DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Jún   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

meniny má Alojz


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Správa o činnosti KBL SNA za obdobie február 2016 – september 2021

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Správa o činnosti KBL SNA za obdobie február 2016 – september 2021

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 654,9 kB)

Komisia bezmotorového lietania je odborná komisia pre výkon leteckých činností SNA, ktorá má hľadať a vytvárať podmienky pre športové bezmotorové lietanie.

Je hlavným garantom plachtárskych súťaží, taktiež na základe dosiahnutých výsledkov nominuje športovcov do štátnej reprezentácie, spracúva a kontroluje rozpočet pre svoju odbornosť.

Bezmotorová komisia za toto obdobie pracovala v zložení:

Obdobie Zloženie KBL SNA
2016 – 2018 Maroš Divok, Dominik Jančík, Edmund Schuller, Zuzana Hrnčíriková, Branislav Jesenský, Marián Szabo ml., Tomáš Bobok
(od 01.10.2018 Jozef Kožár, Ján Kovalčík)
2019 Maroš Divok, Dominik Jančík, Zuzana Hrnčíriková, Jozef Kožár, Marián Szabo ml., Tomáš Bobok, Ján Kovalčík
(Zuzana Hrnčíriková ku 31.12.2019 po­žiadala o uvoľnenie z pracovných dôvodov)
2020 – 2021 Maroš Divok, Dominik Jančík, Jozef Kožár, Marián Szabo ml., Tomáš Bobok, Ján Kovalčík

Spolu riadne zasadla 12 krát a 5 krát hlasovala elektronicky a 3 zasadnutia boli online. Žiaden člen komisie si nenárokoval preplatenie cestovného ani žiadnych iných úhrad na stretnutia komisie. Zápisy zo zasadnutí a z hlasovaní publikované na http://www.sna.sk/…isy-KBL-SNA/.

Oblasť šport

Majstri SR / PMSR

2016
 • Club: Edmund Schuller
 • Kombi: Ľubor Kuvik
2017
 • Club: Ján Kovalčík
 • Kombi: Vladimír Foltín
 • Juniori: Milan Surovčík ml.
2018
 • Club: Jozef Kožár
 • Kombi: Viliam Kubovčík
 • Juniori: Milan Surovčík ml.
2019
 • Club: Jozef Kožár
 • 15m: Maroš Divok
 • Kombi: Viliam Kubovčík
 • Juniori: Milan Surovčík ml.
2020
 • Club: Jozef Kožár
 • 15m: Maroš Divok
 • Kombi: Vladimír Foltín
2021
 • Club: Tibor Frátrik
 • 15m: Tibor Arpáš
 • Kombi: Pavol Černý

Medzinárodné súťaže

2016
 • WGC 2016 Pociunai – Litva:
  • Std: S. Pollák – 27/40, D. Jančík – 34/40
  • Club: J. Kožár – 9/49, T. Noga – 22/49
  • 20m: bez účasti
 • WGC 2019 Benalla, AU:
  • 18m, Open, 15m: bez účasti
2017
 • EGC 2017 Moravská Třebová – Česká republika:
  • Std: M. Divok – 5/27, D. Jančík – 14/27
  • Club: J. Kožár – 8/31, E. Schuller – 28/31
  • 20m: Somol + Šiška – 10/16, J. Divok + Divoková – 14/16
 • EGC 2017 Anglicko:
  • 18m: mimoriadne nominovaný Foltín – bez účasti
 • JWGC 2017 Pociunai – Litva:
  • Club: M. Surovčík ml. – 28/38
2018
 • WGC 2018 Ostrow – Poľsko:
  • Std: M. Divok – 22/47, D. Jančík – 44/47
  • Club: J. Kožár – 17/48, F. Sobek – 46/48
 • WGC 2018 Hosín – Česká republika:
  • 20m: B. Jesenský + L. Jakubčák – 18/18
  • 18m: V. Foltín – 30/45
  • Open: M. Furješ – 27/31
2019
 • EGC 2019 Prievidza – SR:
  • Std: M. Divok – 8/29, D. Jančík – 22/29
  • Club: J. Kožár – 6/31, F. Sobek – 25/31
  • 15m: V. Foltín – 15/22, P. Jánoška – 18/22
  • Účasť na EGC 2019 v triede Club odmietol mailom z 30.01.2019 J. Kovalčík. Následná nominácia F. Sobek.
 • EGC 2019 Turbia – Poľsko:
  • 18m, Open, 20m dvojsedadlová trieda: bez účasti
  • Na základe žiadosti M. Jurovica prebehla mimoriadna nominácia v zmysle bodu 9.8. nominačných kritérií- 20m dvojsedadlová trieda Jurovic + Kovalčík – bez účasti.
 • JWGC 2019 Szeged – Maďarsko:
  • Std: S. Posluch – 22/36, V. Divoková – 33/36, M. Beliansky 35/36
  • Club: M. Surovčík ml. – 8/44, Kacvinský – 21/44, Šiška – 29/44
2020

