DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Margita


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Bezmotorové lietanie v roku 2018

« Späť
Bezmotorové lietanie » Aktuality » Bezmotorové lietanie v roku 2018

Bezmotorové lietanie v roku 2018
(formát PDF, veľkosť 732,7 kB)

Komisia bezmotorového lietania je odborná komisia pre výkon leteckých činností SNA, ktorá má hľadať a vytvárať podmienky pre športové bezmotorové lietanie. Je hlavným garantom súťaží v bezmotorovom lietaní v SR, taktiež na základe dosiahnutých výsledkov nominuje športovcov do štátnej reprezentácie, spracúva a kontroluje rozpočet pre svoju odbornosť.

Bezmotorová komisia sa počas roka 2018 stretla celkom trikrát v Martine. Vo februári 2018 bola zriadená trénerská rada, ktorá počas roka zasadala dvakrát a jedenkrát hlasovala elektronicky. Uznesenia zo zasadnutí sú pravidelne publikované na stránke www.sna.sk.

Bezmotorová komisia pracovala v zložení: Maroš Divok, Branislav Jesenský, Edmund Schuller, Dominik Jančik, Maroš Szabo, Tomáš Bobok a Zuzana Hrnčíriková až do odstúpenia pánov E. Schullera a B. Jesenského z funkcie člena KBL SNA. V zmysle výsledkov volieb konaných na pléne komisie bezmotorového lietania konaného v Prievidzi dňa 13.02.2016 boli predsedom KBL SNA podľa poradia oslovení noví členovia. Súhlas s nomináciou vyjadrili p. Jozef Kožár, AK Martin a p. Ján Kovalčík, AK Bratislava, ktorí sa dňa 30.11.2018, už ako riadni členovia KBL SNA, zúčastnili zasadnutia KBL SNA.

Cieľom tohto dokumentu je predstaviť dosiahnuté výsledky, či ostatné aktivity a projekty v bezmotorovom lietaní, za ktorými stoja piloti vetroňov, členovia SNA, ich príspevok k výbornému šíreniu dobrého mena SNA v tomto športe.

Prehľad činností a projektov vykonávaných v roku 2018

Majstrovstvá konané pod záštitou SNA

KBL SNA každoročne vyhlasuje výberové konanie na organizátora hlavných súťaží v bezmotorovom lietaní, Majstrovstiev Slovenska a Majstrovstiev Slovenska juniorov do 23 rokov a do 25 rokov, na základe ktorých sa piloti a pilotky môžu nominovať do reprezentačného družstva SR.

Majstrovstvá Slovenska v bezmotorovom lietaní 2018
logo BL – PMSR 2018

(Prievidza / www.pmsr.sk) – sa konali v dvoch triedach, klubovej a kombinovanej, dokopy si počas neštandardne zaujímavých deviatich súťažných letových dní zalietalo 46 pilotov. Titul Majstra Slovenska v klubovej triede z 26 pilotov získal Jozef Kožár z AK Martin a v kombinovanej triede titul Majstra Slovenska získal Viliam Kubovčík z AK Poprad, spomedzi 20 pilotov.

Majstri Slovenska v bezmotorovom lietaní pre rok 2018

Klubová trieda   Kombinovaná trieda
1. Jozef Kožár AK Martin 1. Viliam Kubovčík AK Poprad
2. Ján Kovalčík AK Bratislava 2. Dominik Jančik AK Nitra
3. Martin Jurovic AK Bratislava 3. E. Niko/D.Darnady AK Prievidza/Nitra
Majstrovstvá Slovenska v bezmotorovom lietaní juniorov
logo BL – PMSRj 2018

do 23 rokov 2018 (Nitra) – mládež

Tohto podujatia sa zúčastnilo až 8 pilotov do 23 rokov. Počas siedmych letových súťažných dní súťažili o získanie titulu Majstra Slovenska juniorov do 23 rokov, ktorý si nakoniec odniesol Milan Surovčík z AK Žilina.

do 25 rokov 2018 (Nitra) – juniori

Tento rok bol pre juniorské majstrovstvá prelomový, keďže sa ho dlhšej dobe zúčastnilo až 10 juniorov do 25 rokov. Počas siedmych letových súťažných dní súťažili o získanie titulu Majstra Slovenska juniorov do 25 rokov, ktorý si taktiež odniesol Milan Surovčík z AK Žilina.

