DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Margita


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Nitre 15.11.2017

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Nitre 15.11.2017

Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 15.11.2017 v Nitre
(formát PDF, veľkosť 676,6 kB)

Prítomní: M. Divok, D. Jančík, E. Schuller, Z. Hrnčíriková, B. Jesenský, M. Szabo

Ospravedlnení: T. Bobok

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa
 3. Kontrola predchádzajúcich unesení
 4. Vyhodnotenie súťaží v roku 2017
 5. Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2017
 6. Kalendár súťaží pre rok 2018
 7. Súťažný poriadok a nominačné kritériá bezmotorového lietania SNA
 8. Rebríček pilotov pre rok 2018
 9. Správa správcov vetroňov SNA
 10. Práca s mládežou
 11. Odznaky FAI
 12. Rôzne

 

 1. Otvorenie

  Predseda KBL SNA otvoril zasadnutie o 16.15 a privítal všetkých zúčastnených.

 2. Voľba zapisovateľa

  Za zapisovateľa bola zvolená Zuzana Hrnčíriková.

 3. Kontrola predchádzajúcich uznesení
  • Súťaže v FAI IGC rankingu – splnené

   Vo FAI IGC rankingu je ku dňu zasadnutia už prihlásená súťaž FCC Gliding 2017 a Majstrovstvá SR v bezmotorovom lietaní 2017.

  • OGN sieť – v riešení

   Poverenie T. Boboka prípravou podkladov na prezentáciu výhod prevádzkovania OGN vysielačov trvá.

  • Stránka www.sna.sk – v riešení

   Špecifikácia na zmenu stránky pre evidovanie národných rekordov bola zadaná správcovi stránky. Predpoklad dokončenia koniec roka 2017.

 4. Vyhodnotenie súťaží konaných v roku 2017

  KBL SNA berie na vedomie informáciu o konaných súťažiach Pribina cup, FCC Gliding, Fatraglide, Majstrovstvá SR v bezmotorovom lietaní, Qualifying Grand Prix 2017, ktoré prebehli úspešne bez vážnejšieho incidentu. Spomínané súťaže sú okrem súťaže Fatraglide zaradené do FAI rebrícka súťaží IGC ranking 2017. Zároveň sa v SR počas sezóny 2017 členovia SNA zorganizovali menšie miestne súťaže. Zoznam súťaží s odkazmi na propozície a výsledky sú v prílohe č. 1.

 5. Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2017

  KBL SNA berie na vedomie informáciu predsedu KBL SNA o stave čerpania finančných prostriedkov a odsúhlasuje preplatenie oprávnených nákladov spojených s použitím vetroňa klubovej triedy na súťažné účely reprezentácie SR a talentovanej mládeže v roku 2017 vo výške 60,– EUR za súťažný letový alebo tréningový deň. Zároveň ho poveruje vypracovaním dokumentu Podmienky na preplácanie oprávnených nákladov na použitie vetroňov pre súťažné účely pre rok 2018.

 6. Kalendár súťaží v roku 2018

  KLB SNA berie na vedomie kalendár súťaží pre rok 2018 v prílohe č. 2.

  Zároveň KBL SNA vypisuje výberové konanie na organizáciu nasledovných súťaží v roku 2018:

  • Majstrovstvá SR v bezmotorovom lietaní juniorov do 23 rokov 2018
  • Majstrovstvá SR v bezmotorovom lietaní juniorov a do 25 rokov 2018

  Obdobie na výber termínu: 01.07.2018 – 31.08.2018. Cenové ponuky a návrhy termínu zasielajte mailom do 15.12.2017 do 12:00 na komisia.bo.sna@gmail.com.

  Ponuky budú následne vyhodnotené KBL SNA do 31.12.2017.

 7. Súťažný poriadok a nominačné kritériá bezmotorového lietania SNA

  KBL SNA schvaľuje doplnenie súťažného poriadku a nominačných kritérií bezmotorového lietania SNA. Aktuálne znenie je na stránke www.sna.sk.

