DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Dušana


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 07.11.2021

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 07.11.2021

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 100,3 kB)

Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 07.11.2021

Prítomní: Martin Šabľa, Eduard Niko, Jozef Pavlinský, Juraj Sidor, Tibor Frátrik, Ján Kovalčík, Ivan Bajana

Program:

 1. Otvorenie, voľba zapisovateľa zápisnice zasadnutia
 2. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
 3. Odprezentovanie komunikácie s nominantmi na reprezentáciu, predstavenie priebežného reprezentačného družstva pre rok 2022
 4. Schválenie výsledkov Slovenského Pohára 2021, vyhlásenie Slovenského Pohára pre rok 2022 a vyhlásenie decentralizovanej súťaže CPS 2022
 5. Odprezentovanie výsledkov sedenia predsedu KBL s ekonómkou SNA
 6. Rôzne
 7. Záver

On-line zasadanie komisie bezmotorového lietania sa konalo cez aplikáciu Zoom.

 1. Za zapisovateľa zasadnutia bol zvolený Ivan Bajana.
 2. V bode č. 2 programu zasadnutia Ivan Bajana prečítal zápisnicu KBL zo dňa 24.10.2021.
 3. Eduard Niko v tomto bode programu odprezentoval komunikáciu s nominantmi na reprezentačné družstvo pre rok 2022 podľa platných korigovaných bodov. Pre klubovú triedu boli podľa bodov oslovení Jozef Kožár a Milan Surovčík ml., pričom Milan Surovčík ml. nomináciu neprijal a podľa korigovaných bodov bude nasledovne oslovený Tibor Frátrik. Priebežná reprezentácia pre triedu Club:
  • Jozef Kožár (AK Martin)
  • Tibor Frátrik (SGC Martin) – zatiaľ nepotvrdený

  Pre triedu Standard boli podľa korigovaných bodov oslovení Maroš Divok a Viktória Divoková. Priebežná reprezentácia pre triedu Standard:

  • Maroš Divok (AK Spišská Nová Ves)
  • Viktória Divoková (AK Spišská Nová Ves)

  Pre triedu 15m prebehla komunikácia s nominantmi podľa korigovaných bodov. Tibor Arpáš bude vyzvaný na reprezentáciu s vetroňom 15m triedy Ventus 2b reg. OM-5555. Ak odmietne, bude vyzvaný k odprezentovaniu inej stratégie a následne bude oslovený Dominik Jančík, ako druhý v poradí. Priebežná reprezentácia pre triedu 15m:

  • Tibor Arpáš (AK Nitra) – zatiaľ nepotvrdený
  • Dominik Jančík (AK Nitra) – zatiaľ nepotvrdený

  Pre triedu 18m a 20m dvojsedadlovú triedu bola priebežná reprezentácia tvorená nasledovne: Branislav Jesenský a Gabriela Beláková neprijali nomináciu do žiadnych tried. Viliam Kubovčík a Ján Divok neodpovedali na výzvu a ich miesta boli posunuté. Priebežná reprezentácia pre triedu 18m:

  • Vladimír Foltín (AK Nitra)
  • Lukáš Benedikt (AK Trnava) – zatiaľ nepotvrdený

  Priebežná reprezentácia pre triedu 20m:

  • Pavol Černý (SGC Martin), Eduard Niko (AK Prievidza)

  KBL SNA bude kontaktovať organizátora Majstrovstiev Sveta 2022 v Matkopuzsta v Maďarasku s otázkou, či je možné obsadiť 20m triedu dvomi posádkami. V taktom prípade bude oslovený Tomáš Bobok a Ľubomír Jakubčák.
  Pre triedu junior boli oslovení juniori v poradí podľa platných korigovaných bodov. KBL SNA taktiež prijala žiadosť o divokú kartu juniorom Ivanom Bajanom na základe platných nominačných kritérií bod 9.2 časť C, resp. bod 10 časť C. Priebežná reprezentácia pre triedu junior club:

  • Milan Surovčík (AK Žilina)
  • Samuel Posluch (AK Martin)
  • Šimon Šiška (AK Martin)

  Priebežná reprezentácia pre triedu junior standard:

  • Viktória Divoková (AK Spišská Nová Ves)
  • Ivan Bajana (SGC Martin)

  Reprezentačné družstvo zatiaľ nie je oficiálne, je priebežné a po doplnení a potvrdení chýbajúcich miest, bude zostavené a oficiálne predstavené KBL SNA.

 4. V bode č. 4 KBL SNA prijala jednohlasne výsledky Slovenského Pohára 2021. Ďalej KBL SNA vyhlasuje Slovenský Pohár 2022 a decentra­lizovanú súťaž CPS podľa pravidiel uvedených v prílohách.
 5. V bode č. 5 predseda KBL SNA odprezentoval výsledky zo sedenia s ekonómkou SNA. Predseda KBL SNA v mene KBL požiadal prezídium SNA o zaplatenie opcie na 2 vetrone štandardnej triedy podľa bodu 4 časť A zápisu KBL zo dňa 24.10.2021. Ďalej predseda KBL oznámil, že bolo schválene čerpanie prostriedkov ekonómkou SNA podľa bodov 3 časť A, B, C a D zápisnice zo dňa 24.10.2021.

Zapísal: I. Bajana

Overil: J. Sidor

« Späť

zverejnené: 01.02.2022 | aktualizované: 01.02.2022 | počet zobrazení: 20730

počet prístupov od 19.01.2016: 1460304
počet prístupov dnes: 1220