DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Gertrúda


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi 15.04.2016

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi 15.04.2016

Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 15.04.2016 v Pri­evidzi
(formát PDF, veľkosť 419,1 kB)

Prítomní: M. Divok, B. Jesenský, D. Jančík, T. Bobok, M. Szabo, E. Schuller

Ospravedlnená: Z. Hrnčíriková

Program:

 1. Výber štátneho trénera reprezentácie SR v bezmotorovom lietaní
 2. Súťažný poriadok a nominačné kritériá bezmotorového lietania SNA
 3. Prihlasovanie miestnych súťaží konaných na území SR do IGC Rankingu
 4. Teoretické skúšky pilotov vetroňov
 5. Spracovanie vízie rozvoja bezmotorového lietania 2016–2026
 6. Technika SNA
 7. Podpora juniorov
 8. Rôzne

 

 1. Výber štátneho trénera reprezentácie SR v bezmotorovom lietaní

  Komisia bezmotorového lietania určila za štátneho trénera reprezentácie SR pána Jozefa Kožára.

  J. Kožár spracuje novú koncepciu a víziu fungovania reprezentácie a predloží ju členom komisie do konca mája 2016.

 2. Súťažný poriadok a nominačné kritériá bezmotorového lietania SNA

  Členovia komisie sa dohodli na príprave novej verzie dokumentu „Súťažný poriadok a nominačné kritériá bezmotorového lietania SNA“, návrhy je potrebné pripraviť do konca mesiaca máj 2016.

 3. Prihlasovanie miestnych súťaží konaných na území SR do IGC Rankingu

  Bezmotorová komisia SNA určuje organizátorom Majstrovstiev Slovenska v bezmotorovom lietaní za povinnosť prihlasovať túto súťaž do FAI IGC rankingu.

  Tak isto požaduje od organizátora MSR BL 2015 spätne prihlásiť výsledky do FAI IGC Rankingu.

  Ďalej komisia bezmotorového lietania požaduje, aby všetky súťaže konané na území SR boli prihlasované do FAI IGC rankingu.

 4. Teoretické skúšky pilotov vetroňov

  P. D. Jančík preverí možnosť zlepšenia jednoduchosti výučby na skúšky pre získanie preukazu spôsobilosti pilota vetroňov a zlepšenie priebehu týchto skúšok.

 5. Spracovanie vízie rozvoja bezmotorového lietania 2016 – 2026

  Je potrebné spracovať víziu komisie bezmotorového lietania o rozvoja bezmotorového lietania na Slovensku pre roky 2016 až 2026. Z. Hrnčíriková rozpošle členom komisie podklady, ktoré už boli v tejto téme spracované.

 6. Technika SNA

  T. Bobok bol poverený kontrolou stavu všetkých vetroňov SNA do konca súťaže FCC 2016.

 7. Podpora juniorov

  Z. Hrnčíriková a L. Benediikt vypracujú koncept využitia financií na podporu juniorov v roku 2016.

 8. Rôzne

K omisia aj touto cestou žiada o pomoc zástupcov aeroklubov z východného Slovenska ohľadne konzultácie členenia vzdušného priestoru SR kvôli pripravovaným zmenám v tejto časti SR.

Členovia komisie prediskutovali potrebu propagácie bezmotorového lietania, T. Bobok bol požiadaný o vytvorenie konta bezmotorovej komisie SNA na sociálnych sieťach facebook a youtube.

Členovia komisie sa dohodli, že v zime 2016/17 zorganizuje ďalšie Air symposium.

V Prievidzi 15.04.2016

Zapísal : Tomáš Bobok
Overil: Maroš Divok

« Späť

zverejnené: 08.06.2016 | aktualizované: 08.06.2016 | počet zobrazení: 69989

počet prístupov od 19.01.2016: 1390702
počet prístupov dnes: 470