 8. Rebríček pilotov pre rok 2018

  KBL SNA berie na vedomie rebríček pilotov klubovej triedy a kombinovanej triedy vytvorený podľa nominačných kritérií bezmotorového lietania SNA. Rebríčky tvoria prílohu č. 3.

 9. Správa správcov vetroňov SNA

  KBL SNA berie na vedomie správu správcov vetroňov SNA a poveruje ich vyúčtovať prenájmy počas sezóny 2017 do konca roka 2017. Zároveň poveruje predsedu KBL SNA doriešiť modernizáciu prístrojového vybavenia vetroňov SNA – zmenu súčasných LX8000 na LX90XX s príslušenstvom a vybavenie odpovedačmi, nákup nových poťahov.

 10. Práca s mládežou

  KBL SNA oceňuje prínos práce Zuzany Hrnčírikovej ako metodického trénera juniorskej základne v roku 2017 a žiada ju výkonom tejto funkcie v roku 2018.

 11. Odznaky FAI

  Členovia KBL SNA schvaľujú udelenie odznaku FAI nasledovne:

  • Strieborný odznak FAI č. 6334 – Vladimír Kňaze – AK Partizánske
  • Strieborný odznak FAI č. 6335 – Jozef Vyletel – AK Očová
  • Strieborný odznak FAI č. 6336 – René Gábriš – AK Partizánske
  • Strieborný odznak FAI č. 6337 – Miroslav Beliansky – AK Partizánske
  • Strieborný odznak FAI č. 6338 – Daniel Smolka – AK Prievidza
 12. Rôzne

  KBL SNA ruší uznesenie z 01.07.2017 o mi­moriadnej nominácii Pavla Černého do reprezentačného družstva v bezmotorovom lietaní SR v 18 m triede pre rok 2018 na základe mailovej korešpondencie KBL SNA a P. Černého.

  KBL SNA poveruje predsedu KBL SNA na prezídiu SNA vybaviť psychologickú športovú prípravu pre členov reprezentácie SR.

  KBL SNA vyhlasuje výberové konanie na nové logo športu – bezmotorové lietanie.

  V grafike môže byť zapracovaný text Slovak Gliding/Gliding in Slovakia alebo ekvivalent. Prihlasovatelia jednotlivých návrhov sa zaslaním návrhu zriekajú svojich autorských práv v prospech KBL SNA. Komisia bezmotorového lietania si vyhradzuje právo vybrať víťazný návrh a víťaza odmeniť.

  Návrhy zasielajte mailom na komisia.bo.sna@gmail.com do 31. 03. 2018.

V Nitre, 15.11.2017
Zapísala: Z. Hrnčíriková
Overil: M. Divok

 

Príloha č.1

Súťaže v bezmotorovom lietaní 2017

Konané v SR
PribinaCup 2017 Pravidlá Výsledky
FCC Gliding 2017 Pravidlá Výsledky
Fatraglide 2017 Pravidlá Výsledky
Fatraglide 2017 junior Pravidlá Výsledky
Šariš Cup 2017 Pravidlá Výsledky
PMSR 2017 Pravidlá Výsledky
MAM 2017 Pravidlá Výsledky
PMSRj do 23 rokov Pravidlá Výsledky
PMSRj do 25 rokov Pravidlá Výsledky
Septembrová cena 2017 Pravidlá Výsledky
Oldtimer Pribina Star Pravidlá Výsledky
QSGP Partizánske 2017 Pravidlá Výsledky
Okruhák 2017 Pravidlá Výsledky
Medzinárodné (poznámka: účasť slovenského pilota)
CI 18 metri Pravidlá Výsledky
AZ CUP – kombi Pravidlá Výsledky
PPV 2017– kombi Pravidlá Výsledky
PMRg 2017 – klub Pravidlá Výsledky
EGC 2017 Pravidlá Výsledky
JWGC 2017 Pravidlá Výsledky
Decentralizované
GliderStar 2017 Pravidlá Výsledky
Nitriansky trojuholník 2017 Pravidlá Výsledky
CPS Slovenská 2017 Pravidlá výsledky po 31.12.2017
CPS Medzinárodná 2017 Pravidlá výsledky po 31.12.2017
CPS Junior 2017 Pravidlá výsledky po 31.12.2017
CPS ženy 2017 Pravidlá výsledky po 31.12.2017

