DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Antidopingová agentúra SR
https://antidoping.sk

Overenie zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/

Nástroj na kontrolu zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/latky-lieky


Kalendárik

  «   Január   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Partizánskom 01.07.2017

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Partizánskom 01.07.2017

Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 01.07.2017 v Par­tizánskom
(formát PDF, veľkosť 589,6 kB)

Prítomní: M. Divok, D. Jančík, T. Bobok, E. Schuller, Z. Hrnčíriková

Ospravedlnení: B. Jesenský, M. Szabo

Hostia: M. Hadnagy

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa
 3. Práca s juniormi
 4. Kontrola predchádzajúcich unesení
 5. Informácie z prezídia SNA
 6. Súťažný poriadok a nominačné kritériá bezmotorového lietania SNA
 7. Mimoriadna nominácia do reprezentačného družstva
 8. Odznaky FAI
 9. Rôzne

 

 1. Otvorenie

  Predseda KBL SNA otvoril zasadnutie o 17.30 a privítal všetkých zúčastnených.

 2. Voľba zapisovateľa

  Za zapisovateľa bola zvolená Zuzana Hrnčíriková.

 3. Práca s juniormi

  Členovia KBL SNA berú na vedomie informácie a návrhy p. M. Hadnagyho (AK Nitra) o možnosti práce s juniormi. Zároveň sa obe strany dohodli na vzájomnej spolupráci.

 4. Kontrola predchádzajúcich uznesení
  • Tvorba registrov – splnené

   Členovia KBL SNA postupne odovzdali cez predsedu SNA príslušné registre.

  • Súťaže v FAI IGC rankingu – nesplnené

   Vo FAI IGC rankingu je ku dňu zasadnutia prihlásená jediná súťaž Pribina Cup 2017. KBL SNA žiada organizátorov súťaží konaných na Slovensku o prihlasovanie výsledkov do FAI IGC Rankingu.

  • OGN sieť – v riešení

   KBL SNA berie na vedomie návrh T. Boboka o možnosti rozvoja OGN siete na Slovensku a poveruje ho prípravou podkladov na prezentáciu výhod prevádzkovania OGN vysielačov.

  • FAI SÚŤAŽE I. kategórie v roku 2017 – splnené
   • EGC 2017 Moravská Třebová (klub, std., 20m dvojsedadlová trieda) – požiadavky v zmysle propozícií (NAC prihláška a štartovné) boli splnené.
   • EGC 2017 Lasham (15m, 18m, Voľná) – Slovenská republika nebude mať zastúpenie.
   • JWGC 2017 Pociunai (klub, std.) – požiadavky v zmysle propozícií (NAC prihláška a štartovné) boli splnené.
  • Stránka www.sna.sk – v riešení
   • Špecifikácia na zmenu stránky pre evidovanie národných rekordov bola zadaná správcovi.
   • Admin prístup pre M. Szaba bol urobený.
 5. Informácie z prezídia SNA

  Členovia KBL SNA berú na vedomie informácie zo zasadnutí prezídia SNA predložené predsedom KBL SNA.

 6. Súťažný poriadok a nominačné kritériá bezmotorového lietania SNA

  Členovia KBL SNA schvaľujú zmenu súťažného poriadku a nominačných kritérií bezmotorového lietania SNA. Aktuálne znenie je na stránke www.sna.sk.

 7. Mimoriadna nominácia do reprezentačného družstva

  KBL SNA sa dohodla na mimoriadnej nominácií pilota Pavla Černého do reprezentačného družstva v bezmotorovom lietaní SR v 18 m triede pre rok 2018 na základe Športového poriadku a nominačných kritérií bezmotorového lietania SNA, bod 10 Mimoriadne kritéria pre nomináciu, a).

 8. Odznaky FAI

  Členovia KBL SNA schvaľujú udelenie odznaku FAI nasledovne:

  • Strieborný odznak FAI č. 6333 – Viktória Divoková
 9. Rôzne

  Členovia KBL SNA zobrali na vedomie predloženú informáciu T. Noga o využívaní 100 letových hodín pre juniorov na std. cirruse za doklady ASW19.

V Partizánskom, 01.07.2017
Zapísala: Z. Hrnčíriková
Overil: M. Divok

« Späť

zverejnené: 12.09.2017 | aktualizované: 12.09.2017 | počet zobrazení: 16389

počet prístupov od 19.01.2016: 443043
počet prístupov dnes: 463