DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Jún   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

meniny má Sidónia


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 19.01.2023

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 19.01.2023

Na prevzatie:

Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 19.01.2023

Prítomní: Martin Šabľa, Eduard Niko, Jozef Pavlinský, Juraj Sidor, Tibor Frátrik, Ivan Bajana, Ján Kovalčík

Hostia: Šimon Šiška

Program:

 1. Otvorenie, voľba zapisovateľa zápisnice zasadnutia
 2. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
 3. Voľba a schválenie programu
 4. Informácie o organizácii Air Symposium 2023 (Šimon Šiška)
 5. Tvorba reprezentácie, predstavenie medzinárodných súťaží v roku 2023
 6. Vyhodnotenie výberového konania na organizovanie PMSR 2023
 7. Predstavenie projektu Sústredenia talentovanej mládeže 2023 (Ivan Bajana)
 8. Rôzne
 9. Záver

On-line zasadanie komisie bezmotorového lietania sa konalo cez aplikáciu MS-Teams.

 1. Za zapisovateľa zasadnutia bol zvolený Ivan Bajana.
 2. V bode č. 2 programu zasadnutia Ivan Bajana prečítal zápisnicu KBL zo dňa 11.12.2022.

  Komisia Bezmotorového Lietania zobrala na vedomie.

 3. V bode č. 3 KBL jednohlasne schválila program zasadania KBL 19.01.2023 nas­ledovne:
  1. Informácie o organizácii Air Symposium 2023
  2. Tvorba reprezentácie, predstavenie medzinárodných súťaží v roku 2023
  3. Vyhodnotenie výberového konania na organizovanie PMSR 2023
  4. Predstavenie projektu Sústredenia talentovanej mládeže 2023

  Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa: 0. Schválené.

 4. V bode č. 4 hosť zasadania KBL Šimon Šiška podal komisii informácie o organizovaní Air Symposia 2023. Predstavil plánovaný program a ekonomický predpoklad na organizáciu podujatia.

  Komisia Bezmotorového Lietania berie na vedomie.

 5. V bode č. 5 člen KBL Eduard Niko predstavil program a termíny medzinárodných súťaží na rok 2023:
  • WWGC 2023 – 1.7.2023 – 15.7.2023, Garray Španielsko, Klub/Standard/18m
  • EGC 2023 – 29.7.2023 – 12.8.2023, Leszno Poľsko, 18m/Open/20m DS
  • JEGC 2023 – 30.7.2023 – 12.8.2023, Arnborg Dánsko, Klub/Standard
  • WGC 2023 – 2.12.2023 – 16.12.2023, Narromine Austrália, Klub/Standard/15m

  Ďalej sa KBL zaoberala stavbou reprezentácie na rok 2023 podľa platných nominačných kritérií. KBL osloví prvých 20 pilotov podľa aktuálneho platného rebríčka, reps. prvých 6 juniorov rebríčka, resp. prvých 9 žien (bod 7.3). Následne KBL zváži odpovede a zohľadní tvorbu reprezentácie aj s výhľadom na roky 2025, 2026 pre najzaujímavejšie triedy klub, standard a 15m.

 6. V bode č. 6 prijala KBL ponuky na organizovanie PMSR 2023. Komisia následne schválila nasledovné:

  Plachtárske Majstrovstvá Slovenskej republiky 2023 sa budú konať v Prievidzi v termíne 09. – 22.07.2023.

  Za: 7, Proti: 0, Zdržalo sa: 0. Schválené.

 7. V bode č. 7 člen KBL Ivan Bajana odprezentoval projekt Sústredenia talentovanej mládeže 2023. Ivan Bajana nahral prezentáciu o podujatí, úlohou KBL je do najbližšieho zasadnutia spoločne vypracovať projekt Sústredenia talentovanej mládeže.
 8. V bode č. 8 hosť Šimon Šiška odprezentoval výsledky jeho práce na medializácii činnosti KBL a slovenského bezmotorového lietania na sociálnej sieti Instagram. V najbližšom období, budú určení správcovia tohto účtu, momentálne na účte prebieha propagácia podujatia Air Symposium 2023. Aj na základe možnosti reklamy na tejto sieti je možné oslovovať sponzorov pre podobné podujatia.
 9. V bode č. 9 predseda komisie Tibor Frátrik poďakoval všetkým zúčastneným za účasť a ukončil zasadanie komisie.

MS-Teams 19.01.2023

Zapísal: I. Bajana
Overil: E. Niko

« Späť

zverejnené: 24.01.2023 | aktualizované: 24.01.2023 | počet zobrazení: 10878

počet prístupov od 19.01.2016: 1425811
počet prístupov dnes: 350