DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Ela


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 30.11.2018 v Martine

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 30.11.2018 v Martine

Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 30.11.2018 v Mar­tine
(formát PDF, veľkosť 1,0 MB)

Prítomní: M. Divok, D. Jančík, Z. Hrnčíriková, M. Szabo, J. Kovalčík, J. Kožár
Neprítomní: T. Bobok

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa
 3. Nominácia nových členov KBL SNA
 4. Kontrola predchádzajúcich unesení
 5. Vyhodnotenie súťaží v roku 2018
 6. Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2018
 7. Kalendár súťaží pre rok 2019
 8. Rebríček pilotov pre rok 2019
 9. Správa správcov vetroňov SNA
 10. Odznaky FAI
 11. Rôzne

 

 1. Otvorenie

  Predseda KBL SNA otvoril zasadnutie o 16:30 hod. a privítal všetkých zúčastnených.

 2. Voľba zapisovateľa

  Za zapisovateľa bola zvolená Zuzana Hrnčíriková.

 3. Nominácia nových členov KBL SNA

  KBL SNA zobrala na vedomie informáciu predsedu KBL SNA o odstúpení E. Schullera a B. Jesenského z funkcie člena KBL SNA. V zmysle výsledkov volieb konaných na pléne komisie bezmotorového lietania konaného v Prievidzi dňa 13. 02. 2016 boli predsedom KBL SNA podľa poradia oslovení noví členovia. Súhlas s nomináciou vyjadrili p. Jozef Kožár, AK Martin a p. Ján Kovalčík, AK Bratislava.

 4. Kontrola predchádzajúcich uznesení
  • OGN sieť – v riešení

   Sieť OGN prijímačov sa rozširuje a aktuálne pribúdajú lokality s OGN príjmom. Na jar 2019 sa predpokladá sprevádzkovanie vysielačov v Spišskej Novej Vsi, v lokalite Vysokých Tatier a prejednavané je umiestnenie na Chopku. V prípade otázok ohľadne výhod a inštalácie prevádzkovania OGN vysielača na klubových letiskách naďalej kontaktujte Tomáša Boboka (tombo.soaring@gmail.com).

  • Stránka www.sna.sk – v riešení

   Špecifikácia na zmenu stránky pre evidovanie národných rekordov bola zadaná správcovi stránky. Databázový systém evidovania rekordov je pripravený, je potrebné preklopenie do produkčnej časti webovej stránky.

  • Modernizácia navigačných prístrojov vetroňov SNA – ukončené

   KBL SNA zobrala na vedomie informáciu M. Divoka o ukončení upgradu LX8000 na LX9050 vetroňov SNA OM-2222 a OM-8888.

 5. Vyhodnotenie súťaží v roku 2018

  KBL SNA berie na vedomie informáciu o konaných súťažiach Pribina cup, FCC Gliding, Fatraglide, Majstrovstvá SR v bezmotorovom lietaní, Majstrovstvá SR juniorov bezmotorovom lietaní, ktoré prebehli úspešne bez vážnejšieho incidentu. Spomínané súťaže sú okrem súťaže Fatraglide zaradené do FAI rebríčka súťaží IGC ranking 2018.

  Slovenská republika v tomto rebríčku postúpila v roku 2018 obsadila celkové 19. miesto.

  Zároveň v SR počas sezóny 2018 členovia SNA zorganizovali miestne súťaže. Zoznam súťaží s odkazmi na propozície a výsledky je v prílohe č. 1.

  KBL SNA schvaľuje výsledky Slovenského pohára 2018. Výsledky sú uvedené v prílohe č. 2.
  Zároveň sa dohodla na schválení výsledkov súťaží Celoslovenskej plachtárskej súťaže 2018 elektronickou komunikáciou v januári 2019.

 6. Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2018

  KBL SNA berie na vedomie informáciu predsedu KBL SNA o stave čerpania finančných prostriedkov.

 7. Kalendár súťaží pre rok 2019

  KLB SNA berie na vedomie kalendár súťaží pre rok 2019 v prílohe č. 3.

  Na výberové konanie KBL SNA na organizáciu súťaže M SR BL v roku 2019 prišla ponuka z AK Martin, príloha č. 4. KBL SNA poveruje Aeroklub Martin zorganizovaním M SR BL 2019 v termíne 16.06. – 28.06.2019 v Mar­tine, v klubovej, v 15m a kombinovanej triede.

