DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Bernard


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Partizánskom 30.03.2012

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Partizánskom 30.03.2012

Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 30.03.2012 v Par­tizánskom
(formát PDF, veľkosť 175,6 kB)

Prítomní: B. Jesenský, J. Hrnčírik, M. Divok, D. Jančík, T. Bobok, M. Szabó, J. Kovalčik

Hostia: R. Mikuláš, M. Jurovic, Z. Hrnčíriková, Divoková

Program:

 1. Otvorenie
 2. Pridelenie vetroňov SNA na sezónu 2012
 3. Zmluvy pre správcov a nájomcov
 4. Dlhodobý cieľ v rozdelení vzdušných priestorov SR
 5. Rozdelenie financií
 6. Rôzne

 

 1. Otvorenie
  • Zasadnutie o 17:15 otvoril predseda KBO SNA B. Jesenský a navrhol zapisovateľa J. Hrnčírik, ktorý s návrhom súhlasil.
  • Komisia určila p. D. Jančíka za technika zodpovedného za vedenie, kontrolu a sledovanie techniky KBO SNA, ktorý súhlasil.
 2. Pridelenie vetroňov SNA

  KBO schválila pridelenie vetroňov na jednotlivé súťaže takto:

  Súťaž SI DI VI
  Pribina cup M. Jurovic B. Jesenský T. Frátrik
  FCC Gliding M. Divok Z. Hrnčíriková P. Černý
  Fatraglide V. Kubovčík Furjes M. Pechanec
  PMČR M. Divok B. Jesenský D. Jančík
  MAM+juniori   M. Ťapušík  
  PMČRj M. Jurovic T. Bobok  
  PMSR M. Divok B. Jesenský J. Divok
  TopGun     D. Sitár

  Reprezentanti odlietajú PMSR a jeden pretek bezplatne, jeden za úhradu alebo započítanie správcovstva prípadne nároku (CPS, Slovenský pohár).

 3. Zmluvy pre správcov a nájomcov

  Komisia schválila zmeny a spresnenia v zmluvách Vlastník – Správca, Správca – Vypožičiavateľ. Zmeny do zmlúv zapracuje pán B. Jesenský. Zapracované zmeny členovia komisie schvália elektronickou komunikáciou najneskôr do 3.4.2012. Preberací protokol si upraví každý správca podľa aktuálneho stavu vybavenia techniky.

 4. Dlhodobý cieľ v rozdelení vzdušných priestorov SR

  Komisia KBO SNA schválila formuláciu dlhodobej stratégie uvoľňovania vzdušných priestorov SR pre bezmotorové lietanie. Stratégia je prílohou zápisu.

 5. Rozdelenie financií

  P. B. Jesenský oboznámil KBO SNA o stave financií. Komisia schválila zaplatenie poistiek za vetrone SNA. Na ďalšie delenie financií nezostali finančné prostriedky.

 6. Rôzne

  KBO SNA ukladá B. Jesenskému zopakovať ponuku na predaj 2 x Volkslogger, 1 x LX1600.

  MS Argentína – KBO SNA vyhlasuje divokú kartu na reprezentáciu SR na MS v Argentíne na vlastné náklady účastníka. Prihlášky posielajte na BJesensky@dcp.sk do 31.5.2012.

  Pán Divok predniesol návrh na presun správcovstva 1 vetroňa SNA na východné Slovensko. Pán D. Jančík, správca techniky, vypracuje prehľad využitia vetroňov SNA za rok 2011. Na jej základe KBO SNA rozhodne o prípadnom presune.

  Komisia KBO SNA oceňuje iniciatívu usporiadateľa PMSR 2012 a praje mu úspechy pri jej úspešnej realizácií.

  Ďalšia KBO je plánovaná počas PMČR v LZPT.

V Partizánskom 30.03.2012

Zapísal: J. Hrčírik
Overil: B. Jesenský

« Späť

zverejnené: 04.06.2016 | aktualizované: 04.06.2016 | počet zobrazení: 68361

počet prístupov od 19.01.2016: 1391874
počet prístupov dnes: 801