DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Jún   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

meniny má Alojz


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Bolerázi 09.11.2012

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Bolerázi 09.11.2012

Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 09.11.2012 v Bo­lerázi
(formát PDF, veľkosť 302,0 kB)

Prítomní: B. Jesenský, J. Hrnčírik, M. Divok, D. Jančík, T. Bobok, M. Szabo, J. Kovalčik

Hostia: Z. Hrnčíriková

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia s predchádzajúcej komisie
 3. Zostavenie reprezentácie SR pre rok 2013
 4. Určenie termínu pre PMSR 2013 a vypísanie výberového konania
 5. Kontrola rozpočtu v roku 2012 a príprava rozpočtu na rok 2013
 6. Rôzne

 

 1. Otvorenie
  • Zasadnutie o 16:30 otvoril predseda KBO SNA B. Jesenský a privítal účastníkov .
  • KBO SNA odsúhlasila návrh B. Jesenského na personálne obsadenie funkcie – tajomník KBO SNA, Zuzanou Hrnčírikovou. Tajomník KBO SNA sa zúčastňuje zasadnutí, bez možnosti hlasovania, vypracováva zápis zo zasadnutia, publikuje informácie na www.sna.sk, administratívne pomáha pri organizácií podujatí organizovaných KBO SNA.
 2. Kontrola uznesenia s predchádzajúcej komisie
  • Predseda KBO SNA informoval o zriadení komisie SNA pre vzdušný priestor v zložení Pavol Černý a Lukáš Benedikt. Táto komisia má poradný hlas pre riaditeľa letových činností SNA k využívaniu vzdušného priestoru SR.
  • 2 x volksloggre sú predané do AK Bratislava
  • KBO SNA ukladá B. Jesenskému zopakovať ponuku predaja 1 x LX 1600
  • Predseda KBO SNA skonštatoval, že bohužiaľ na Majstrovstvách sveta 2012 v Argentíne nebude mať Slovenská republika žiadne zastúpenie.
 3. Zostavenie reprezentácie SR pre rok 2013
  • p. J. Hrnčírik predniesol návrh zloženia reprezentácie pre rok 2013 podľa platných nominačných kritérií. KBO SNA po diskusii určila reprezentačné družstvo SR v bezmotorovom lietaní na rok 2013 nasledovne:
   • Mužská reprezentácia
    Klubová trieda
    Jozef Kožár a Roman Petro
    Svetová trieda
    Tibor Arpáš a Karol Benedikovič
    18 m trieda
    Vladimír Foltín a Lubor Kuvik
    15 m trieda
    Dominik Jančik a Ján Divok
    Štandardná trieda
    Viliam Kubovčík a Maroš Divok
    Dvojsedadlová trieda
    Branislav Jesenský a Tibor Frátrik
    Ľubík Jakubčák a Maroš Alojz
   • Juniorská reprezentácia

    Juniorskí piloti v roku 2012 bohužiaľ nesplnili nominačné kritériá. KBO SNA nominuje do družstva juniorov pre rok 2013 podľa bodu 10.11d nominačných kritérií Tomáša Boboka a Martina Jurovica a podľa bodu 10.5 nominačných kritérií na základe umiestnenia z MSRj 2011 Filipa Pecháča a Huga Benedikta