Majstri Slovenska v bezmotorovom lietaní juniorov do 23 a 25 rokov pre rok 2018

M SR BL j 23 rokov M SR BL j 25 rokov
1. Milan Surovčík AK Žilina 1. Milan Surovčík AK Žilina
2. Šimon Šiška SGC Martin 2. Šimon Šiška SGC Martin
3. Adam Kacvinský AK Bratislava 3. Adam Kacvinský AK Bratislava

Miestne súťaže konané pod záštitou SNA

Pribina Cup
logo BL – Pribina Cup 2018

(Nitra / www.pribinacup.sk) – pravidelne organizovaný na jar, počas veľkonočného týždňa. Už zopár rokov otvára súťažnú sezónu v bezmotorovom lietaní nielen u nás, ale aj v Európe. V štyroch triedach počas dvoch súťažných dní spolu štartovalo až 80 pilotov z celej Európy – (Klubová – 34 pilotov, 15 m – 15 pilotov, 20m viacsedadlová – 13 pilotov a kombinovaná – 18 pilotov).

 

Flight Challenge Cup – Gliding
logo BL – FCC Gliding 2018

(Prievidza / www.fccgliding.sk) – Na FCC sa podarilo odlietať až 8 letových súťažných dní. V troch triedach sa na štart postavilo celkom 105 pilotov a znova z rôznych kútov sveta. – (Klubová – 47 pilotov, 15m – 33 pilotov, kombinovaná – 25 pilotov).

 

Fatraglide
logo BL – Fatraglide 2018

(Martin / www.fatraglide.sk) – Tento rok sa znova konal Fatraglide, v dvoch súťažných triedach, klubovej a kombinovanej a Fatraglide junior v jednej triede. 17 pilotov klubovej triedy odlietalo osem súťažných letových dní, 14 pilotov si porovnávalo svoje výkony počas deviatich letových dní v kombinovanej triede. Fatraglide junior počas siedmich letových dní preskúšal 6 juniorských posádok. Celkom tak lietalo 37 pilotov.

 

Memoriál Alexandra Makarenka
logo BL – Memoriál Alexandra Makarenka 2018

(Partizánske / www.makarenko.sk) – súťaž pre začiatočníkov, alebo pre tých pilotov, ktorí si ešte netrúfajú zalietať s vysokou, väčšinou medzinárodnou, konkurenciou. Začiatkom školských prázdnin sa koná s vlastným koloritom, zázemím aj pre rodinnú podporu súťažiaceho. Získava na popularite medzi slovenskými pilotmi, čo ukazuje účasť 50 pilotov tohto roku, ktorí súťažili v klubovej triede počas deviatich letových dní (41 pilotov) a v kombi triede počas 10 súťažných dní (9 pilotov).

 

Šariš Cup Gliding
logo BL – Šariš Cup Gliding 2018

(Ražňany / www.sariscup.com) – na prelome mája a júna sa na letisku v Ražňanoch, v srdci Šariša, konala miestna súťaž, v ktorej si počas šiestich súťažných dní v klubovej triede zasúťažilo 17 pilotov zo Slovenska, Čiech či Poľska.

 

Septembrová cena AK Trnava 2018
logo BL – Septembrová cena AK Trnava 2018

(Boleráz / www.lztr.sk/sutaze) – Tri súťaže v klubovej triede sa na sklonku augusta odlietali v rámci podujatia Septembrová cena AK Trnava. Celkom 19 pilotov sa tak rozlúčilo s aktívnou sezónou preletmi ponad západné Slovensko.

 

Cena Žiliny

(Žilina / www.aeroklub.zilina.sk/…vysledky.pdf) – V polovice septembra sa po prvýkrát uskutočnilo podujatie dvoch juniorských súťaží, ktorých sa zúčastnili traja nádejní juniorskí piloti z Aeroklubu Žilina.

 

Decentralizované súťaže SNA

Nitriansky trojboj 2018

(https://www.airportnitra.sk/sk/nit.html) – Aeroklub Nitra vyhlásil medziklubovú súťaž pre začínajúcich preletárov ako aj pre pilotov, ktorí sa neradi vzďaľujú od letiska avšak si chcú zasúťažiť. Výsledky boli vyhodnotené 07.12.2018 v Nitre. Zúčastnených 5 pilotov.