Covid 19 – súťaže 1 triedy(WGC) presunuté na 2021

2021
 • WGC 2021 OPEN, 18m, 20m dvojsedadlová – Nemecko: zrušené
 • WGC 2021 CLUB, STD, 15m: bez účasti SR
 • JEGC 2021 Pociunai – Litva:
  • Club: M. Surovčík ml. – 12/27, S. Posluch – 16/27, Šiška – 19/27

Udelené odznaky FAI

2016

Strieborný – 5×

2017

Strieborný – 6×, Zlatý – 1×

2018

Strieborný – 12×, Zlatý – 1×, Zlatý s 3 diamantmi – 1×

2019

bez nahlásenia

2020

Strieborný – 3×, Zlatý s 3 diamantmi – 1×, **1000km – 1×

2021

750km – 1×

Rekordy SR

Voľná trieda 2016 – 2021: 15m trieda 2016 – 2021: 

Teoretická príprava

2017 – Vymenovanie metodického trénera juniorskej základne bezmotorového lietania – Z. Hrnčíriková.

03/2018 – Predseda KBL SNA zorganizoval psychologickú športovú prípravu pre členov reprezentácie SR v bezmotorovom lietaní a leteckej rally – školenie s PhDr. T. Gurským, predsedom spoločnosti športových psychológov v SR, zamerané priamo na letecký šport. Miesto konania: letisko Spišská Nová Ves.

05/2018 – Zriadenie trénerskej rady bezmotorového lietania- výkonný predseda B. Jesenský.

Oblasť technika

KBL SNA má k dispozícii dva vetrone štandardnej triedy – Discus 2b, DILS 8, SI a vetroň 15m triedy Ventus 2bx, VI vrátane transportných vo­zov.

Správcovia vetroňov

vetroň obdobie správca
SI 2016 – 2021 AK Nitra – D. Jančík
DI 02/2016 – 11/2016 AK Bratislava – J. Kovalčík
11/2016 – 02/2018 SGC Martin – B. Jesenský (lakovanie za užívanie DI po dobu 5 rokov)
02/2018 – 2021 AK Spišská Nová Ves – M. Divok
VI 02/2016 – 02/2018 AK Spišská Nová Ves – M. Divok
02/2018 – 07/2021 AK Martin – J. Filus
07/2021 – 2021 AK Martin – J. Kožár

Správca vykonáva činnosti pre udržanie prevádzkyschopnosti techniky, pravidelnú údržbu, ročné prehliadky vetroňov, prebaľovanie padákov, STK prívesných vozov atď. vo vlastnej réžii.

Poverený kontrolou fyzického stavu techniky bol T. Bobok. Počas funkčného obdobia napriek tomu nevykonal žiadnu kontrolu a obhliadku techniky SNA (DI, VI, SI).

Upgrade a údržba techniky

2016

Nákup rádiostaníc s delením 8,33 MHz – 3ks.

2017

Obnova laku na Discus DI (vyplatenie príspevku B. Jesenskému v sume 5500 EUR viď zápis KBL SNA z 15.10.2016).

2018
 • kompletná GO LS 8, SI
 • čiastočná obnova prístrojového vybavenia – výmena 2× LX 8000 za 2× LX 9050 (SI, DI)
2019

Nákup nových poťahov na DI a SI.

2020
 • nákup 2ks variometrov V8 (DI, SI)
 • nákup 8× sekundárny zapisovač NANO 4
 • nákup 2ks muchostierok (DI, SI)
 • nákup 6ks SPOT lokalizátor
2021

Zabezpečenie „NEO“ wingletov na LS 8, SI (cca 8000 Eur).

Zveľadenie techniky SNA

Prezídium SNA napriek snahe KBL SNA neodsúhlasilo nákup vetroňa ARCUS T pre potreby KBL a zároveň sa nepodarilo presadiť ani nákup vetroňov triedy Club (Discus, LS 4)

Odporúčanie

Naviazanie prostriedkov z predaja techniky KBL SNA len na účel nákupu vetroňa pre potreby KBL!
Z dôvodu používania prostriedkov z odpredaja techniky SNA na iné účely ako zveľaďovanie a nákup novej techniky je nevyhnutné naviazanie prostriedkov len pre potreby KBL. (SU 31M – 125 000 €, AN 2 – 15 000 €, Z526 – 75 000 €; Ku dňu 11.09.2021 info na konferencii SNA – ostatok na účtoch SNA za odpredaj techniky – cca 130 000 €.)

Oblasť financie

Od 02/2016 do 09/2021 bolo zabezpečené financovanie KBL SNA pre reprezentáciu SR v rozsahu – úhrada štartovných poplatkov, štartov, ubytovania, PHM nutných na dopravu do a z miesta konania, prenájom vetroňov, ktoré sa nenachádzajú v majetku SNA (napr. 20m dvojsedadlová trieda, Club, 18m) na súťažiach 1. kategórie.(EGC, WGC). Na tento účel bol spracovaný odporúčaný cenník maximálnych prenájmov – dostupný v zápisoch KBL.

