DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Jún   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

meniny má Alojz


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi 13.03.2010

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi 13.03.2010

Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi dňa 13.03.2010
(formát DOC, veľkosť 227,5 kB)

Prítomní: M. Strnka, J. Šnirc, K. Benedikovič, M. Szabó jr, J. Divok

Ospravedlnení: J. Hrnčírik, R. Arvay

Hostia: A. Líška

 1. Otvorenie

  Zasadnutie otvoril predseda KBO SNA M. Strnka.

 2. Závery a rozhodnutia komisie k podnetom z rozšíreného zasadnutia KBO a reprezentantov v BL:
  1. Komisia schvaľuje usporiadanie Majstrovstiev Slovenska v 15m triede SGC a AK Martin počas Fatraglide 2010 1.-9. mája v Martine
  2. Členovia komisia súhlasia s mailovým hlasovaním o návrhoch predkladaných komisii k rozhodnutiu medzi jej riadnymi zasadnutiami.
  3. Komisia po zapracovaní pripomienok schvaľuje dokument nazvaný „Indexový systém hendikapov“ používaný pri plachtárskych súťažiach SNA /kombi, 15m, 20m, dvojsedadlovky/ s výnimkou klubovej triedy. Dokument dopracuje T. Frátrik a v spolupráci s M. Szabóm jr bude umiestnený na plachtárskych stránkach SNA /www.sna.sk/ najneskôr do 30. marca 2010. Platnosť dokumentu je od 1.4.2010.
  4. Nominačné kritéria KBO – T. Frátrik zapracuje pripomienky zo spoločného jednania KBO s členmi reprezentácie a do 19.3. rozošle kritéria členom KBO. Prípadné pripomienky zaslať M. Strnkovi najneskôr do 21.3. A. Líška dokument rozošle k schváleniu na AK tak, aby dokument nadobudol platnosť dňom 1.4.2010.
  5. Strediská pre správu vetroňov SNA.

   Komisia súhlasí s pridelením vetroňov do správy stredisiek takto:

   LS –8 – AK Nitra, zodpovedný správca D. Jančík

   Discus – SGC Martin, zodpovedný správca T. Noga

   Ventus – AK Prievidza, zodpovedný správca L. Jánošík

   KBO žiada prezidenta SNA o uzatvorenie Zmlúv s uvedenými strediskami a zodpovednými správcami a prípravu vzoru zmlúv na odovzdávanie vetroňov.

   Osoby zodpovedné za správu vetroňov sú povinné hlásiť IT SNA všetky požadované informácie v stanovených lehotách. Strediská zodpovedajú za letuschopnosť a perfektný stav vetroňov vrátane ich výbavy a výstroje – transportné vozy, padáky a pod.

   KBO súhlasí s odmenou pre strediská: možnosť odlietať na pridelenom vetroni 1 týždeň a 10% zo sumy každého strediskom získaného komerčného prenájmu. KBO súhlasí s odmenou 5% zo sumy komerčného prenájmu každému členovi, ktorý prenájom vetroňa vo voľných termínoch sprostredkuje.

   KBO schvaľuje komerčné ceny prenájmov takto:

   • letový deň pre člena SNA 80,– eur /v prípade týždenných prenájmov platba len za odlietané dni/
   • letový deň pre nečlena SNA vrátane DPH 100,– eur /v prípade prenájmu na týždeň platba za 6 dní/
   • letový deň pre juniora, člena SNA 40,– eur

   Poznámka: každý nájomca je povinný zložiť u zodpovedného pracovníka prenajímateľa zábezpeku vo výške 100,– eur, ktorá mu bude pri vrátení vetroňa v nepoškodenom stave v plnej výške refundovaná. Sumu za prenájom je nájomca povinný uhradiť najneskôr pri prevzatí vetroňa.

   Pre zabezpečenie fakturácie zodpovedný správca strediska je povinný o každom prenájme informovať ekonomický úsek SNA, pani Porubčanskú.

   Poznámka: ročné letové záväzky sú neprenosné a musia byť odlietané v danom roku, doterajšie záväzky odlietať najneskôr do konca roku 2011.