Víťazi súťaže Nitriansky trojboj 2018

1. Viliam Tutko AK Nitra
2. Šimon Šiška SGC Martin
3. Patrik Kavan AK Nitra
Slovenský pohár 2018

(www.sna.sk) KBL SNA vyhlasuje toto porovnávanie výkonov s cieľom podporiť záujem o súťažné lietanie a tým rozvoj výkonného bezmotorového lietania v SR. Každému účastníkovi, členovi SNA, sa spočítavajú koeficientované korigované body maximálne z dvoch podujatí, na ktorých sa v danom období zúčastnil. Súčet týchto bodov stanovuje celkové poradie. Výsledky v disciplínach – SP slovenský, ženy a juniori boli schválené dňa 30.11.2018, celkovo sa do súťaže zapojilo 114 pilotov.

Víťazi Slovenského pohára 2018

SP 2018 – slovenský SP 2018 – juniorský SP 2018 – ženy
1. Jozef Kožár AK Martin 1. Milan Surovčík AK Žilina 1. Viktória Divoková AK SNV
2. Maroš Divok AK SNV 2. Samuel Posluch SGC Martin 2. Antónia Sulírová AK Poprad
3. Vladimír Foltín AK Nitra 3. Adam Kacvinský AK Bratislava 3. Drahomíra Divoková AK SNV
Celoštátna plachtárska súťaž – CPS 2018

(www.sna.sk) KBL SNA každoročne vyhlasuje súťaž v štyroch disciplínach, slovenská, medzinárodná, ženy a juniori s cieľom podporiť výkonné bezmotorové lietanie – napr. športové prelety z domovských letísk. V prehľadnom on-line preletovom systéme (sk.gcup.eu), ktorý dovolí pilotom ich lety prihlásiť a vyhodnotiť, ďalej umožní zobrazovať zoznam letov, poradie pilotov a klubov ako aj štatistík podľa rôznych kritérií. K dnešnému dňu je jasné, že do súťaže CPS prihlásilo 166 pilotov z 21 slovenských aeroklubov, spolu nalietali 442 115 km. Výsledky CPS 2018 boli odsúhlasené k 15.01.2019.

Víťazi CPS 2018

CPS 2018 – slovenská CPS 2018 – medzinárodná
1. Radoslav Čagala AK Nitra 1. Milan Surovčík AK Žilina
2. Tibor Arpáš AK Nitra 2. Šimon Šiška SGC Martin
3. Ján Kovalčík AK Bratislava 3. Adam Kacvinský AK Bratislava
CPS 2018 – juniorská CPS 2018 – ženy
1. Milan Surovčík AK Žilina 1. Gabriela Beláková AK Prievidza
2. Viktória Divoková AK SNV 2. Viktória Divoková AK SNV
3. Šimon Šiška SGC Martin 3. Eva Jančiová AK Nitra

 

Štatistika bezmotorového lietania v roku 2018

  Počet celkom
Podujatia v bezmotorovom lietaní: 14
Platné súťaže v bezmotorovom lietaní: 126
Účasť pilotov na podujatiach: 864
Účasť štartujúcich na súťažiach: 2 957
Disciplína Počet súťaží Počet štartujúcich na podujatí Počet štartujúcich na súťažiach
Klub 45 201 1342
Kombi 38 86 632
15 m 10 48 294
20 m viacsedadlová 2 13 26
Juniorská 25 59 206
Ženská 2 12 12
Slovenská / medziklubová 3 279 279
Medzinárodná 1 166 166

Ostatné podujatia a činnosti

Junior Camp 2018

(Nitra / http://aviatik.webnode.sk/…rcamp/a2018/) – akcia venovaná pilotom v juniorskom veku, krátkodobá príprava pilotov pred nadchádzajúcimi M SR BLj. Sústredenie bolo zastrešené skúsenými pilotmi z AK Nitra, ktorí viedli juniorov k samostatným preletom a skúsenostiam s tým spojeným, či k splneniu požiadaviek na získanie odznaku FAI.