Pre juniorskú reprezentáciu rozšírené o financovanie ubytovania pomocníkov a spätných prevlekov.

Žiaden z reprezentantov – či už seniorský alebo juniorský – si neuplatňoval iné ako vyššie uvedené výdavky.

Každoročne sa financie pre činnosť KBL SNA prideľovali na zasadnutiach prezídia SNA, resp. tzv. Ekonomickej komisie SNA. Na každé takéto zasadnutie boli zo strany predsedu KBL prizývaní všetci členovia KBL. S výnimkou D. Jančíka žiaden z členov KBL nemal záujem o účasť na týchto zasadnutiach a obhajovaním oprávnených ekonomických nárokov KBL.

Sumy prostriedkov vyčlenených pre činnosť KBL SNA rozdelených po jednotlivých rokoch nájdete v zápisoch zo zasadnutí prezídia SNA a každoročne boli schvaľované na zasadnutí pléna SNA. Dohľadateľné na http://www.sna.sk/…nesenia-SNA/.

Spôsob a druhy uznaných výdavkov spojených s reprezentáciou SR nájdete na http://www.sna.sk/…entaciu-SNA/.

Jednotlivé položky uhradené pre potreby reprezentácie SR v bezmotorovom lietaní sú dohľadateľné na http://www.sportcenter.sk/…macny-portal.

Podnety členov SNA ku KBL SNA

Väčšina podnetov z radov členov SNA sa týkala spôsobu zabezpečenia a pokrytia nákladov spojených s účasťou na medzinárodných podujatiach 1. kategórie, spôsobe nominácie a rôznych iných dotazov zo športovej oblasti (odznaky, rekordy a pod.). Jediným písomným podnetom ku samotnej podstate činnosti KBL SNA za roky 2016 – 2021 bol otvorený list M. Jurovica a J. Kovalčíka z 06.06.2017. Pred­seda KBL SNA odoslal plnoobsažnú odpoveď 07.07.2017 na tieto otázky plynúce z nedostatočných vedomostí a informovanosti M. Jurovica a J. Kovalčíka a na ich žiadosť bola verejne prístupná na fóre Gliding.sk.

Znenie listu bolo zverejnené na http://www.gliding.sk/?….

Kompletná odpoveď je dohľadateľná na http://www.gliding.sk/?….

Záver

Po mnohých rokoch finančnej podvýživy športového bezmotorového lietania sa nám začína odzrkadľovať akútny nedostatok perspektívnych a výkonných pilotov v rozsahu veku 25 – 35 ročných. Momentálne sa hlavná činnosť KBL SNA zamerala na prácu s pilotmi juniorského veku a to najmä od 17 do 21 rokov. V tomto vekovom intervale máme momentálne cca 11 pilotov a 1 pilotku. V žalostnom stave je najmä ženské bezmotorové lietanie, kde pilotky môžeme zrátať snáď na prstoch dvoch rúk, z ktorých súťažne lietajú pilotky zrátateľné prstami jednej ruky.

Pre zefektívnenie práce s mládežou v odbore bezmotorové lietanie a nádejnými juniormi bola KBL SNA vymenovaná Ing. Zuzana Hrnčíriková do pozície metodický tréner mládeže.

Detailnejšie informácie po jednotlivých rokoch činnosti KBL SNA nájdete vo Výročnej správe SNA v časti Bezmotorové lietanie. Dohľadateľné na http://www.sna.sk/…ocne-spravy/.

Činnosť jednotlivých členov KBL SNA pre fungovanie a rozvoj bezmotorového lietania v rokoch 2016 až 2021 nebudem hodnotiť, pretože u niektorých členov by nebolo čo hodnotiť, navrhujem však plénu BL SNA, aby každý z doterajších členov KBL SNA vlastnými slovami opísal svoju činnosť, resp. nečinnosť v KBL SNA v uvedenom období rokov 2016 až 2021 hneď po odznení tejto správy.

Pre sprehľadnenie komunikácie používa KBL SNA mailovú adresu: komisia.bl.sna@gmail.com.

V ostatnej vete mi dovoľte poďakovať sa za spoluprácu v KBL SNA najmä Dominikovi Jančíkovi a za kúsok kratšie obdobie spolupráce Zuzane Hrnčírikovej.

Spišská Nová Ves, 09.09.2021

Ing. Maroš Divok, PhD.
 predseda KBL SNA 06/2016 - 09/2021

« Späť

zverejnené: 27.09.2021 | aktualizované: 27.09.2021 | počet zobrazení: 21741

počet prístupov od 19.01.2016: 1424318
počet prístupov dnes: 1033