  Na výberové konanie KBL SNA na organizáciu súťaže M SR BLj 23/25 v roku 2019 neprišla žiadna ponuka. KBL SNA poverila Z. Hrnčírikovú vykonaním ankety ohľadne predstavy termínu a miesta konania M SR BLj medzi juniorskými pilotmi počas Junior Air Symposium 2018 v Martine, 08.12.2018. Na základe vyhodnotenia bude začiatkom roka postupovať v riešení organizácie M SR BLj.

 8. Rebríček pilotov pre rok 2019

  KBL SNA berie na vedomie rebríček pilotov klubovej triedy a kombinovanej triedy vytvorený podľa nominačných kritérií bezmotorového lietania SNA. Rebríčky tvoria prílohu č. 5.

  KBL SNA poverila predsedu KBL SNA oslovením pilotov v zmysle rebríčka pilotov klubovej a kombinovanej triedy preveriť ich možnosti a záujem o reprezentovanie SR v roku 2019. Rozhodnutie o nominácií reprezentačného družstva SR na EGC 2019, Turbia, Poľsko musí byť do 31.01.2019 a na EGC 2019, Prievidza do 01.02.2019 pred­bežná nominácia a do 01.04.2019 finálna nominácia.

  KBL SNA zobrala na vedomie návrh Zuzany Hrnčírikovej o možnostiach zostavenia a prípravy družstva na Majstrovstvá sveta juniorov v Szegede, Maďarsko.

  Zároveň potvrdila nomináciu do reprezentačného družstva SR juniorov nasledovne:

  • Milan Surovčík ml., AK Žilina
  • Adam Kacvinský, AK Bratislava
  • Šimon Šiška, SGC Martin
  • Ivan Bajana, AK Martin
  • Samuel Posluch, SGC Martin
  • Viktória Divoková, AK Spišská Nová Ves
  • Miroslav Beliansky, AK PArtizánske

  Za Team Captaina na JWGC 2019 potvrdila Z. Hrnčírikovú a poverila ju v najbližších dňoch komunikovať s reprezentantami o podmienkach a možnostiach výpravy tak, aby sa vedeli záväzne rozhodnúť a potvrdiť svoju účasť/neúčasť.

  Klubová trieda: Milan Surovčík, Adam Kacvinský, Šimon Šiška
  Štandardná trieda bude zostavená na základe možností a schopností ostatných pilotov a dostupnosti vetroňov.

 9. Správa správcov vetroňov SNA

  KBL SNA berie na vedomie správu správcov vetroňov SNA. Zároveň žiada správcu OM-5555 o vyúčtovanie prenájmu počas sezóny 2018 do konca roka 2018, ak tak nebolo učinené. V roku 2018 prenájom vetroňov SNA OM-2222 a OM-8888 nebol.

  Zároveň poveruje predsedu KBL SNA nákupom nových poťahov pre vetrone SNA OM-2222 a OM-8888.

 10. Odznaky FAI

  KBL SNA schvaľuje udelenie odznaku FAI nasledovne:

  Číslo Priezvisko a meno Aeroklub
  Strieborný plachtársky odznak FAI
  6340 Hruška Samuel AK Žilina
  6341 Jedlička Matej AK Žilina
  6342 Lukáč Michal AK Žilina
  6343 Szelle Zoltán AK Prievidza
  6344 Arpáš Tibor AK Nitra
  6345 Nosál Ľubomír AK Poprad
  6346 Kubán Marek AK Bratislava
  6347 Jančiová Eva AK Nitra
  6348 Čech Igor AK Bratislava
  6349 Šiška Šimon SGC Martin
  6350 Bajana Ivan AK Martin
  Zlatý plachtársky odznak FAI
  643 Surovčík Milan ml. AK Žilina
  Zlatý plachtársky odznak FAI s tromi diamantmi
  82 Šamaj Peter ml. AK Žilina
 11. Rôzne

  KBL SNA berie na vedomie informáciu predsedu KBL SNA o podpísaní zmluvy o mediálnom partnerstve SNA a Rádia športu v roku 2019 na podporu medializácie bezmotorového lietania.

  KBL SNA berie na vedomie informáciu predsedu KBL SNA o prezentácií Discusa 2b na plese Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach dňa 15.02.2019 za účelom zvýšenie povedomia o bezmotorovom lietaní v rámci SR.