Junior AIR Symposium 2018

Počas roka 2018 boli zorganizované dve podujatia Junior Air Symposium, nulté vo februári a prvé oficiálne v decembri, obe v Martine. Celkom 23 juniorov prejavilo záujem o rozširovanie svojich vedomostí vo svojom voľnom čase, rozvíjanie a posúvanie sa v športovom lietaní. Celkovo sa prvého JAS zúčastnilo 43 priaznivcov bezmotorového lietania zo Slovenska a Čiech.

Ustanovenie nových rekordov v bezmotorovom lietaní

Súťaživosť je ľudská vlastnosť a prekonávanie nielen svojich hraníc dosiahnutím stanovených podmienok, ale aj prepísanie športových výsledkov iných je pre mnohých výzva. Počas roka 2018 bolo v bezmotorovom lietaní potvrdených celkom 9 výkonov lepších ako doteraz zaznamenaných. Dva národné rekordy boli ustanovené ku koncu roka 2017 a zároveň boli rekordy v dvoch kategóriách prekonané rovno dvakrát, k 31.12.2018 ak­tuálny, posledný dosiahnutý najlepší výkon.

Prehľad rekordov potvrdených počas roka 2018:

 • Vo voľnej triede (D-0), vo všeobecnej kategórii, jednosedadlová trieda (D-1), 3.1.4.i.1 Rýchlosť na trati s návratom 500 km:
  • Lukáš Benedikt (AK Trnava), 140,38km/h, ustanovený na vetroni HpH 304M, dňa 06.01.2018, v Namíbii.
 • Vo voľnej triede (D-0), vo všeobecnej kategórii, jednosedadlová trieda (D-1), 3.1.4.j.1 Rýchlosť na trojuholníkovej trati 100 km:
  • Lukáš Benedikt (AK Trnava), 143,33km/h, ustanovený na vetroni HpH 304M, dňa 31.12.2017, v Namíbii.
 • Vo voľnej triede (D-0), vo všeobecnej kategórii, dvojsedadlová trieda (D-2), 3.1.4.j.4 Rýchlosť na trojuholníkovej trati 750 km:
  • Lukáš Benedikt (AK Trnava), 122,1km/h, ustanovený na vetroni HpH 304M, dňa 30.12.2017, v Namíbii.
 • Vo voľnej triede (D-0), vo všeobecnej kategórii, dvojsedadlová trieda (D-2), 3.1.4.j.4 Rýchlosť na trojuholníkovej trati 750 km:
  • Drahoš Sitár (AK Prievidza) / František Sobek (AK Prešov), 141,40km/h, ustanovený na vetroni Arcus M, dňa 04.01.2018, v Namíbii.
  • Antónia Sulírová / Ľubomír Jakubčák (SGC Martin), 143,90km/h, ustanovený na vetroni Arcus M, dňa 12.01.2018, v Namíbii.
 • Vo voľnej triede (D-0), vo všeobecnej kategórii, dvojsedadlová trieda (D-2), 3.1.4.j.5 Rýchlosť na trojuholníkovej trati 1000 km:
  • Drahoš Sitár (AK Prievidza) / František Sobek (AK Prešov), 141,40km/h, ustanovený na vetroni Arcus M, dňa 04.01.2018, v Namíbii.
  • Antónia Sulírová / Ľubomír Jakubčák (SGC Martin), 143,90km/h, ustanovený na vetroni Arcus M, dňa 12.01.2018, v Namíbii.
 • Vo voľnej triede (D-0), vo všeobecnej kategórii, dvojsedadlová trieda (D-2), 3.1.4.j.1 Rýchlosť na trojuholníkovej trati 100 km:
  • Gabriela Beláková (AK Prievidza) / Ľubomír Jakubčák (SGC Martin), 152,56km/h, ustanovený na vetroni Arcus M, dňa 14.01.2018, v Namíbii.
 • Vo voľnej triede (D-0), vo všeobecnej kategórii, dvojsedadlová trieda (D-2), 3.1.4.j.2 Rýchlosť na trojuholníkovej trati 300 km:
  • Gabriela Beláková (AK Prievidza) / Ľubomír Jakubčák (SGC Martin), 152,56km/h, ustanovený na vetroni Arcus M, dňa 14.01.2018, v Namíbii.

