DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Gertrúda


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Žiline 12.04.2014

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Žiline 12.04.2014

Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 12.4.2014 v Žiline
(formát PDF, veľkosť 1,1 MB)

Prítomní: B. Jesenský, J. Kovalčík, J. Hrnčírik, M. Divok, T. Bobok

Ospravedlnení: M. Szabo, D. Jančík

Hostia: Z. Hrnčíriková

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh z posledného zasadnutia
 2. Reprezentácia SR a jej účasť na WGC 2014
 3. Kontrola rozpočtu pre rok 2014
 4. Slovenský pohár a CPS 2014
 5. Rekordy v bezmotorovom lietaní k 1.5.2014
 6. Využitie lietadiel na rok 2014
 7. Vzdušný priestor – správa komisie o vzdušný priestor
 8. Podpora juniorov
 9. Rôzne

 

 1. Kontrola plnenia úloh z posledného zasadnutia
  • Air Symposium 2014 – v januári sa uskutočnil pod záštitou bezmotorovej komisie SNA seminár o bezmotorovom lietaní a zúčastnilo sa ho približne 130 účastníkov z 20 slovenských aeroklubov a 4 českých aeroklubov. Po zhodnotí nákladov zostal príspevok 273,– EUR, ktorý je súčasťou rozpočtu komisie v roku 2014. – * splnené*

   Špeciálne poďakovanie sponzorom p. Vittekovi z Air Sympatia Trenčín, p. M. Divokovi z Avion Real, p. B. Jesenskému z SGC Martin, ako aj všetkým prednášajúcim a účastníkom.

  • Informácia o využívaní vzdušného priestoru HU, PL, CZ počas súťaží bola zaslaná na sekretariát SNA na preposlanie príslušným úradom. K dnešnému dňu evidujeme oficiálnu odpoveď od PL a HU. – splnené
  • JWGC 2017 – SGC Martin odstúpil od prihlásenia sa do výberového konania organizovania JWGC 2017
  • Oprava OM-5555 – oprava bola zabezpečená vo firme Aerospool, s.r.o, SNA celú sumu za opravu refakturovala nájomcovi, ktorý mal vetroň prenajatý (AK Bratislava).

   Komisia poverila M. Divoka spracovaním krátkeho manuálu ako konať v prípade poistnej udalosti.

   Zodpovedný: M. Divok

   Termín: 31. 12. 2014

  • ARC – vetrone, ktoré boli veľmi krátko v prevádzke po zastavení platnosti ARC komisia zabezpečí vrátenia sumy za ARC a tým, ktorí mali lietadlo väčšinu času prevádzke sa nebude vrátenie peňazí uplatňovať.
  • Právoplatný člen reprezentácie sa pilot stáva po splnení týchto podmienok – musí byť držiteľom minimálne strieborného plachtárskeho odznaku FAI a športovej licencie FAI.
 2. Reprezentácia SR a jej účasť na WGC 2014

  Na základe vydaných pokynov organizátorov WGC2014 prebehlo počas mesiaca február 2014 a marec 2014 potvrdenie reprezentačného družstva a zaplatenia štartovného poplatku na tieto súťaže. Prehľad súťažiacich a tím kapitánov, ktorí sú nominovaní a potvrdení na WGC2014 – Räyskala a WGC2014 – Leszno je v prílohe č. 1.
  B. Jesenský oficiálne ponúkol p. Štefana Vitteka funkciu garanta štátnej reprezentácie SR v bezmotorovom lietaní pre rok 2014, ktorý súhlasil s ponukou.

  Komisia poverila B. Jesenského zabezpečením oblečenia pre reprezentantov na tieto súťaže.
  Zodpovedný: B. Jesenský, M. Szabo
  Termín: 31.5.2014

 3. Kontrola rozpočtu pre rok 2014

  Prebehla kontrola financií pre bezmotorovú komisiu z rozpočtu SNA. K 12.04.2013 je stav financií 4.540,– EUR. Celkový prehľad financií tvorí prílohu č. 2 tohto dokumentu.