  KBL SNA berie na vedomie správu o práci s juniormi a mládeže do 23 rokov v bezmotorovom lietaní, ktorú predložila Zuzana Hrnčíriková. Zároveň ju potvrdila ako metodického trénera juniorskej základne v roku 2019.

  KBL SNA berie na vedomie správu komisie vzdušného priestoru SR, ktorá je v prílohe č. 5.

  KBL SNA dáva na vedomie, že v bezmotorovom lietaní účasť na jednej súťaži znamená:

  • jeden platný súťažný letový deň na podujatí v bezmotorovom lietaní, a účastník je uvedený vo výsledkovej listine,
  • účasť vo vyhlásených decentralizovaných podujatiach (napr. CPS, Slovenský pohár, Nitriansky trojuholník atď.), kde dátum súťaže je dátum schválenia výsledkovej listiny príslušným organizátorom. Napr. CPS slovenská 2017 – dátum schválenia výsledkov – 16.01.2018, Slovenský pohár 2018 je 30.11.2018.

  Poznámka: Všetky podujatia musia mať na internete dostupný zoznam prihlásených účastníkov, lokálne pravidlá podujatia a výsledkovú listinu.

  KBL SNA odporúča, aby účasť svojich športovcov na súťaži zaznamenávala do Informačného systému športu najneskôr do 20 kalendárnych dní od ukončenia súťaže.

V Martine, 30.11.2018

Zapísala: Z. Hrnčíriková
Overil: M. Divok

 

Príloha č. 1

Súťaže v bezmotorovom lietaní 2018

Konané v SR
PribinaCup 2018 Pravidlá Výsledky
FCC Gliding 2018 Pravidlá Výsledky
Fatraglide 2018 Pravidlá Výsledky
Fatraglide 2018 junior Pravidlá Výsledky
Šariš Cup 2018 Pravidlá Výsledky
M SR BL 2018 Pravidlá Výsledky
MAM 2018 Pravidlá Výsledky
M SR BLj do 23 rokov Pravidlá Výsledky
M SR BLj do 25 rokov Pravidlá Výsledky
Septembrová cena 2018 Pravidlá Výsledky
Oldtimer Pribina Star Pravidlá Výsledky
Cena Žiliny 2018 Pravidlá Výsledky
Medzinárodné (poznámka: účasť slovenského pilota)
PPV 2018 Pravidlá Výsledky
WGC 2018 Pravidlá Výsledky
WGC 2018 Pravidlá Výsledky
Hungarian Nationals Pravidlá Výsledky
Decentralizované
GliderStar 2018 Pravidlá Výsledky
Nitriansky trojboj 2018 Pravidlá Výsledky
Super GliderStar 2018 Pravidlá Výsledky
CPS Slovenská 2018 Pravidlá výsledky
CPS Medzinárodná 2018 Pravidlá výsledky
CPS Junior 2018 Pravidlá výsledky
CPS ženy 2018 Pravidlá výsledky
Slovenský pohár 2018 Pravidlá Výsledky