FAI odznaky – bezmotorové lietanie

Získanie odznaku FAI je jednoducho oficiálne preukázanie a uznanie toho, že po získaní licencie pilota vetroňov, vie okrem ovládania vetroňa ďalej rozvíjať a využívať svoje schopnosti v športovom lietaní ako aj zvládať administratívu s tým spojenú. Počas roka 2018 sa podarilo športovcom splniť podmienky na udelenie odznaku FAI. Menný zoznam nových držiteľov odznakov sa nachádza na www.sna.sk.

Prehľad počtu udelených odznakov FAI v roku 2018:

FAI Strieborný odznak 12
FAI Zlatý odznak 1
FAI Zlatý odznak s 3 diamantmi 1
FAI Odznak 750 km 0
FAI Odznak 1000 km 0

Prehľad dosiahnutých výsledkov v roku 2018

Reprezentácia SR

V roku 2018 sa konali iba dve podujatia I. FAI kategórie v bezmotorovom lietaní – Majstrovstvá sveta, spolu v šiestich disciplínach. Na oboch podujatiach, v 5 disciplínach, mala SR zastúpenie.

Disciplína Pilot Aeroklub Celkové umiestnenie
Štandardná Maroš Divok AK SNV 22
Štandardná Dominik Jančik AK Nitra 44
Klub Jozef Kožár AK Martin 17
Klub František Sobek AK Prešov 46
20 m viacsedadlová Branislav Jesenský / Ľubomír Jakubčák SGC Martin 18
18 m Vladimír Fotlín AK Nitra 30
Voľná Martin Fürješ SGC Martin 27
Team Cup Divok, Jančik, Kozar, Sobek SR 21

Čiastkové umiestnenia reprezentácie SR

Disciplína Štandardná Klub 20m viacsedadlová 18m Voľná 15m TC
Pilot D. Jančik M. Divok J. Kožár F. Sobek B. Jesenský / Ľ. Jakubčák V. Foltín M. Fürješ Klub a std.
Súťaž 1 26 24 32 48 17 1 28    
Súťaž 2 33 23 4 32 18 14 18    
Súťaž 3 36 16 36 40 12 25 22    
Súťaž 4 40 34 10 29 18 28 31    
Súťaž 5 26 22 18 47 17 38 9    
Súťaž 6 46 29 18 41 18 26 21    
Súťaž 7 46 30 24 21 17 43 31    
Súťaž 8         13 28 13    
Súťaž 9         13 23 25    
Súťaž 10         16 1 28    
Súťaž 11         10 3 24    
Súťaž 12         15 43 27    
Celkovo 44 22 17 46 18 30 27   21

V zmysle zákona o športe počet medailových príležitostí za aktuálne športové obdobie od 01.10.2017 do 30.09.2018 bol 7.

IGC Ranking List

FAI IGC Ranking List sa vyhodnocuje v dvoch hlavných kategóriách:

 • Vyhodnotenie pilotov – je poradie zostavené na základe výsledku výkonu pilota na súťaži zaradenej medzi súťaže schválené IGC. Výsledok pilota je rátaný porovnaním jeho bodového zisku na súťaži či víťazovi, s prihliadnutím na ohodnotenie súťaže.
 • Vyhodnotenie krajín – výsledok krajiny je priemer bodov jej 5 najvyššie umiestnených pilotov.

Momentálne je v IGC Ranking systéme zaregistrovaných 5 486 pilotov z 38 krajín, z toho 104 je zo Slovenska. V celkovom poradí krajín sa Slovensko nachádzalo k 30.9.2018 na celkovom 19. mieste. Viac sa dá nájsť tu – http://igcrankings.fai.org/…ryScores.php.

Podujatia konané na Slovensku zaradené do IGC rankingu pre rok 2018:

Súťaž Miesto konania
Pribina Cup 2018 Nitra
FCC Gliding Prievidza
Slovak Gliding Championship Prievidza
Slovak Junior Gliding Championship Nitra

« Späť

zverejnené: 30.01.2019 | aktualizované: 30.01.2019 | počet zobrazení: 119684

počet prístupov od 19.01.2016: 1452908
počet prístupov dnes: 969