DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Margita


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 28.01.2024

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 28.01.2024

Na prevzatie:

Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 28.01.2024

Prítomní: Martin Šabľa, Eduard Niko, Jozef Pavlinský, Juraj Sidor, Tibor Frátrik, Ivan Bajana, Ján Kovalčík

Program:

 1. Otvorenie, voľba zapisovateľa zápisnice zasadnutia
 2. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
 3. Voľba a schválenie programu
 4. Návrh a schválenie reprezentačného tímu pre rok 2024
 5. Vyhlásenie Slovenského pohára 2024 a CPS 2024
 6. Air Symposium 2024
 7. Rôzne
 8. Záver

On-line zasadanie komisie bezmotorového lietania sa konalo cez aplikáciu MS-Teams.

 1. Za zapisovateľa zasadnutia bol zvolený Ivan Bajana.
 2. V bode č. 2 programu zasadnutia Ivan Bajana prečítal zápisnicu KBL z dňa 03.12.2024. Komisia Bezmotorového Lietania zobrala na vedomie.
 3. V bode č. 3 Komisia Bezmotorového Lietania jednohlasne schválila program zasadania KBL 28.01.2024 nas­ledovne:
  1. Návrh a schválenie reprezentačného tímu pre rok 2024
  2. Vyhlásenie Slovenského pohára 2024 a CPS 2024
  3. Air Symposium 2024
  4. Rôzne

  Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa: 0. Schválené.

 4. V bode č. 4 člen KBL Edo Niko odprezentoval výpočty a výsledky rebríčka pilotov. Na základe komunikácie s členmi SNA bolo vytvorené reprezentačné družstvo pre rok 2024:

  13th FAI Junior World Gliding Championships:

  • Šimon Šiška – Aeroklub Martin
  • Viktória Divoková – Aeroklub Spišská Nová Ves

  5th FAI World 13,5m Class Gliding Championship:

  • Maroš Divok – Aeroklub Spišská Nová Ves

  22nd European Gliding Championships:

  • Trieda club:
   • Jozef Kožár – Aeroklub Martin
   • Dávid Darnady – SGC Martin
  • Trieda Standard:
   • Maroš Divok – Aeroklub Spišská Nová Ves
   • Edmund Schuller – Aeroklub Lučenec
  • Trieda 15m:
   • Vladimír Foltín – Aeroklub Nitra

  38th FAI World Gliding Championships:

  • Trieda 20m :
   • Branislav Jesenský, Ľubomír Jakubčák – SGC Martin

  Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa: 0. Schválené.

 5. Komisia Bezmotorového Lietania vyhlasuje Slovenský pohár 2024 a CPS 2024.
 6. Na základe vyjadrenia organizačného tímu Air Symposia 2024 sa Air Symposium konať nebude. KBL bude diskutovať o Air Symposiu pre nasledujúci rok. Člen KBL informoval o prebiehajúcom projekte Zimnej prípravy juniorov 2023/2024.
 7. V bode č. 6 Rôzne Komisia Bezmotorového Lietania pridelila do správy na rok 2024 lietadlo Discus 2b OM-2222 klubu SGC Martin.
 8. V bode č. 7 predseda komisie Tibor Frátrik poďakoval všetkým zúčastneným za účasť a ukončil zasadanie komisie.

MS–Teams 28.01.2024

Zapísal: Ivan Bajana
Overil: Tibor Frátrik

« Späť

zverejnené: 02.02.2024 | aktualizované: 02.02.2024 | počet zobrazení: 3630

počet prístupov od 19.01.2016: 1452874
počet prístupov dnes: 935