Dokumenty SNA

« Späť
SNA » Dokumenty SNA

Dokumenty na prevzatie:

« Späť

zverejnené: 21.01.2016 | aktualizované: 13.06.2018 | počet zobrazení: 22493

Súvisiace články: 1 - 6 / 6

Stanovy SNA

zverejnené: 08.03.2016 | aktualizované: 13.01.2018 | počet zobrazení: 15849

Rokovací a volebný poriadok Konferencie SNA

zverejnené: 07.11.2017 | aktualizované: 09.11.2017 | počet zobrazení: 2109

Organizačný poriadok SNA

zverejnené: 08.03.2016 | aktualizované: 09.11.2017 | počet zobrazení: 16754

Smernica pre správu hmotného majetku SNA

zverejnené: 08.03.2016 | aktualizované: 23.05.2018 | počet zobrazení: 16210

Smernica pre hospodárenie s finančnými prostriedkami

zverejnené: 08.03.2016 | aktualizované: 24.05.2018 | počet zobrazení: 16206

Smernica o využívaní elektronického hlasovania Prezídia a Konferencie SNA (per rollam)

zverejnené: 23.05.2018 | aktualizované: 24.05.2018 | počet zobrazení: 237

počet prístupov od 19.01.2016: 168876
počet prístupov dnes: 128