DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Jún   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

meniny má Alojz


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 24.09.2023

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 24.09.2023

Na prevzatie:

Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 24.09.2023

Prítomní: Martin Šabľa, Eduard Niko, Jozef Pavlinský, Juraj Sidor, Tibor Frátrik, Ivan Bajana, Ján Kovalčík

Program:

 1. Otvorenie, voľba zapisovateľa zápisnice zasadnutia
 2. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
 3. Voľba a schválenie programu
 4. Informácie o rebríčku pilotov za rok 2023
 5. Schválenie odznakov
 6. Rôzne
 7. Záver

On-line zasadanie komisie bezmotorového lietania sa konalo cez aplikáciu MS-Teams.

 1. Za zapisovateľa zasadnutia bol zvolený Ivan Bajana.
 2. V bode č. 2 programu zasadnutia Ivan Bajana prečítal zápisnicu KBL zo dňa 07.02.2023.

  Komisia Bezmotorového Lietania ju zobrala na vedomie.

 3. V bode č. 3 Komisia Bezmotorového Lietania jednohlasne schválila program zasadania KBL nasledovne:
  1. Informácie o rebríčku pilotov za rok 2023
  2. Schválenie odznakov
  3. Rôzne

  Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa: 0. Schválené.

 4. V bode č. 4 člen KBL Edo Niko informoval o začatí tvorby rebríčka pilotov z výsledkov súťažného obdobia roku 2023.

  V: Rebríček pilotov bude publikovaný najneskôr 30.11.2023. Z: Niko

 5. V bode č. 5 Komisia Bezmotorového Lietania schvaľuje nasledujúce odznaky športovej výkonnosti:

  Strieborné C:

  Číslo: Meno: Aeroklub: Rok vydania:
  6355 Lukáš Minárik AK Prešov 2023
  6356 Patrik Strašifták AK Bratislava 2023
  6357 Markus Šuba AK Spišská Nová Ves 2023
  6358 Martin Marinčák AK Prešov 2023
  6359 Viktor Zbín AK Žilina 2023

  Zlatý odznak s 3 diamantami:

  Číslo: Meno: Aeroklub: Rok vydania:
  83 Milan Surovčík AK Žilina 2023

  Odznak 1000km:

  Číslo: Meno: Aeroklub: Rok vydania:
  4 Martin Jurovic AK Bratislava 2023

  Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa: 0. Schválené.

 6. V bode č. 6 predseda KBL Tibor Frátrik informoval členov komisie o momentálnom stave čerpania financií za rok 2023. KBL informáciu prijala. Taktiež v bode prebehla diskusia o znení nových správcovských zmlúv na techniku KBL SNA. Prezidentovi SNA bude opakovane zaslaný návrh na znenie správcovskej zmluvy.

  Z: Bajana

 7. V bode č. 7 predseda komisie Tibor Frátrik poďakoval všetkým zúčastneným za účasť a ukončil zasadanie komisie.

MS–Teams 24.09.2023

Zapísal: Ivan Bajana
Overil: Eduard Niko

« Späť

zverejnené: 24.11.2023 | aktualizované: 24.11.2023 | počet zobrazení: 3582

počet prístupov od 19.01.2016: 1424299
počet prístupov dnes: 1014