DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Apríl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

meniny má Ervín


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Žiline 07.11.2014

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Žiline 07.11.2014

Prítomní: B. Jesenský, J. Kovalčík, D. Jančík, M. Divok, J. Hrnčírik, M. Szabo

Neprítomný: T. Bobok

Hostia: Z. Hrnčíriková, Martin Jurovic

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh z posledného zasadnutia
 2. Kontrola rozpočtu pre rok 2014
 3. Reprezentácia SR pre rok 2015
 4. Komisia pre vzdušný priestor SR
 5. Rekordy v bezmotorovom lietaní k 01. 11.2014
 6. Slovenský pohár 2014 – výsledky
 7. Slovenský pohár 2015 a Celoslovenská plachtárska súťaž 2015
 8. Kalendár športových akcií pre rok 2015 + PMSR a PMSRj – výberové konanie
 9. Odznaky FAI
 10. Rôzne

 

 1. Kontrola plnenia úloh z posledného zasadnutia
  • Oprava OM-5555 – komisia poverila M. Divoka spracovaním krátkeho manuálu ako konať v prípade poistnej udalosti – trvá

   Zodpovedný: M. Divok

   Termín: 31. 12. 2014

  • Doklady ASW19 – p. Tibor Noga súhlasí s návrhom, že po prevzatí dokladov, poskytne 100 letových hod. pre potreby komisie na akokoľvek reprezentačné účely (juniori, využitie lietadla na medzinárodné súťaže..).
 2. Kontrola rozpočtu pre rok 2014

  Prebehla kontrola financií pre bezmotorovú komisiu z rozpočtu SNA. Na základe predloženého materiálu komisia sa dohodla na úhrade štartovného poplatku a 8 aerovlekov pre každého nominovaného pilota/posádku, ktorý sa zúčastnili majstrovstiev sveta 2014.
  Stav financií je 1 194.54 EUR. Celkový prehľad financií tvorí prílohu č.1 tohto dokumentu.

  Správcovia lietadiel pripraviť vyúčtovanie využitia reprezentačných lietadiel SNA za rok 2014.
  Zodpovedný: M. Divok, B. Jesenský, D. Jančík
  Termín: 31. 12. 2014

 3. Reprezentácia SR pre rok 2015

  P. J. Hrnčírik predniesol návrh zloženia reprezentácie pre rok 2015 podľa platných nominačných kritérií (príloha č. 2).

  KBO SNA po diskusii určila reprezentačné družstvo SR v bezmotorovom lietaní na rok 2015 nasledovne:

  • Mužská reprezentácia
   • Klubová trieda

    Jozef Kožár (AK Martin) a Roman Petro (AK Nitra)

   • 13,5m trieda

    Karol Benedikovič (Air Sympatia) a Ľubík Jakubčák (AK Poprad)

   • 15m trieda

    Maroš Divok (AK Spišská Nová Ves)

   • Štandardná trieda

    Dominik Jančík (AK Nitra) a Samuel Pollák (AK Nitra)

   • 18m trieda

    Drahoš Sitár (AK Prievidza) a Gabriela Beláková (AK Prievidza)

   • Voľná trieda

    Ján Divok (AK Spišská Nová Ves) a Peter Jánoška (AK Nitra)

   • Viacsedadlová 20m trieda

    Branislav Jesenský (SGC Martin) a Ján Kovalčík (AK Bratislava)

    Náhradníci: Martin Fürješ (SGC Martin) a Zuzana Hrnčíriková (AK Trnava)

  • Juniorská reprezentácia

   Filip Pecháč (AK Nitra) a Martin Jurovic (AK Bratislava)

   Náhradníci: Jakub Dudáš (AK Prievidza), Jozef Dúc (AK Nitra) a Adam Kacvinský (AK Poprad)

  • Ženská reprezentácia

   Drahuša Divoková (AK Spišská Nová Ves) a Gabriela Beláková (AK Prievidza)

 4. Komisia pre vzdušný priestor SR

  Zástupca komisie oslovil LPS SR, š. p. s požiadavkou zníženia predajnej ceny mapy ICAO, postoj je momentálne bohužiaľ negatívny.

  Konferencia „Vzdušný priestor pre všetkých 2014“ sa konala 04.11.2014 ten­tokrát v Žiline, kde zástupca komisie SNA pre vzdušný priestor mal taktiež prezentáciu o športovom lietaní na Slovensku. Pripravuje sa ďalšia úprava VP pri ktorej sa budeme snažiť presadiť záujmy plachtárov vo VP SR. Prezentácie z konferencie sa dajú pozrieť tu.