Príloha č. 2

Slovenský pohár 2018

výsledky k 30.11.2018

Poradie Pilot Korigované body
1. Kožár Jozef 21 048
2. Divok Maroš 20 023
3. Foltín Vladimír 19 408
4. Jančik Dominik 17 822
5. Kubovčík Viliam 16 492
6. Fürješ Martin 15 760
7. Arpáš Tibor 15 571
8. Schuller Edmund 14 939
9. Jesenský Branislav 14 832
10. Somol Luděk 14 670
11. Sobek František 14 528
12. Jurovic Martin 13 695
13. Surovčík Milan ml. 13 648
14. Posluch Samuel 13 646
15. Kovalčík Ján 13 644
16. Šabla Martin 13 556
17. Kacvinský Adam 13 284
18. Straka Marek 13 128
19. Bajana Ivan 12 864
20. Jakubčák Ľubomír 12 820
21. Šiška Simon 12 814
22. Šnirc Martin 12 756
23. Peško Jozef 12 312
24. Divok Ján 11 449
25. Divoková Viktória 11 426
26. Hupka Peter 11 093
27. Beliansky Miroslav 11 001
28. Benedikovič Karol 10 645
29. Noga Tibor 9 830
30. Kubán Marek 9 821
31. Darnady David 9 718
32. Petro Roman 9 149
33. Dúc Jozef 9 117
34. Seman Marek 8 831
35. Nosal Ľubomír 8 754
36. Kuvik Ľubor 8 713
37. Benedikt Lukáš 8 480
38. Dudáš Jakub 8 330
39. Pokorný Peter 8 092
40. Kučera Adam 7 916
41. Hlinka Ján 7 772
42. Gasparovič Peter 7 642
43. Kronek Daniel 7 522
44. Smolka Daniel 7 488
45. Sidor Juraj 7 433
46. Sopirjak Jozef 6 803
47. Keher Jan 6 691
48. Homola Ludovit 6 613
49. Szabo Marian 6 556
50. Šrank Milos 6 462
51. Jánoška Peter 6 459
52. Čagala Radoslav 6 357
53. Lojdl Milan 6 219
54. Španiel Oldrich 6 163
55. Laho Benedikt 6 100
56. Sulirová Antónia 6 005
57. Mach Miloš 5 970
58. Surovčík Milan 5 700
59. Beluško Lubomir 5 675
60. Žabka Jozef 5 326
61. Sitár Drahoš 5 291
62. Mikuláš Erik 5 185
63. Zubák Jan 5 096
64. Bobok Tomáš 5 066
65. Sobek Jozef 4 966
66. Jagoš Ján 4 702
67. Studienka Branislav 4 700
68. Divoková Drahomíra 4 658
69. Mlynárik Miroslav 4 601
70. Zelenaj Anton 4 568
71. Vašek Bohumil 4 496
72. Chabada Ivan 4 124
73. Petrík Matej 4 088
74. Kromka Jan 3 849
75. Mikula Elígius 3 687
76. Kotvas Ivan 3 670
77. Berko Igor 3 646
78. Rizzi Alberto 3 538
79. Voštinár Martin 3 430
80. Fidler Peter 3 368
81. Ille Igor 3 333
82. Krak Rastislav 3 237
83. Klepáč Peter 3 186
84. Bernát Dusan 3 181
85. Vaník Bohuslav 2 947
86. Minárik Lukáš 2 930
87. Štempeľ Miroslav 2 905
88. Horňák Peter 2 868
89. Horvát Miloš 2 798
90. Šimoncič Stefan 2 733
91. Čech Igor 2 589
92. Sedmák Pepo 2 396
93. Škrabálek Peter 2 294
94. Hrnčírik Ján 2 279
95. Holák Zdeno 2 264
96. Hrčka Zdeno 2 263
97. Michalík Frantisek 2 261
98. Straka Marcel 2 033
99. Okos Maroš 2 019
100. Kubička Radovan 1 899
101. Žiak Peter 1 778
102. Florián Jaroslav 1 765
103. Marcin 1 640
104. Macek Vladimir 1 555
105. Bača Michal 1 331
106. Liška Štefan 1 232
107. Abrahám Vladimír 1 229
108. Židuliak Ľubomír 1 222
109. Kňaze Vladimir 1 181
110. Ušiak Peter 1 159
111. Jančiová Eva 583
112. Ott Igor 350
113. Boroš M 317
114. Uličný Ján 120

Slovenský pohár 2018 Junior

výsledky k 30.11.2018

Poradie Pilot Korigované body
1. Surovčík Milan ml. 13 648
2. Posluch Samuel 13 646
3. Kacvinský Adam 13 284
4. Bajana Ivan 12 864
5. Šiška Šimon 12 814
6. Divoková Viktória 11 426
7. Beliansky Miroslav 11 001
8. Kubán Marek 9 821
9. Dúc Jozef 9 117
10. Nosal Ľubomír 8 754
11. Kučera Adam 7 916
12. Voštinár Martn 3 430
13. Bača Michal 1 331
14. Jančiová Eva 583

Slovenský pohár 2018 Ženy

výsledky k 30.11.2018

Poradie Pilot Korigované body
1. Divoková Viktoria 11 426
2. Sulirová Antónia 6 005
3. Divoková Drahomíra 4 658
4. Jančiová Eva 583

Príloha č. 3

Ponuka zabezpečenia PMSR 2019

Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 30.11.2018 v Martine – príloha č. 1 / strana 1 Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 30.11.2018 v Martine – príloha č. 1 / strana 2 Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 30.11.2018 v Martine – príloha č. 1 / strana 3

