Kalendárik

  «   Október   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

meniny má Šimon, Simona


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Partizánskom 30.03.2012

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Partizánskom 30.03.2012

Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 30.03.2012 v Par­tizánskom
(formát PDF, veľkosť 175,6 kB)

Prítomní: B. Jesenský, J. Hrnčírik, M. Divok, D. Jančík, T. Bobok, M. Szabó, J. Kovalčik

Hostia: R. Mikuláš, M. Jurovic, Z. Hrnčíriková, Divoková

Program:

 1. Otvorenie
 2. Pridelenie vetroňov SNA na sezónu 2012
 3. Zmluvy pre správcov a nájomcov
 4. Dlhodobý cieľ v rozdelení vzdušných priestorov SR
 5. Rozdelenie financií
 6. Rôzne

 

 1. Otvorenie
  • Zasadnutie o 17:15 otvoril predseda KBO SNA B. Jesenský a navrhol zapisovateľa J. Hrnčírik, ktorý s návrhom súhlasil.
  • Komisia určila p. D. Jančíka za technika zodpovedného za vedenie, kontrolu a sledovanie techniky KBO SNA, ktorý súhlasil.
 2. Pridelenie vetroňov SNA

  KBO schválila pridelenie vetroňov na jednotlivé súťaže takto:

  Súťaž SI DI VI
  Pribina cup M. Jurovic B. Jesenský T. Frátrik
  FCC Gliding M. Divok Z. Hrnčíriková P. Černý
  Fatraglide V. Kubovčík Furjes M. Pechanec
  PMČR M. Divok B. Jesenský D. Jančík
  MAM+juniori   M. Ťapušík  
  PMČRj M. Jurovic T. Bobok  
  PMSR M. Divok B. Jesenský J. Divok
  TopGun     D. Sitár

  Reprezentanti odlietajú PMSR a jeden pretek bezplatne, jeden za úhradu alebo započítanie správcovstva prípadne nároku (CPS, Slovenský pohár).

 3. Zmluvy pre správcov a nájomcov

  Komisia schválila zmeny a spresnenia v zmluvách Vlastník – Správca, Správca – Vypožičiavateľ. Zmeny do zmlúv zapracuje pán B. Jesenský. Zapracované zmeny členovia komisie schvália elektronickou komunikáciou najneskôr do 3.4.2012. Preberací protokol si upraví každý správca podľa aktuálneho stavu vybavenia techniky.

 4. Dlhodobý cieľ v rozdelení vzdušných priestorov SR

  Komisia KBO SNA schválila formuláciu dlhodobej stratégie uvoľňovania vzdušných priestorov SR pre bezmotorové lietanie. Stratégia je prílohou zápisu.

 5. Rozdelenie financií

  P. B. Jesenský oboznámil KBO SNA o stave financií. Komisia schválila zaplatenie poistiek za vetrone SNA. Na ďalšie delenie financií nezostali finančné prostriedky.

 6. Rôzne

  KBO SNA ukladá B. Jesenskému zopakovať ponuku na predaj 2 x Volkslogger, 1 x LX1600.

  MS Argentína – KBO SNA vyhlasuje divokú kartu na reprezentáciu SR na MS v Argentíne na vlastné náklady účastníka. Prihlášky posielajte na BJesensky@dcp.sk do 31.5.2012.

  Pán Divok predniesol návrh na presun správcovstva 1 vetroňa SNA na východné Slovensko. Pán D. Jančík, správca techniky, vypracuje prehľad využitia vetroňov SNA za rok 2011. Na jej základe KBO SNA rozhodne o prípadnom presune.

  Komisia KBO SNA oceňuje iniciatívu usporiadateľa PMSR 2012 a praje mu úspechy pri jej úspešnej realizácií.

  Ďalšia KBO je plánovaná počas PMČR v LZPT.

V Partizánskom 30.03.2012

Zapísal: J. Hrčírik
Overil: B. Jesenský

« Späť

zverejnené: 04.06.2016 | aktualizované: 04.06.2016 | počet zobrazení: 18409

počet prístupov od 19.01.2016: 400467
počet prístupov dnes: 62