SNA schvaľujú zmenu súťažného poriadku a nominačných kritérií bezmotorového lietania SNA. Aktuálne znenie je na stránke www.sna.sk.

 7. Mimoriadna nominácia do reprezentačného družstva

  KBL SNA sa dohodla na mimoriadnej nominácií pilota Pavla Černého do reprezentačného družstva v bezmotorovom lietaní SR v 18 m triede pre rok 2018 na základe Športového poriadku a nominačných kritérií bezmotorového lietania SNA, bod 10 Mimoriadne kritéria pre nomináciu, a).

 8. Odznaky FAI

  Členovia KBL SNA schvaľujú udelenie odznaku FAI nasledovne:

  • Strieborný odznak FAI č. 6333 – Viktória Divoková
 9. Rôzne

  Členovia KBL SNA zobrali na vedomie predloženú informáciu T. Noga o využívaní 100 letových hodín pre juniorov na std. cirruse za doklady ASW19.

V Partizánskom, 01.07.2017
Zapísala: Z. Hrnčíriková
Overil: M. Divok

« Späť

zverejnené: 12.09.2017 | aktualizované: 12.09.2017 | počet zobrazení: 58397

počet prístupov od 19.01.2016: 1355992
počet prístupov dnes: 795