DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Apríl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

meniny má Ervín


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Smernica pre spôsob vyúčtovania pracovných ciest

« Späť
SNA » Dokumenty SNA » Smernica pre spôsob vyúčtovania pracovných ciest

Na prevzatie:

 

Názov organizácie: SLOVENSKÝ NÁRODNÝ AEROKLUB
Názov internej smernice: Smernica, ktorá definuje spôsob vyúčtovania pracovných ciest a zostavenia cestovných príkazov
Registratúrna značka: D1/2021
Dátum vyhotovenia: 01.02.2021
Smernicu schválil: Prezident SNA
Platnosť smernice od: 01.02.2021

 

Obsah

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

Táto smernica sa opiera o zodpovedajúce ustanovenia Zákona o cestovných náhradách č. 283/2002.

Touto smernicou sa upravuje:

Spôsob vyúčtovania pracovných ciest, náležitosti cestovných príkazov (ďalej len CP) a povinné prílohy, ktoré CP obsahuje.

Článok II.
Tvorba CP pred nástupom na pracovnú cestu

 1. Cestovný príkaz vystavuje osoba, ktorá bola vyslaná na pracovnú cestu Slovenským národným aeroklubom (ďalej len SNA) – zamestnanec, alebo športovec, ktorý je prostredníctvom svojho klubu členom SNA (ďalej len osoba vyslaná na pracovnú cestu).
 2. Cestovný príkaz sa vystavuje pred nastúpením na pracovnú cestu a obsahuje minimálne nasledovné informácie:
  1. Priezvisko, meno, titul osoby vyslanej na pracovnú cestu;
  2. Bydlisko osoby vyslanej na pracovnú cestu;
  3. Začiatok cesty (miesto, dátum, hodina);
  4. Miesto konania;
  5. Účel a priebeh cesty;
  6. Koniec cesty (miesto, dátum);
  7. Spolucestujúci;
  8. Určený dopravný prostriedok (AUV – auto vlastné, AUS – auto služobné, VLAK, BUS, LIETADLO, LOĎ);
  9. Predpokladaná čiastka výdajov;
  10. Povolená záloha (uvedie sa výška zálohy, ktorá bola poskytnutá na pracovnú cestu);
  11. Vyplatená dňa (uvedie sa dátum výplaty zálohy na pracovnú cestu);
  12. Podpis pokladníka – podpis osoby, ktorá vyplatila zálohu na pracovnú cestu;
  13. Dátum a podpis pracovníka, oprávneného k povoleniu cesty – vyžaduje sa podpis predsedu príslušnej športovej komisie SNA, prípadne ním povereného zástupcu.

Článok III.
Použitie vlastného motorového vozidla – AUV
 ÿ

« Späť

zverejnené: 19.03.2020 | aktualizované: 21.09.2022 | počet zobrazení: 45347

počet prístupov od 19.01.2016: 1358675
počet prístupov dnes: 431