  Zosumarizovanie príjmu za využívanie reprezentačných lietadiel v roku 2013
  Správcovia lietadiel pripravili vyúčtovanie využitia reprezentačných lietadiel SNA za rok 2013. Celková suma za využívanie lietadiel v roku 2013 predstavuje 1080,– EUR.

  M. Divok požiadal, aby povinnosť zložiť zálohu 100,– EUR bola striktne dodržiavaná všetkými správcami.

 4. Slovenský pohár v bezmotorovom lietaní a CPS 2014

  Komisia odsúhlasila podmienky a vyhlasuje súťaž Slovenský pohár 2014 a Celoslovenská plachtárska súťaž CPS pre rok 2014. Podmienky sú v prílohe č. 3 a 4.
  Úloha: Vypublikovanie daných podmienok na www.sna.sk
  Zodpovedný: J. Hrnčírik

 5. Rekordy v bezmotorovom lietaní k 01.05.2014

  J. Hrnčírik predložil mailom členom komisie bezmotorového lietania podklady k ustanoveným slovenským rekordom od začiatku roka 2014 a prehľad rekordov k 01.05.2014. Pi­lotom gratulujeme!

  D2 – 3.1.4.j.2 Rýchlosť na trojuholníkovej trati 300 km
  144,3 km/h, Viliam Kubovčík/Michal Kollár, DuoDiscus xT, 14.01.2014, JAR
  D2 – 3.1.4.j.3 Rýchlosť na trojuholníkovej trati 500 km
  150,2 km/h, Viliam Kubovčík/Michal Kollár, DuoDiscus xT, 03.01.2014, JAR
  D1 – 3.1.4.j.5 Rýchlosť na trojuholníkovej trati 1000 km
  144,0 km/h, Ľubor Kuvik, ASG 29E/18m, 12.01.2014, JAR

  Úloha: Vypublikovanie prehľadu rekordov k 1.5.2014 Zod­povedný: J. Hrnčírik

 6. Využitie lietadiel na rok 2014

  Na základe prejaveného záujmu reprezentantov o reprezentačné lietadlá SNA pre rok 2013, komisia schválila využitie reprezentačných vetroňov nasledovne:

  PRIBINA CUP Nitra
  19.4. – 26.4.2014
  LS 8    
  DISCUS 2 Marek Pechanec Komerčný prenájom
  VENTUS 2    
  FATRAGLIDE Martin
  18.4. – 26.4.2014
  LS 8 Viliam Kubovčík Komerčný prenájom
  DISCUS 2    
  VENTUS 2 Martin Fürjes (12.4. – 26.4.) Komerčný prenájom
  FCC Gliding Prievidza
  27.4. – 8.5.2014
  LS 8    
  DISCUS 2 Marek Pechanec Komerčný prenájom
  VENTUS 2 Maroš Divok  
  33. FAI Majstrovstvá sveta 2014
  Std, Club, 20m MultiClass
  22.6. – 6.7.2014
  LS 8 Dominik Jančík  
  DISCUS 2    
  VENTUS 2    
  TOP GUN 2014
  26.6. – 5.7.2014
  LS 8    
  DISCUS 2    
  VENTUS 2 Maroš Divok  
  MAM 2014
  2.7. – 13.7.2014
  LS 8    
  DISCUS 2 Ján Hrnčírik  
  VENTUS 2    
  FAI Majstrovstvá sveta 2014
  15m, 18m, Open
  26.7. – 10.8.2014
  LS 8    
  DISCUS 2    
  VENTUS 2 Maroš Divok  
  PMSR 2014
  13.8. – 23.8.2014
  LS 8 Dominik Jančík  
  DISCUS 2 Hugo Benedikt Od 11.8. tréning
  VENTUS 2 Maroš Divok  

  Kalendár využitia vetroňov bude updatovaný na www.sna.sk

 7. Vzdušný priestor – správa komisie pre vzdušný priestor

  P. L. Benedikt poslal predbežnú správu o činnosti komisie pre vzdušný priestor, ktorá tvorí prílohu tohto dokumentu č. 5. Komisia berie na vedomie uvedenú správu a poverila p. Benedikta zaslaním oficiálnej žiadosť na LPS SR, š. p. s návrhom na prehodnotenie ceny ICAO máp z dôvodu zvýšenia bezpečnosti vrátane žiadosti o poskytnutie máp pre súťažiacich na SK súťažiach za symbolickú cenu.

