DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Jún   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

meniny má Vratislav


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 14.03.2020

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 14.03.2020

Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 14.03.2020 pros­tredníctvom aplikácie WhatsApp
(formát PDF, veľkosť 69,8 kB)

Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 14.03.2020

Zasadanie KBL SNA bolo zvolané na deň 14.03.2020 v pri­estoroch AK Dubnica nad Váhom. Z dôvodu zrušenia všetkých akcií krízovým štábom SR sa v danom termíne uskutočnilo online zasadanie KBL SNA so začiatkom o 18:00 hod. prostredníctvom aplikácie WhatsApp.

Zúčastnení: Divok, Jančík, Szabo, BobokKožár

J. Kovalčík mailom zo dňa 14.3.2020 oznámil svoju neúčasť na online zasadnutí.

Program:

 1. Otvorenie, voľba zapisovateľa
 2. Správa o financiách a ich čerpaní za rok 2019
 3. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
 4. Vyhodnotenie súťaží roka 2019, Slov. pohár 2019, CPS-ka 2019
 5. Rekordy 2019
 6. Odznaky 2019
 7. Nominácia repre 2020
 8. Financovanie 2020
 9. Nominácia reprezentantov na jednotlivé súťaže
 10. Príprava pléna KBL SNA 2020
 11. Rôzne
 12. Záver

 

 1. Otvorenie, voľba zapisovateľa

  Online zasadnutie otvoril M. Divok, zapisovateľom bol určený M. Divok, overovateľom zápisnice D. Jančík.

 2. Správa o financiách a ich čerpaní za rok 2019

  M. Divok predniesol správu o čerpaní finančných prostriedkov KBL SNA za rok 2019, členovia KBL SNA zobrali správu na vedomie.

 3. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
  • dopracovanie oznámenia o výkonoch lepších ako platný rekord SNA na web stránku SNA – zodpovedný Szabo – trvá
  • OGN anténa na Nízke Tatry – zodpovedný Bobok – trvá
 4. Vyhodnotenie súťaží roka 2019, Slovenský pohár 2019, CPS-ka 2019

  Členovia KBL SNA schválili predložené materiály, ktoré sú prílohou tejto zápisnice
  Členovia KBL SNA vyslovujú poďakovanie AK Martin a p. L. Somolovi za vzorné zorganizovanie PMSRj 2019 konaných na letisku Martin

 5. Rekordy 2019

  KBL SNA schválila rekord: MUDr. Drahomíra Divoková, 15m trieda (D15), jednosedadlový vetroň (D-1), kategória ženy, typ rekordu 3.1.4 j.1 Rýchlosť na trojuholníku 100km zo dňa 17.08.2019 výkon 107,19 km/h.

 6. Odznaky 2019

  KBL SNA schválila udelenie výkonnostných odznakov pre pilotov:
  Strieborný odznak číslo 6351 Peter Fidler, 6352 Branislav Studienka, 6353 Maroš Okoš

 7. Nominácia repre 2020

  KBL SNA schválila reprezentačné družstvo na rok 2020 v zložení:
  Club: J. Kožár, J. Kovalčík, M. Jurovic
  15m: M. Divok, D. Jančík
  18m, Open: V. Foltín, V. Kubovčík

 8. Financovanie 2020

  Repre: 20 000, – €, Talentovaná mládež: 7 500, – €

 9. Nominácia reprezentantov na jednotlivé súťaže
  • WGC 2020 Francúzsko:
   • Club – J. Kožár, J. Kovalčík náhr. M. Surovčík ml.
   • Standard – M. Divok, D. Jančík
   • 15m – V. Foltín, náhradník (súkromné financovanie účasti) T. Arpáš
  • WGC 2020 Nemecko:
   • 18m – M. Furješ, L. Benedikt- úhrada len štartovné (ostatok vlastné financovanie)
   • 20m DUO – Niko + Darnady – úhrada štartovné (ostatok vlastné financovanie)
 10. Príprava pléna KBL SNA 2020

  KBL SNA predbežne určila termín pléna KBL SNA na 05.04.2020 – miesto Martin, Tomčiansky dvor

 11. Rôzne

  KBL SNA po ukončení krízovej situácie vyhlási súťaž na konanie PMSRj 2020 – termín – po ukončení opatrení v súvislosti s COVID 19.

 12. Záver

  Online zasadnutie ukončené o 22:18.

Zapísal: M. Divok
Overil: D. Jančík

« Späť

zverejnené: 23.07.2020 | aktualizované: 23.07.2020 | počet zobrazení: 37416

počet prístupov od 19.01.2016: 1421329
počet prístupov dnes: 823