DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   December   »  
  «   2023   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

meniny má Oto


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Smernica pre určenie zdaňovaných výnosov a nákladov SNA

« Späť
SNA » Dokumenty SNA » Smernica pre určenie zdaňovaných výnosov a nákladov SNA

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 89,4 kB)

 

Názov organizácie: SLOVENSKÝ NÁRODNÝ AEROKLUB
Názov internej smernice: Smernica pre určenie zdaňovaných výnosov a nákladov SNA
Registratúrna značka: A3/2018
Dátum vyhotovenia: 01.01.2018
Smernicu schválil: Prezident SNA
Platnosť smernice od: 01.01.2018

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Táto smernica sa opiera o odpovedajúce ustanovenia Zákona 341/2016 o dani z príjmov. Touto smernicou sa upravuje: Špecifikácia nákladov a výnosov pre zdaňovanú činnosť.
 2. Účelom smernice je špecifikácia nákladov a výnosov v rámci občianskeho združenia a ich členenie na zdaňovanú a nezdaňovanú činnosť vo vzťahu k dani z príjmov právnickej osoby.

2. IDENTIFIKÁCIA ZDAŇOVANÝCH ČINNOSTÍ

 1. Zdaňovanou činnosťou sa rozumie:

  Vlastná činnosť vykonávaná za účelom dosiahnutia zisku:

  1. výnosy z prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve SNA
  2. výnosy zo služieb Technickej služby poskytnuté nečlenom SNA
  3. výnosy z prenájmu majetku SNA nečlenom SNA
  4. náklady spojené s údržbou a správou nehnuteľností vo vlastníctve SNA
  5. náklady na opravy a údržbu leteckej techniky vo vlastníctve SNA, ktorá sa prenajíma nečlenom SNA
 2. Na energie a daň z nehnuteľností sa použije koeficient vypočítaný ako pomer celkových m2 v budovách vo vzťahu k prenajatým nehnuteľnostiam (HČ = 9%, ZČ = 91%)
  • HČ – hlavná činnosť
  • ZČ – zdaňovaná činnosť

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Táto smernica bola schválená prezidentom SNA dňa 01.01.2018.
 2. Táto smernica je platná 5 kalendárnych rokov, t.j. do 31.12.2022.

« Späť

zverejnené: 07.10.2020 | aktualizované: 30.03.2022 | počet zobrazení: 33325

počet prístupov od 19.01.2016: 1225340
počet prístupov dnes: 2094