Príloha č.2

Kalendár súťaží v roku 2018

Dátum Súťaž Miesto
DOMÁCE  
30.03. – 07.04.2018 Pribina Cup 2018 Nitra
08.04. – 19.04.2018 FCC Gliding 2018 Prievidza
28.04. – 07.05.2018 Fatraglide 2018 Martin
30.06. – 15.07.2018 Memoriál A. Makarenka 2018 Partizánske
10.06. – 23.06.2018 Majstrovstvá SR 2018, pre-EGC 2019 Prievidza
TBA Majstrovstvá SR 2018 juniorov do 25 rokov TBA
TBA Majstrovstvá SR 2018 juniorov do 23 rokov TBA
MEDZINÁRODNÉ  
13.01. – 20.01.2018 2018 FAI World Sailplane Grand Prix Championship Vitacura, Chile
08.07. – 21.07.2018 35. FAI Majstrovstvá sveta, klub, std., 15m Óstrow Wielkopolski, Poľsko
28.07. – 11.08.2018 35. FAI Majstrovstvá sveta, 18m, voľná, 20m viacsedadlová Příbram, ČR
Prípravné kempy  
TBA Junior Camp Nitra

Príloha č.3

Rebríček pilotov podľa korigovaných bodov v roku 2017 – kombi trieda

# Meno a Priezvisko Aeroklub KB
1 Maroš Divok AK SNV 1,0037
2 Ľubor Kuvik Air Sympatia Trenčín 1,0034
3 Vladimir Foltín AK Nitra 0,9857
4 Dominik Jančík AK Nitra 0,9724
5 Jesenský & Kovalčík SGC Martin / AK Bratislava 0,9513
6 Viliam Kubovčík AK Poprad 0,9136
7 Martin Fürješ SGC Martin 0,8248
8 Ján Divok AK SNV 0,8100
9 Samuel Pollák AK Nitra 0,7850
10 Jan Kromka AK Poprad 0,7589
11 Peter Jánoška AK Nitra 0,7278
12 Miloš Ťapušík AK Nitra 0,5298
13 Benedikt Laho AK Trnava 0,4757

Rebríček pilotov podľa korigovaných bodov v roku 2017 – klubová trieda

# Meno a Priezvisko Aeroklub KB
1 Jozef Kožár AK Martin 1,0979
2 František Sobek AK Prešov 0,9462
3 Tibor Noga SGC Martin 0,9351
4 Martin Jurovic AK Bratislava 0,9202
5 Roman Petro AK Nitra 0,9075
6 Karol Benedikovič Air Sympatia Trenčín 0,9005
7 Martin Šnirc AK Nitra 0,8951
8 Filip Pecháč AK Nitra 0,8771
9 Milan Surovčík AK Žilina 0,8718
10 Edmund Schuller AK Lučenec 0,8617
11 Marek Straka AK Trenčín 0,8359
12 Jakub Dudáš AK Prievidza 0,8338
13 Martin Šabľa AK SNV 0,8271
14 Jan Hlinka AK Martin 0,7293
15 Martin Toman AK Prešov 0,5231
16 Lubomir Vaňo AK Partizánske 0,4975
17 Oldřich Španiel AK Bratislava 0,4738
18 Drahomíra Divoková AK SNV 0,3650

« Späť

zverejnené: 22.12.2017 | aktualizované: 22.12.2017 | počet zobrazení: 73814

počet prístupov od 19.01.2016: 1452865
počet prístupov dnes: 926