   • Ženská reprezentácia

    Drahuša Divoková a Zuzana Hrnčíriková

 4. Určenie termínu pre PMSR 2013 a vypísanie výberového konania
  • KBO SNA určila termín konania Majstrovstiev Slovenska SR v bezmotorovom lietaní 2013 na 27.07.2013 – 10.08.2013 a Majstrovstiev Slovenska SR juniorov v bezmotorovom lietaní 2013 na 03.07.2013 a 14.07.2013
  • KBO SNA vyhlásila výberové konanie na organizáciu týchto dvoch súťaží a to mailom (Aeroklubom SR) a vypublikovaním výzvy na www.sna.sk.
  • Športový kalendár plachtárskych súťaží na rok 2013:
   32. FAI Majstrovstvá sveta, triedy club, std, world, 20m 05.01. – 20.01.2013 A.G. Chavéz, Argentína
   Pribina Cup 2013 30.03. – 06.04.2013 Nitra
   FCC Gliding 2013 14.04. – 26.04.2013 Prievidza
   Fatraglide 2013 04.05. – 12.05.2013 Martin
   FAI Grand Prix Slovakia 26.05. – 01.06.2013 Prievidza
   17. FAI Majstrovstvá Európy, triedy 15m, 18m, open 08.06. – 21.06.2013 Vinon, Francúzsko
   7. FAI Majstrovstvá sveta žien, triedy club, std, 15m 29.06. – 13.07.2013 Issoudun, Francúzsko
   Memoriál A. Makarenka 2013 03.07. – 14.07.2013 Partizánske
   M SR juniorov 2013 03.07. – 14.07.2013 Zatiaľ neurčené
   FAI Majstrovstvá Európy, triedy club, std, world, 20m 05.07. – 21.07.2013 Óstrow Wielkopolski, Poľsko
   Majstrovstvá SR 2013 27.07. – 10.08.2013 Zatiaľ neurčené
   Majstrovstvá Slovinska 2013 27.07. – 04.08.2013 Partizánske
   8. FAI Majstrovstvá sveta juniorov, triedy club, std 28.07. – 10.08.2013 Leszno, Poľsko
 5. Kontrola rozpočtu v roku 2012 a príprava rozpočtu na rok 2013

  Prebehla kontrola financií z rozpočtu SNA a na základe predloženého materiálu B. Jesenským komisia rozhodla zo zvyšných financií pridelených pre rok 2012 zakúpiť alebo zabezpečiť:

  • ťažné zariadenie pre LS 8
  • nové batérie pre reprezentačné vetrone a chvostovú baterku pre Ventus 2b
  • nutné opravy a údržba laku a nálezov všetkých troch reprezentačných vetroňov

  KBO SNA udelila B. Jesenskému nasledovné úlohy:

  • Preverenie cenových ponuky rôznych predajcov poťahov pre lietadlá pre ich zakúpenie. – Termín: ihneď
  • Zosumarizovanie pohľadávok za prenájmy reprezentačných lietadiel. – Termín: do najbližšej komisie
 6. Rôzne
  • KBO SNA súhlasí s vyhodnotením výsledkov Slovenského pohára 2012, tak ako ho predložil J. Hrnčírik a schvaľuje nárok využívať reprezentačné lietadlo pre víťaza v roku 2013. Víťazom Slovenského pohára 2012 sa po tretíkrát stal Karol Benedikovič, celkové poradie bude vypublikované na www.sna.sk.
  • KBO SNA schvaľuje rekordy Ivana Žišku za výkon v D.15 a D.0 triede, ustanovené jedným letom cez tri otočné body v dĺžke 693,5 km. Aktuálne prehľad rekordov bude publikovaný na www.sna.sk.
  • KBO SNA súhlasí s návrhom, aby T. Bobok a SGC Martin mohli využiť reprezentačné lietadlá v počte toľkých letových dní, koľko bolo letových dní, počas ktorých poskytli výkonné dvojsedadlové vetrone DUO a DX na náučné lety so slovenskými juniorskými pilotmi počas sústredenia PPJ 2012 v Prievidzi. T. Bobok sa vzdal tohto nároku v prospech preškolenia juniorov, ktorí spĺňajú podmienky preškolenia na reprezentačné lietadlá v zmysle AK-PL a P1, s čím KBO SNA taktiež súhlasila.
  • p. D. Divoková požiadala KBO SNA o zmenu vo vedení evidencie odznakov FAI. KBO SNA zobrala na vedomie túto žiadosť a pokúsi sa nájsť vhodnú náhradnú osobu pre túto agendu.
  • KBO SNA súhlasí s návrhom, aby Z. Hrnčíriková nezaplatila komerčný prenájom Discusa 2 v roku 2012, za výkon funkcie tajomník KBO SNA.
  • Keďže M. Divokovi bol pridelený reprezentačný vetroň LS8 v inej konfigurácií ako bol reálne využitý na súťaži PMSR 2012, KBO SNA súhlasí , aby bolo využitie LS8 počas PMSR 2012 brané ako komerčný prenájom 11 letových dní. M. Divok si uplatnil nárok 7 letových dní, ktoré nadobudol víťazstvom CPS v roku 2011. K úhrade zostávajú 4 letové dni.

V Bolerázi 09.11.2012

Zapísal: Z. Hrnčíriková
Overil: B. Jesenský

« Späť

zverejnené: 04.06.2016 | aktualizované: 04.06.2016 | počet zobrazení: 75619

počet prístupov od 19.01.2016: 1424332
počet prístupov dnes: 1047