  Pre potreby plachtárov vznikne nový druh vzdušného priestoru v SR – plachtárska oblasť (Gliding Area). Priestor je určený hlavne pre potreby bezmotorového lietania a umožňuje lietať športové lety v priestore, kde to nebolo je vždy možné. V prvom roku používania sa priestory budú používať len na súťaže organizované SNA a v priestore TMA Bratislava aeroklubom Trnava a Bratislava. Organizátori plachtárskych súťaží budú úzko spolupracovať s komisiou pre vzdušný priestor, aby zavedenie a prvé používanie tohto vzdušného priestoru prebehlo bez problémov.

  Úloha: Organizátori súťaží na Slovensku – oboznámiť sa s organizáciou vzdušného priestoru Gliding are – časť AIP ENR 5.1.1.

  Z dôvodu výrazných a početných zmien v štruktúre vzdušného priestoru SR sa komisia dohodla na spracovaní a zverejnení súborov so vzdušným priestorom SR platného od 29.5.2014 pre použite v navigačných zariadeniach pilotov vetroňov.
  Zodpovedný: J. Hrnčírik
  Termín: 28.5.2014

 8. Podpora juniorov

  Z. Hrnčíriková informovala členov komisie o zámere celkovej podpory juniorov a pripravovaných sústredeniach JUNIOR CHALLENGE (27.6. – 1.7.2014 – pred PMSRj) a PPJ (23.8. – 30.8.2014 v spo­lupráci s AeČR) v Partizánskom. Taktiež predbežne predstavila predbežných dobrovoľníkov z rád nejuniorov, ktorí sa k projektu pridávajú. Koncepcia zatiaľ nie je v písomnej forme, bude dodaná. Na podporu juniorov sa použijú peniaze určené na podporu mládeže do rozpočtu komisie v roku 2013 z rozhodnutia prezídia SNA, 2.730,– EUR.
  Z. Hrnčíriková zatiaľ pripraví návrh rozpočtu a návrh finančnej podpory juniorov. Postupne sa podmienky a možnosti objavia na www.sna.sk a www.gliding.sk.

 9. Rôzne
  • Využitie OM-RLČ a auto – zo strany komisie bola zaslaná požiadavka na využitie OM-RLČ a auta SNA p. Gáborovi. Žiadosť je v prílohe č. 6.
  • Doklady ASW19 – p. Tibor Noga predniesol záujem o doklady havarovaného ASW19. Komisia poverila B. Jesenského navrhnúť dohodu, že hneď ako prevezme dané papiere, navrhuje ako výmenu 100 letových hod. pre potreby komisie na akokoľvek reprezentačné účely (juniori, využitie lietadla na medzinárodné súťaže..).
  • Komisia BO súhlasí s vyrovnávaním letových dní pri požičaní výkonného dvojsedadlového vetroňa (napr. DuoDiscus) pre účely podpory juniorov recipročne deň za deň na lietadlách štandardnej triede pre majiteľa dvojsedadlovky v roku 2014 pod.
  • J. Hrnčírik informoval o postupe prác na pripravovanom školení rozhodcov FAI, Školenie sa pripravuje a bude pripravené do konca roka 2014 na spustenie.

V Žiline 12.04.2014

Zapísala: Z. Hrnčíriková
Overil: B. Jesenský

« Späť

zverejnené: 07.06.2016 | aktualizované: 07.06.2016 | počet zobrazení: 82921

počet prístupov od 19.01.2016: 1390707
počet prístupov dnes: 475