DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Apríl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

meniny má Rudolf


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 03.12.2023

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 03.12.2023

Na prevzatie:

Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 03.12.2023

Prítomní: Martin Šabľa, Eduard Niko, Jozef Pavlinský, Juraj Sidor, Tibor Frátrik, Ivan Bajana, Ján Kovalčík

Program:

 1. Otvorenie, voľba zapisovateľa zápisnice zasadnutia
 2. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
 3. Voľba a schválenie programu
 4. Schválenie rebríčka pilotov za rok 2023
 5. Čerpanie prostriedkov na nákup techniky a reprezentačného oblečenia
 6. Prezentácia a schválenie výsledkov Slovenského Pohára 2023
 7. Rôzne
 8. Záver

On-line zasadanie komisie bezmotorového lietania sa konalo cez aplikáciu MS-Teams.

 1. Za zapisovateľa zasadnutia bol zvolený Ivan Bajana.
 2. V bode č. 2 programu zasadnutia Ivan Bajana prečítal zápisnicu KBL zo dňa 24.09.2023.

  Komisia Bezmotorového Lietania zobrala na vedomie.

 3. V bode č. 3 Komisia Bezmotorového Lietania jednohlasne schválila program zasadania KBL 03.12.2023.

  Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa: 0. Schválené.

 4. V bode č. 4 člen KBL Edo Niko odprezentoval výpočty a výsledky rebríčka pilotov za rok 2023.

  Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa: 0. Schválené. (Príloha č. 1).

  Komisia bezmotorového lietania následne začne tvoriť reprezentáciu na rok 2024 podľa platného športového poriadku.

 5. V bode č. 5 člen komisie Ivan Bajana odprezentoval stav batérií reprezentačných vetroňov LS-8 a Discus 2b. Následne navrhol riešenie nákupu nových Lifepo batérií.

  Taktiež v bode navrhli členovia Bajana a Fátrik čerpanie financií na nákup reprezentačného oblečenia. Vo veci začal Ivan Bajana spoluprácu so spoločnosťou Eeroplane.

  Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa: 0. Schválené. Z: Bajana, Frátrik.

 6. V bode č. 6 člen komisie Juraj Sidor odprezentoval vyhodnotenie Slovenského Pohára 2023. (Príloha č. 2).

  Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa: 0. Schválené.

 7. V bode č. 7 Rôzne prebehla diskusia a odprezentovanie prebiehajúceho Projektu Zimnej Prípravy junior 2023/2024. Informácie o projekte budú odprezentované na webovej stránke gliding.sk.
 8. V bode č. 8 predseda komisie Tibor Frátrik poďakoval všetkým zúčastneným za účasť a ukončil zasadanie komisie.

MS–Teams 03.12.2023

Zapísal: Ivan Bajana
Overil: Juraj Sidor

« Späť

zverejnené: 02.02.2024 | aktualizované: 28.02.2024 | počet zobrazení: 536

počet prístupov od 19.01.2016: 1353722
počet prístupov dnes: 759