DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Apríl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

meniny má Ervín


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Martine 03.02.2018

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Martine 03.02.2018

Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 03.02.2018 v Mar­tine
(formát PDF, veľkosť 646,4 kB)

Prítomní: M. Divok, D. Jančík, E. Schuller, Z. Hrnčíriková, B. Jesenský, M. Szabo, T. Bobok

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa
 3. Kontrola predchádzajúcich unesení
 4. Majstrovstvá SR v bezmotorovom lietaní 2018
 5. Vyhodnotenie výberového konania M SR juniorov 2018
 6. Reprezentácia SR v bezmotorovom lietaní pre rok 2018
 7. Súťažný poriadok a nominačné kritériá bezmotorového lietania SNA
 8. CPS 2018 a Slovenský pohár 2018
 9. Spravovanie vetroňov SNA a ich využitie v roku 2018
 10. Odznaky FAI
 11. Rôzne

 

 1. Otvorenie

  Predseda KBL SNA otvoril zasadnutie o 16:00 a privítal všetkých zúčastnených.

 2. Voľba zapisovateľa

  Za zapisovateľa bola zvolená Zuzana Hrnčíriková.

 3. Kontrola predchádzajúcich uznesení

  OGN sieť – v riešení
  Príprava podkladov na prezentáciu výhod prevádzkovania OGN vysielačov je v stále riešení. V prípade otázok ohľadne výhod a inštalácie prevádzkovania OGN vysielača na klubových letiskách kontaktujte Tomáša Boboka – (tombo.soaring@gmail.com).

  Stránka www.sna.sk – v riešení
  Špecifikácia na zmenu stránky pre evidovanie národných rekordov bola zadaná správcovi stránky. Databázový systém evidovania rekordov je pripravený, je potrebné preklopenie do produkčnej časti webovej stránky.

  Modernizácia navigačných prístrojov vetroňov SNA – v riešení
  KBL SNA zobrala na vedomie správu D. Jančíka o stave prípravy upgradu LX8000 na LX9050 vetroňov SNA OM-2222 a OM-8888.

  Vyúčtovanie správcov vetroňov SNA
  KBL SNA naďalej poveruje správcov vetroňov bezodkladne vyúčtovať prenájmy počas sezóny 2017.

  Psychologická športová príprava pre členov reprezentácie SR v bezmotorovom lietaní a rally
  KBL SNA zobrala na vedomie informáciu o konaní školenia s PhDr. T. Gurským, predsedom spoločnosti športových psychológov v SR, zameraného priamo na letecký šport, ktoré sa bude konať začiatkom marca na letisku Spišská Nová Ves.

  Podmienky na preplácanie oprávnených nákladov na použitie vetroňov pre WGC v roku 2018
  Členovia KBL SNA sa predbežne dohodli na nasledovných podmienkach preplatenia nákladov za použitie vetroňa pre účely reprezentácie na WGC 2018:

  • Preplatenie nákladov za požičanie vetroňa bude za každý súťažný letový deň, v ktorom bol vykonaný vzlet za účelom súťažného letu vrátane oficiálneho tréningu súťaže podľa propozícií.
  • Potreba predloženia žiadosti o preplatenie oprávnených nákladov a zároveň doloženia zmluvy o prenájme daného vetroňa.
  • Preplatenie nákladov sa netýka vetroňov štandardnej triedy, ktoré má SNA k dispozícií a zároveň vetroňa 15m triedy okrem prípadu, kedy bude OM-5555 využité na WGC a pre možnosť obsadenia druhého miesta pre SR bude potrebný prenájom vetroňa 15m triedy.
  • Právo preplatenia nákladov za požičanie vetroňa na WGC bude iba pre vetrone výkonnostne porovnateľné s konkurencies­chopnými vetroňmi danej triedy na WGC.
  • Výška preplatenia nákladov je zatiaľ odhadovaná pre vetroň:
   • klubovej triedy (napr. std. cirrus, LS1f, DG 100): 60,–EUR/let. deň
   • 15m triedy (napr. AGC29, ventus2, JS3): 120,– EUR/let. deň
   • 18m triedy (napr. ASG29, ventus 3, JS3, JS1): 200,–EUR/let. deň
   • 20m dvojsedadlovej triedy (napr. Arcus, ASG32): 300,–EUR/let. deň
   • voľnej triedy (napr. JS1 21m, EB29, Quintus): 350,–EUR/let. deň

   Aktualizácia výšky súm bude predmetom prehodnotenia na jeseň 2018 podľa aktuálneho stavu finančných prostriedkov.

 4. Majstrovstvá SR v bezmotorovom lietaní 2018

  KBL SNA berie na vedomie informáciu od Aeroklubu Prievidza o termíne konania Majstrovstiev SR v bezmotorovom lietaní v roku 2018.

 5. Vyhodnotenie výberového konania M SR juniorov 2018

  KBL SNA poveruje Aeroklub Nitra zorganizovaním M SR BL juniorov do 23/25 rokov v termíne 03.08. – 11.08.2018 v Nitre. Mesto Nitra bude v roku 2018 Európskym mestom športu.

