DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Apríl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

meniny má Ervín


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Partizánskom 15.12.2012

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Partizánskom 15.12.2012

Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 15.12.2012 v Par­tizánskom
(formát PDF, veľkosť 871,7 kB)

Prítomní: B. Jesenský, J. Hrnčírik, M. Divok, D. Jančík, T. Bobok, M. Szabo

Neprítomný: J. Kovalčík

Hostia: Z. Hrnčíriková, L. Benedikt

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúcej komisie
 3. Vyhodnotenie výberového konania na organizáciu plachtárskych súťaží v roku 2013
 4. Rôzne

 

 1. Otvorenie

  Zasadnutie o 10:30 otvoril predseda KBO SNA B. Jesenský a privítal účastníkov na letisku v Partizánskom.

 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúcej komisie
  • B. Jesenský informoval o stave predaja LX 1600. LX 1600 predaný ešte nie je, avšak momentálne komunikuje s jedným nádejným záujemcom.
  • B. Jesenský informoval o zakúpení a dodaní ťažného zariadenia pre vetroň LS8 a taktiež sú už všetky reprezentačné vetrone zhromaždené v Prievidzi na cenový odhad nevyhnutných prác.
  • B. Jesenský informoval o najvýhodnejšej ponuke poťahov pre lietadlá, Kerry Covers, ktoré by mali byť doručené k začiatku sezóny 2013.
  • Úloha zosumarizovanie pohľadávok za prenájmy reprezentačných lietadiel zostáva v riešení.

   Termín: do najbližšej komisie

  • Zmena vo vedení evidencie odznakov FAI. Ku dňu konania komisie ešte nebola oslovená žiadna vhodná náhradná osoba. Úloha trvá.
  • Bezmotorová komisia súhlasí s návrhom D. Divokovej, doručeným komisii 14. 12.2012, aby bol prenesený počet 4 letových dní z jej nároku na reprezentačné lietadlo za vedenie evidencie odznakov FAI v prospech M. Divoka. Týmto sa úhrada za využitie LS8 počas PMSR 2012 vyrovnáva.
 3. Vyhodnotenie výberového konania na organizáciu plachtárskych súťaží v roku 2013
  • Na základe výzvy o výberovom konaní na organizáciu plachtárskych súťaží bolo doručených:
   1. Majstrovstvá Slovenska SR v bezmotorovom lietaní 2013:
    • Aeroklub Partizánske – v termíne 27. 07. – 10. 08. 2013 (príloha 1)
   2. Majstrovstiev Slovenska SR juniorov v bezmotorovom lietaní 2013:
    • Aeroklub Partizánske- v termíne 03. 07. – 14. 07. 2013 (príloha 2)
    • Aeroklub Hodkovice (ČR) – v termíne 07. 07. – 20. 07. 2013 (príloha 3)

     Pozn.: Organizácia s Plachtárskymi majstrovstvami ČR juniorov (PMČR_J)

  • Na základe doručených ponúk bezmotorová komisia pridelila konanie súťaži:
   1. PMSR 2013 – Aeroklub Partizánske
   2. PMSR juniorov 2013 – Aeroklub Partizánske

   Komisia vyjadrila poďakovanie aj v mene všetkých zúčastnených pilotov na týchto súťažiach, obom subjektom za prejavený záujem o organizáciu nominačných plachtárskych súťaží na Slovensku.

 4. Rôzne
  • B. Jesenský informoval členom komisie o zmene v poverení vedenia technickej služby SNA s účinnosťou od 12.12.2012. Vedením je poverený pán Ing. Juraj Filus.
  • KBO SNA zobrala na vedomie plán činnosti volených orgánov a odborné zhromaždenia, školenia, kurzy
   1. Prezídium SNA 19. 01. 2013 Košice
   2. Plénum SNA 16. 03. 2013 Neurčené
   3. IMZ VLP, inšpektorov a technikov 23. 02. 2013 Žilina
  • Komisia poverila predsedu B. Jesenského, aby na najbližšom prezídiu SNA predniesol nasledovné body:
   • Poverenie členov komisie pre vzdušný priestor účasťou na koordinačných poradách.
   • Vyvolanie diskusie s ďalšími organizáciami LAA a SFUL o možnej spolupráci v rovnakých záujmových oblastiach.

   Zodpovedný: B. Jesenský

   Termín: najbližšie zasadnutie prezídia SNA

  • Komisia dostala 13. 12. 2012 list od p. M. Balgu ohľadne výšky poplatkov za overenie letovej spôsobilosti bezmotorového lietadla. Poplatky za overenie letovej spôsobilosti pre rok 2012 boli schválené plénom SNA dňa 26. 11. 2011. Komisia nepovažuje za potrebné vyjadriť sa k listu, odporúča obrátiť sa s touto otázkou na sekretariát SNA.
  • Komisia vzala na vedomie návrh M. Ťapušíka na prehodnotenie indexov SNA pre vetrone a poverila J. Hrnčírika vypracovaním návrhu (porovnanie dostupných indexov vetroňov) nového index listu. Komisia návrh prejedná na ďalšom zasadnutí.

   Zodpovedný: J. Hrnčírik

   Termín: mailom pred najbližšou komisiou

  • Komisia poverila J. Hrnčírika vypracovaním podkladov na žiadosti o vzdušný priestor pre súťaže konané v SR v roku 2013.

   Zodpovedný: J. Hrnčírik

   Termín: mailom do termínu podania žiadostí

Ďalšie zasadnutie komisie bezmotorového lietania je naplánované po zasadnutí pléna SNA v Nitre.

V Partizánskom 15. 12. 2012

Zapísala: Z. Hrnčíriková
Overil: B. Jesenský

« Späť

zverejnené: 05.06.2016 | aktualizované: 06.06.2016 | počet zobrazení: 75182

počet prístupov od 19.01.2016: 1358689
počet prístupov dnes: 445