  Nové smernice podmienky využívania AMC spravovaných priestorov umožňujú ich rezerváciu a využitie aj ostatným oprávneným používateľom, nie len MIL, napríklad SNA. Tak ako používame LZR04 na súťaže, môžeme používať aj napr. LZR07Y, pre výškové lety. Postup rezervácie je rovnaký ako pre iné AMC spravované priestory:

  • Na koordinačnej porade mesiac vopred treba predniesť požiadavku na rezerváciu priestoru.
  • Ak bude na KP rezervácia schválená, treba deň vopred, do 0900LT rezerváciu s AMC potvrdiť.
  • V daný deň treba potom znovu do 0900LT rezerváciu potvrdiť, aj s konkrétnymi časmi použitia.
  • V prípade nepriaznivého počasia a pod., treba rezerváciu s AMC ihneď zrušiť.
  • Pre výškové lety treba stanoviť hornú hranicu využitia a aktivitu skoordinovať s ACC Bratislava, pretože pre daný priestor vedú tri letové cesty. V závislosti od skutočne požadovanej výšky a plánovanej IFR prevádzky na týchto tratiach, ACC stanoví podmienky použitia priestoru.
  • V čase kedy je priestor TRA pre nás pridelený, je to priestor len pre oprávneného používateľa, iná prevádzka doň nesmie vstupovať a tento VP nemá definovanú triedu – klasifikáciu VP. Preto z pohľadu riadenia letovej prevádzky by sa nemali vyžadovať žiadne iné podmienky pre prevádzku. Isteže je ale vhodné mať a používať aspoň odpovedač.
  • Tu uvedené podmienky použitia TRA07Y sa vzťahujú len na samotný VP SR, nie na iné obmedzenia ktoré môžu vyplývať z iných predpisov (oprávnenia pilota, lietadla, P1 a pod.).
  • Ak je záujem o usporiadanie vlnového sústredenia, kontaktujte Lukáša Benedikta aspoň 40 dní vopred, pre nahlásenie záujmu na koordinačnej porade pre daný mesiac.

  Komisia pre VP zašle navigačnú výstrahu do ČR a PL a žiadosť o vyčlenenie VP v Maďarsku pre všetky súťaže v kalendári v roku 2015.

 5. Rekordy v bezmotorovom lietaní k 01.11.2014

  J. Hrnčírik predložil mailom členom komisie bezmotorového lietania podklady k novým ustanoveným slovenským rekordom a prehľad rekordov k 01.11.2014. Pi­lotom gratulujeme!

  Vo voľnej triede (D-O) v kategórií D1 – 3.1.4.f Vzdialenosť cez 3 otočné body – absolútny
  772,7 km, Maroš Divok, Ventus 2, 18. 06. 2014, Slovensko

  V 15m triede (D-15) v kategórií D1 – 3.1.4.f Vzdialenosť cez 3 otočné body – absolútny
  772,7 km, Maroš Divok, Ventus 2, 18. 06. 2014, Slovensko

  Vo voľnej triede (D-O) v kategórií D1 – 3.1.4.f Vzdialenosť cez 3 otočné body – ženy
  504,7 km, Drahuša Divoková, Discus, 01. 05. 2014, Slovensko

  V 15 m triede (D-15) v kategórií D1 – 3.1.4.f Vzdialenosť cez 3 otočné body – ženy
  504,7 km, Drahuša Divoková, Discus, 01. 05. 2014, Slovensko

  Úloha: Vypublikovanie prehľadu rekordov na sna.sk
  Zodpovedný: J. Hrnčírik

 6. Slovenský pohár 2014 – výsledky

  P. J. Hrnčírik predložil výsledky Slovenského pohára za rok 2014, ktoré komisia schválila. Výsledky SP 2014 tvoria prílohu č. 3 tohto dokumentu a taktiež sa objavia na www.sna.sk.
  Zodpovedný: J. Hrnčírik

 7. Slovenský pohár 2015 a Celoslovenská plachtárska súťaž 2015

  Komisia odsúhlasila podmienky a vyhlasuje súťaž Slovenský pohár 2015 a Celoslovenská plachtárska súťaž CPS pre rok 2015.
  V Slovenskom pohári pre rok 2015 nastala zmena, kedy sa do vyhodnotenia budú brať maximálne dve súťaže konané na území SR namiesto troch. Podmienky sú v prílohe č. 4 a 5.
  Úloha: Vypublikovanie daných podmienok na www.sna.sk
  Zodpovedný: J. Hrnčírik