 6. Reprezentácia SR v bezmotorovom lietaní pre rok 2018

  S cieľom zabezpečiť čo najlepší športový výsledok reprezentácie SR v bezmotorovom lietaní na všetkých FAI súťažiach I. kategórie v nadchádzajúcom období, od ktorého závisí budúce finančné zabezpečenie nielen seniorskej reprezentácie zo strany Ministerstva školstva, KBL SNA zriaďuje trénerskú radu s výkonným predsedom Branislavom Jesenským. Členovia trénerskej rady sú členovia KBL SNA, ktorí majú v právomoci komunikovať a nastavovať podmienky s pilotmi vetroňov ohľadne ich možností a schopností reprezentovať SR s ohľadom na finančnú náročnosť požiadaviek.

  Na základe prvotnej komunikácie s pilotmi uvedenými v rebríčku pilotov podľa korigovaných bodov v roku 2017 a spĺňajúcich podmienky bodov 9.1 – 9.3, 10. a dokumentu Súťažný poriadok a nominačné kritériá bezmotorového lietania SNA a zároveň ich vyjadrení o záujme, možnostiach a schopnostiach dosiahnutia čo najlepšieho výsledku na WGC 2018 bolo stanovené družstvo v zložení:

  • Jozef Kožár – AK Martin
  • František Sobek – AK Prešov
  • Maroš Divok – AK Spišská Nová Ves
  • Dominik Jančík – AK Nitra
  • Vladimír Foltín – AK Nitra
  • Pavol Černý – SGC Martin
  • Branislav Jesenský / Ľubomír Jakubčák – SGC Martin
  • Ľubor Kuvik – Air Sympatia Trenčín – rezervný pilot

  Trénerská rada určila účasť reprezentantov na WGC 2018 nasledovne:

  • WGC 2018 Příbram
   • 18m trieda – Vladimír Foltín a Pavol Černý
   • voľná trieda – Maroš Divok a neobsadené
   • 20m dvojsedadlová trieda – Branislav Jesenský a Ľubomír Jakubčák
  • WGC 2018 Óstrów Wielkopolski
   • klubová trieda – Jozef Kožár a František Sobek
   • štandardná trieda – Maroš Divok a Dominik Jančík
   • 15m trieda – 2 miesta neobsadené

  KBL SNA zároveň ponúka možnosť obsadenia 1 voľného miesta na WGC 2018 vo voľnej triede a 2 miest v 15m triede za podmienok dokumentu Súťažný poriadok a nominačné kritériá bezmotorového lietania bod 9.6.

 7. Súťažný poriadok a nominačné kritériá bezmotorového lietania SNA

  KBL SNA schvaľuje zmenu súťažného poriadku a nominačných kritérií bezmotorového lietania SNA v hlave 6 z dôvodu uvedenia textu do súladu so zákon č. 440/2015 Z.z. o športe v znení zákona č. 335/2017 Z.z., paragraf 16, 1. d.) a paragraf 3 n. Aktuálne znenie je na stránke www.sna.sk.

 8. CPS 2018 a Slovenský pohár 2018

  KBL SNA schvaľuje podmienky pre decentralizované súťaže CPS 2018 a Slovenský pohár 2018. Aktuálne podmienky sú na stránke www.sna.sk.

 9. Spravovanie vetroňov SNA a ich využitie v roku 2018

  KBL SNA pridelila správcovstvo vetroňa SNA OM-2222 p. Marošovi Divokovi a vetroňa OM-5555 riaditeľovi technickej služby SNA p. Jurajovi Filusovi.
  Využitie vetroňov v roku 2018 podľa prijatých požiadaviek:

  • FCC gliding 2018
   • VI – Drahoš Sitár
   • DI – Maroš Divok
  • Fatraglide 2018
   • DI – Maroš Divok
  • PMSR 2018
   • DI – Maroš Divok
   • SI – Dominik Jančík
   • VI – Tibor Arpáš
  • WGC 2018
   • DI – Maroš Divok
   • SI – Dominik Jančík
 10. Odznaky FAI

  KBL SNA schvaľuje udelenie odznaku FAI nasledovne:

  • Strieborný odznak FAI č. 6339 – Marek Seman – AK Prešov
  • Čestný zlatý odznak FAI – Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA, LL.M – dekan leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.
 11. Rôzne

  KBL SNA prijala dňa 20.01.2018 žiadosť o vyjadrenie k nominačným kritériám do reprezentačného družstva SR od pána Jána Kovalčíka. Dňa 22.01.2018 bol prostredníctvom pána Jesenského pán Ján Kovalčík pozvaný na zasadnutie KBL SNA 03.02.2018 za účelom osobného prerokovania predmetnej žiadosti a pripomienok k nominačným kritériám. K osobnému stretnutiu bohužiaľ nedošlo zo strany predkladateľov žiadosti.

  KBL SNA žiadosť posúdila a dospela po diskusii k záveru, že momentálne nie je nevyhnutná zmena časti nominačných kritérií pre reprezentáciu SNA.

V Martine, 03.02.2018
Zapísala: Z. Hrnčíriková
Overil: M. Divok

« Späť

zverejnené: 28.02.2018 | aktualizované: 05.03.2018 | počet zobrazení: 67274

počet prístupov od 19.01.2016: 1358677
počet prístupov dnes: 433