DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Margita


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 31.01.2021

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 31.01.2021

Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 31.01.2021 od 17:00 prostredníctvom aplikácie Viber
(formát PDF, veľkosť 191,9 kB)

Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 31.01.2021

Prítomní: Divok, Jančík, Bobok, Kožár, Kováčik – čiastočne, problém s dátovou linkou

Program rokovania:

 1. Otvorenie, voľba zapisovateľa
 2. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
 3. Vyhodnotenie súťaží roka 2020, Slovenský pohár 2020, CPS-ka 2020, Odznaky 2020
 4. Správa o financiách a ich čerpaní za rok 2020
 5. Nominácia reprezentácie 2021
 6. Financovanie 2021
 7. Nominácia reprezentantov na jednotlivé súťaže (senior, junior)
 8. Vyhlásenie výberového konania na plachtárske závody SR
 9. Príprava pléna KBL SNA 2020
 10. Rôzne
 11. Záver

 

Prerokovávané body V rámci prerokovávaných bodov bol program doplnený o bod 8. Vyhlásenie výberového konania plachtárskych závodov SR.

 

 1. Otvorenie, voľba zapisovateľa
  • Rokovanie otvoril Divok
  • Zapisovateľom bol zvolený Kožár
  • Overovateľom zápisnice bol zvolený Jančík
 2. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
  • Uverejnenie výkonov lepších ako je publikované na webe SNA. Z: Szabo – nezrealizované

   NO: Požiadať p. Hrnčírika s prevádzkovateľom webu o jej aktualizáciu.

  • Doplnenie antény OGN na N. Tatry Z: Bobok – nezrealizované
 3. Vyhodnotenie súťaží roka 2020, Slovenský pohár 2020, CPS-ka 2020, Odznaky 2020
  • Vyhodnotenie poradia športovcov odoslané 08.11.2020
  • Vyhodnotiť Slovenský pohár 2020 a CPS-ku 2020 podľa pravidiel platných v roku 2019

   Z: Hrnčírik

  • Odznaky 2020
   • Odznak 1000 km P. Černý – dátum výkonu 02.07.2018 č. odznaku 3

    Zverejnenie výkonu na stránke SNA a pridelenie čísla Odznaku 1000 km od FAI

    Z: Divok

   • M. Mlynáriková odznak Strieborné „C“ číslo 6354

   Obaja splnili podmienky na udelenie odznakov.

 4. Správa o financiách a ich čerpaní za rok 2020

  Čerpanie financií je spracované v dokumentoch:

 5. Nominácia reprezentácie 2021

  Nominácia vychádza z informácie dokumentu Reprezentácia BL SNA 2021.xlsm (Opraviť chyby Niko & Darnady, Surovčík)
  Návrhy ME a MS pre rok 2021

  • 36th WGC 2021 in Stendal, Nemecko, 11. – 31.07.2021
   • 18 M trieda: Foltín, Benedikt
   • 20 M trieda: Niko & Darnady, (Jakubčák & Jesenský) – rozhoduje poradie v IGC
   • Voľná trieda: voľná karta – rozhoduje poradie v IGC

   Poznámka: Prefinancovanie prenájmu vetroňov 18 M trieda, 20m a Voľná trieda bude predmetom riešenia po odsúhlasení výšky príspevku pre činnosť KBL SNA prezídiom SNA.

  • 5th FAI JEGC, Litva, 03. – 24.07.2021
   • Klubová trieda: Surovčík, Šiška
   • Štandardná trieda: Divoková, Posluch

   Poznámka: Prefinancovanie prenájmu vetroňov triedy Club bude predmetom riešenia po odsúhlasení výšky príspevku pre činnosť KBL SNA prezídiom SNA.

  • 36th WGC 2021 Montluçon-Guéret, Francúzsko, 02. – 21.08.2021
   • Klubová trieda: Kožár, Surovčík (Kovalčík)
   • Štandardná trieda: Divok Maroš, Jančík
   • 15 M trieda: Arpáš

   Poznámka: Prefinancovanie prenájmu vetroňov triedy Club bude predmetom riešenia po odsúhlasení výšky príspevku pre činnosť KBL SNA prezídiom SNA.

 6. Financovanie 2021

  V zmysle dokumentu 10082_rozhodnutie-pus-na-rok-2021_zverejne­nie.xlsx (lokálna kópia) https://www.minedu.sk/…nemu-sportu/
  Prerozdelenie na odbornosti SNA sa bude realizovať v priebehu 02/2021, po odsúhlasení výšky príspevku pre činnosť KBL SNA prezídiom SNA.

 7. Nominácia reprezentantov na jednotlivé súťaže (senior, junior)

  Viď. bod 5.

 8. Vyhlásenie výberového konania na plachtárske závody SR

  Vyhlásiť výberové konanie v termíne do 05.02.2021 na usporiadanie spoločných PMSR 2021 a PMSRj 2021 konaných v preferovaných termínoch 02.05. – 15.05.2021 alebo 15.05. – 28.05.2021 alebo v náhradnom termíne 26.08. – 05.09.2021. V prí­pade ak uvedené termíny nevyhovujú je potom možnosť zrealizovať preteky v intervale medzi 01. až 31.08.2021 podľa možností usporiadateľa.
  Termín uzávierky prihlášok do 28.02.2021 s nás­ledným vyhodnotením do 07.03.2021.
  Z: Divok

 9. Príprava pléna KBL SNA 2020

  Text v zmysle posledného zápisu KBL. Miesto a dátum konania pléna KBL SNA bude zverejnené po zverejnení termínu konania Konferencie SNA.

 10. Rôzne

  S p. Foltínom, zástupcom SNA v IGC FAI, prerokovať a doriešiť problematiku možnej reprezentácie Romana Mráčka (CZ) za SR v roku 2021 a v nasle­dujúcom období. Z: Jančík

 11. Záver

  Online rokovanie ukončil Divok.

V Martine, 31.01.2021

Zapísal: Kožár
Overil: Jančík

« Späť

zverejnené: 08.02.2021 | aktualizované: 19.10.2021 | počet zobrazení: 31611

počet prístupov od 19.01.2016: 1452911
počet prístupov dnes: 972