DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Bernard


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 03.12.2021 v Martine

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 03.12.2021 v Martine

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 107,2 kB)

Zápis zo zasadania KBL SNA zo dňa 03.12.2021 v Mar­tine

Prítomní: Tibor Frátrik, Ján Kovalčík, Martin Šabľa, Eduard Niko, Jozef Pavlinský, Juraj Sidor, Ivan Bajana

Hostia: Eduard Schuller, Martin Jurovic

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
 3. Predstavenie a schválenie reprezentačného družstva na rok 2022
 4. Vyhodnotenie výberového konania na organizáciu národných súťaží
 5. Diskusia ohľadom správcovstva majetku SNA v správe KBL
 6. Správa o nových postupoch v projekte JS4
 7. Záver

Zasadanie komisie bezmotorového lietania sa konalo v Martine dňa 03.12.2021.

 1. Za zapisovateľa zasadnutia bol zvolený Ivan Bajana.
 2. V bode č. 2 programu zasadnutia boli prediskutované postupy KBL podľa minulých zápisníc KBL SNA.
 3. Eduard Niko v tomto bode programu odprezentoval komunikáciu s nominantmi na reprezentačné družstvo pre rok 2022 podľa platných korigovaných bodov. Po komunikácii a potvrdení záujmu reprezentovať bola zostavená reprezentácia pre rok 2022 v zložení:

  Trieda Klub:

  • Jozef Kožár (AK Martin)
  • Martin Šabľa (AK Spišská Nová Ves)
  • Náhradník: Tibor Frátrik (SGC Martin)

  Trieda Standard:

  • Maroš Divok (AK Spišská Nová Ves)
  • Viktória Divoková (AK Spišská Nová Ves)

  Trieda 15m:

  • Tibor Arpáš (AK Nitra)
  • Dominik Jančík (AK Nitra)

  Náhradníci pre triedy Standard a 15m:

  • Peter Janoška (AK Nitra)
  • Miloš Mach (AK Nové Zámky)
  • Jozef Peško (AK Nitra)
  • Miroslav Beliansky (AK Bratislava)

  Trieda 18m:

  • Vladimír Foltín (AK Nitra)
  • Lukáš Benedikt (AK Trnava)

  Trieda 20m:

  • Pavol Černý (SGC Martin), Eduard Niko (AK Prievidza)

  Náhradníci pre triedy 18m a 20m:

  • Branislav Jesenský (SGC Martin)
  • Ľubomír Jakubčák (SGC Martin)
  • Tomáš Bobok (AK Prievidza)
  • Gabriela Beláková (AK Prievidza)
  • Ján Divok (Spišská Nová Ves)

  Trieda junior Klub:

  • Milan Surovčík (AK Žilina)
  • Samuel Posluch (AK Martin)
  • Šimon Šiška (AK Martin)

  Trieda junior Standard:

  • Viktória Divoková (AK Spišská Nová Ves)
  • Ivan Bajana (SGC Martin)
 4. V bode č. 4 KBL SNA prijala ponuky na organizovanie národných súťaži pre rok 2022. Pre Plachtárske Majstrovstvá Slovenskej republiky navrhol člen komisie Ján Kovalčík predĺženie termínu výberového konania z dôvodu najkvalitnejšieho a najistejšieho zabezpečenia PMSR 2022 do 31.01.2022. Zároveň bol navrhnutý pevný dátum konania súťaže PMSR 2022 a to od 12.06.2022 do 26.06.2022. Návrh bol schválený.

  KBL tiež prijala ponuky na organizovanie PMSR-j 2022. Po hlasovaní vyhral výberové konanie Aeroklub Partizánske.
  Ako záver k tomuto bodu:

  • Vypísanie nového výberového konania na organizáciu PMSR 2022 (12.06 – 26.06.2022) do termínu 31.01.2022. Z: Ba­jana
  • Plachtárske Majstrovstvá Slovenskej republiky juniorov sa budú konať na letisku Malé Bielice v termíne 02.07.2022 – 16.07.2022.
 5. V bode č. 5 prebehla diskusia na tému správcovstvo majetku SNA v správe KBL. KBL sa rozhodla vyhlásiť výberové konanie na správcovstvo loggerov Nano 4 (8ks) pre Aerokluby SNA. Aerokluby môžu posielať žiadosti na e-mailovú adresu komisie do 28.02.2022 (v prílohe so zoznamom potenciálnych využívateľov loggerov) KBL dáva k dispozícii Aeroklubom zapožičanie týchto loggerov s cieľom zvyšovania športovej úrovne preletov členov SNA. KBL SNA si zároveň vyhradzuje právo na stiahnutie loggerov na účely reprezentácie.

  KBL do dňa 28.02.2022 pre­rozdelila reprezentačné lietadlá do správy aeroklubov počas zimy 2022 nasledovne:

  • LS8 OM-8888 SI – Aeroklub Nitra
  • Discus 2b OM-2222 DI – Aeroklub Spišská Nová Ves
  • Ventus 2b OM-5555 VI – Aeroklub Bratislava

  Aeroklubom, ktoré majú reprezentačné lietadlá v správe nariaďuje KBL povinnosť skladovať lietadlá aj transportné vozy počas zimného obdobia v suchom prostredí. Aerokluby majú možnosť nalietať v danom období 15 letových hodín (každá ďalšia hodina bude za cenu 20 € / hodina).
  Ako záver k tomuto bodu:
  Vypísanie výberového konania a podmienok používania loggerov Nano 4. Z: Bajana, Pavlinský

 6. V bode č. 6 programu, člen prezídia SNA Martin Jurovic informoval o prejedávaní žiadosti KBL SNA Prezídiom SNA o zaplatenie opcie na lietadlá 2 x JS4. Momentálne je nutné čakať na odsúhlasenie nových stanov SNA príslušným ministerstvom, aby následne mohlo dôjsť k schváleniu zaplatenia opcie.
 7. V bode č. 7 prebehla diskusia o tréningových plánoch reprezentácie a juniorov pre rok 2022. Do začatia sezóny 2022 bude naplánovaný tréning reprezentačného družstva s vysoko výkonným dvojmiestnym vetroňom na dva týždne. Jeden z týždňov bude využitý na tréning juniorskej reprezentácie na letisku Tábor (miesto konania MS juniorov 2022), v termíne pred konaním juniorských majstrovstiev sve­ta.

  Zároveň bude KBL v rámci práce s mládežou organizovať sústredenie juniorov počas konania PMSR-j.

Zapísal: I. Bajana

Overil: J. Pavlinský

« Späť

zverejnené: 01.02.2022 | aktualizované: 15.02.2022 | počet zobrazení: 19754

počet prístupov od 19.01.2016: 1391906
počet prístupov dnes: 833