Príloha č. 4

Kalendár súťaží v roku 2019

Dátum Súťaž Miesto web
DOMÁCE
19.04. – 27.04.2019 Pribina Cup 2019 Nitra www.pribinacup.sk
28.04. – 09.05.2019 FCC Gliding 2019 Prievidza www.fccgliding.sk
31.05. – 09.06.2019 Šariš cup 2019 Ražňany www.sariscup.com
16.06. – 28.06.2019 Majstrovstvá SR v bezmotorovom lietaní 2019 Martin www.pmsr.sk
30.06. – 13.07.2019 Memoriál A. Makarenka 2019 Partizánske www.makarenko.sk
TBA Majstrovstvá SR v BL 2019 juniorov do 25 rokov TBA  
TBA Majstrovstvá SR v BL 2019 juniorov do 23 rokov TBA  
MEDZINÁRODNÉ
11.05. – 25.05.2019 20. FAI Majstrovstvá Európy, 18m, voľná, 20m trieda Turbia, Poľsko https://egc2019.pl/
03.07. – 21.07.2019 20. FAI Majstrovstvá Európy, klub, std., 15m trieda Prievidza, SR https://www.egc2019.sk/
28.07. – 10.08.2019 11. FAI Majstrovstvá sveta juniorov, klub, std. trieda Szeged, Maďarsko https://jwgc2019.hu/
01.09. – 14.09.2019 3. FAI Majstrovstvá sveta v 13,5m triede Pavullo, Taliansko  
Prípravné kempy
  Junior Camp    

Kalendár súťaží v roku 2020

Dátum Súťaž Miesto
03.01. – 18.01.2020 10. FAI Majstrovstvá sveta žien, klub, std., 18m Lake Keepit, Austrália
19.07. – 31.07.2020 36. FAI Majstrovstvá sveta, 18m, Voľná, 20m trieda Stendal-Borstel, Nemecko
08.08. – 22.08.2020 36. FAI Majstrovstvá sveta, klub, std. 15m trieda Châlons-Ecury sur Coole, Francúzdko
01.09. – 13.09.2020 FAI Svetové hry 2020 Turecko

Príloha č. 5

Rebríček pilotov podľa korigovaných bodov v roku 2018 – klubová trieda

# Meno a Priezvisko KB
1 Jozef Kožár 1,1049
2 Jan Kovalčík 0,9936
3 Frantisek Sobek 0,9462
4 Martin Jurovic 0,9434
5 Edmund Schuller 0,9386
6 Tibor Noga 0,9351
7 Roman Petro 0,9304
8 Martin Šnirc 0,8951
9 Filip Pecháč 0,8771
10 Milan Surovčík 0,8718
11 Jakub Dudáš 0,8480
12 Marek Straka 0,8359
13 Martin Sabla 0,8271
14 Karol Benedikovič 0,7900
15 Jan Hlinka 0,7812
16 Daniel Smolka 0,7292
17 Marek Seman 0,5799
18 Samuel Posluch 0,5311
19 Martin Toman 0,5231
20 Lubomir Vaňo 0,4975
21 Oldřich Španiel 0,4670
22 Peter Gašparovič 0,4438
23 Adam Kacvinský 0,4125
24 Peter Hupka 0,3055
25 Drahomíra Divoková 0,2490
26 Marián Szabó 0,2186

Rebríček pilotov podľa korigovaných bodov v roku 2018 – kombi trieda

# Meno a Priezvisko KB
1 Maroš Divok 1,0648
2 Vladimir Foltín 1,0033
3 Dominik Jančik 0,9721
4 Viliam Kubovčík 0,9713
5 Ľubor Kuvik 0,9326
6 Miloš Ťapušík 0,8418
7 Martin Fürješ 0,7954
8 Jan Divok 0,7817
9 Tibor Arpáš 0,7781
10 Peter Jánoška 0,6815

Príloha č. 6

Správa o aktuálnych problémoch pri správe agendy Vzdušný priestor

Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 30.11.2018 v Martine – príloha č. 6

« Späť

zverejnené: 22.01.2019 | aktualizované: 29.01.2019 | počet zobrazení: 42700

počet prístupov od 19.01.2016: 1395066
počet prístupov dnes: 726