 8. Predbežný kalendár športových akcií pre rok 2015
  Pribina Cup 2015 02.04. – 11.04.2015 Nitra
  FCC Gliding 2015 12.04. – 23.04.2015 Prievidza
  Glide Challenge Cup Prievidza 2015 30.04. – 09.05.2015 Prievidza
  Fatraglide 2015 01.05. – 09.05.2015 Martin
  Majstrovstvá SR 2015 24.05. – 07.06.2015 Zatiaľ neurčené
  Memoriál A. Makarenka 2015 28.06. – 12.07.2015 Partizánske
  Junior Camp 18.07. – 25.07.2015 Nitra
  Majstrovstvá SR juniorov 2015 Zatiaľ neurčené Zatiaľ neurčené
  • PMSR 2015 v termíne 23.05. – 07.06.2015

   Bezmotorová komisia vyhlasuje výberové konanie na organizáciu Majstrovstiev Slovenska SR v bezmotorovom lietaní 2015 vypublikovaním výzvy na www.sna.sk.

   Termín na podanie prihlášky: 6.12.2014

   Zodpovedná: Z. Hrnčíriková

  • PMSR juniorov 2015

   Bezmotorová komisia vyhlasuje výberové konanie na organizáciu Majstrovstiev Slovenska SR juniorov v bezmotorovom lietaní 2015 vypublikovaním výzvy na www.sna.sk.

   Termín na podanie prihlášky: 6.12.2014

   Zodpovedná: Z. Hrnčíriková

 9. Odznaky FAI

  M. Divok predložil komisii podklady k odznakom FAI za rok 2013 – 2014. Komisia odsúhlasila udelenie odznakov. Zoznam držiteľov je v prílohe č. 6.
  Taktiež cez generálneho sekretára FAI bude na centrálny register FAI prihlásený odznak 1000km.
  Úloha: Vypublikovanie zoznamu na www.sna.sk
  Zodpovedná: Z. Hrnčíriková

  Komisia vyzýva pilotov, ktorí sa chcú zúčastniť na súťaži od úrovne národných pretekov, aby sa stali držiteľmi strieborného C. Je to jednou z podmienok pre udelenie športovej licencie.

 10. Rôzne
  • Komisia odsúhlasuje správcovstvo pre vetroň Discus 2b z SGC Martin, správca B. Jesenský od 01. 01. 2015 pre AK Bratislava, zodpovedný Ján Kovalčík.
  • komisia zobrala od p. Gábora na vedomie informáciu o pripravovanom výcviku pre získanie kvalifikácie FI(GLD), predbežne sa začne teoretická príprava v mesiaci marec 2015 v Prievidzi.
  • Komisia potvrdzuje konečné výsledky PMSR 2014 v Prievidzi a upravuje poradie členov SNA v kombinovanej triede PMSR 2014, nasledovne:
   1. Maroš Divok (AK Spišská Nová Ves)
   2. B. Jesenský/J. Kovalčík (SGC Martin/AK Bratislava)
   3. Dominik Jančík (AK Nitra)

  Chyba bola spôsobená nesprávnou aplikáciou dokumentu „Súťažný poriadok a nominačné kritériá bezmotorového lietania SNA“, bod 5 Platnosť jednotlivých majstrovstiev pri určovaní majstra, vicemajstra a druhého vicemajstra Slovenska.

  • Komisia sa dohodla, že pre MSR BL alebo MSR BLj musia byť finálne výsledky pred vyhlásením výsledkov odsúhlasené športovou komisiou SR.
  • Komisia súhlasí z odovzdaním strieborného odznaku v hodnote 8,– EUR Nikole Jančíkovej za výborné vykonanie funkcie tím kapitán počas WGC 2014 vo Fínsku.
  • Komisia zobrala na vedomie správu pre prezídium SNA o zhodnotení súťaží v roku 2014. Správa sa nachádza v prílohe č. 7.
  • Komisia by touto cestou opätovne a aj touto cestou rada poďakovala p. Vittekovi za jeho nezištnú podporu slovenskej reprezentácie v uplynulom roku 2014.

V Žiline, 07.11.2014

Zapísala: Z. Hrnčíriková
Overil: B. Jesenský

« Späť

zverejnené: 07.06.2016 | aktualizované: 08.06.2016 | počet zobrazení: 84070

počet prístupov od 19.01.2016: 1358679
počet prístupov dnes: 435