  6. KBO po pripomienkach schvaľuje priority vyžívania vetroňov v správe stredisiek a nároky reprezentantov tak­to:
   1. reprezentant na FAI súťaže – MS, ME – 21 dní + 7 dní možnosť lietania v stredisku
   2. reprezentant na M Slovenska, prípadne jednu inú súťaž v roku na území Slovenska na dobu súťaže + jeden týždeň možnosť lietania v stredisku
   3. reprezentant – junior platí v plnom rozsahu bod 1 a 2.
   4. komerčný prenájom

   Odovzdávanie a spätné preberanie vetroňa vykonáva zodpovedný správca servisného strediska.

  7. KBO súhlasí s doplnením komisie takto:
   • miesto V. Foltína náhradník R. Arvay so zodpovednosťou za internetové stránky
   • M. Szabó jr bude v ďalšom období zodpovedný za prípravu a organizáciu pléna KBO /január 2011/ a organizačné záležitosti KBO
  8. KBO súhlasí s odvolaním K Benedikoviča, technika KBO pokiaľ nepredloží predsedovi KBO do 19.3. svoju konkrétnu obsahovú náplň práce technika KBO /po telefonickom rozhovore K. Benedikoviča s M.Strnkom termín predĺžený do 26.3./
  9. KBO súhlasí s rozdelením dispozičných finančných prostriedkov 11.600 eur takto:
   • 3.000 eur poistenie vetroňov
   • á 1.500 eur príspevok pre Ľ.Kuvika, J.Kožára a P. Černého na prenájom vetroňov na MS /definitívne vyjadrenie najneskôr 28.3.M.Strnkovi/
   • á 1.000 eur príspevok pre M.Šnirca a M.Ťapušíka na prenájom vetroňov na MS
   • 300 eur štartovné pre 3 juniorov na predzávod MS Nemecko
   • 1.800 eur rezerva komisie
  10. KBO ukladá J.Šnircovi preveriť pre reprezentantov SR do 31.3. možnosť zľavy na štartovnom na MS Prievidza
  11. KBO uložila A. Líškovi preveriť možnosti a cenové relácie zhotovenia plachtárskych odznakov strieborné C 200 kusov, zlaté C 100 kusov, 3 diamanty 50 kusov v Mincovni Kremnica.
  12. KBO po prejednaní zamietla realizáciu bodu č. 5 s ostatného pléna BO a stanovila výšku sankčného poplatku za účastnika súťaží v bezmotorovom lietaní na 0,0,– eur
  13. KBO ukladá M. Szabóovi jr spracovať a zavesiť do 19.3. na internetové stránky tabuľku využitia vetroňov SNA v zmysle požiadaviek reprezentantov za účelom zverejnenia voľných termínov pre komerčné prenájmy
  14. KBO súhlasí s nomináciou kapitánov na FAI súťaže 2010
   • MS Maďarsko – J. Divok /oficiálne z rodinných dôvodov odmietol/
   • MS Prievidza – A. Líška
   • Predzávod MS Juniorov Nemecko – Jurovic sen.

   Technické zabezpečenie poskytne

   • Maďarsko – AK Nitra
   • Prievidza – SGC Martin
   • Musbach – AK Nitra
  15. KBO poveruje M. Strnku zabezpečením oblečenia pre reprezentáciu, k tomu všetci reprezentanti pre rok 2010 náhlasiť na jeho mailovú adresu strnka@samas.sk svoje veľkosti /tričko, košeľa, bunda…/
  16. KBO schvaľuje plán zasadaní na ďalšie obdobie:
   • KBO – 23. októbra 2010 o 10,00 hod Partizánske
   • Plénum KBO – január 2011
   • Rozšírené zasadnutie KBO a reprezentantov – február 2011

Prievidza 13.3.2010

Zapísal A. Líška
Overil M. Strnka

« Späť

zverejnené: 01.06.2016 | aktualizované: 01.06.2016 | počet zobrazení: 75822

počet prístupov od 19.01.2016: 1424316
počet prístupov dnes: 1031