DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Apríl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

meniny má Ervín


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 24.10.2021

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 24.10.2021

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 177,2 kB)

Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 24.10.2021

Prítomní: Tibor Frátrik, Martin Šabľa, Ivan Bajana, Eduard Niko, Jozef Pavlinský, Juraj Sidor, Ján Kovalčík

Hostia: Martin Jurovic

Program:

 1. Otvorenie, voľba zapisovateľa zápisnice zasadnutia
 2. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
 3. Plán využitia dostupných financií pre rok 2021
 4. Strategický plán na obnovu techniky SNA v správe KBL
 5. Zoznámenie sa s nominačnými kritériami bezmotorového lietania SNA a nomináciou pre rok 2022
 6. Rôzne
 7. Záver

On-line zasadanie komisie bezmotorového lietania sa konalo cez aplikáciu Zoom.

 1. Za zapisovateľa zasadnutia bol zvolený Ivan Bajana
 2. V bode č. 2 programu zasadnutia Ivan Bajana prečítal zápisnicu KBL zo dňa 10.10.2021. Záverom na tento bod:
  1. Z bodu č. 2 zasadania komisie z 10.10.2021 si členovia KBL zvolili do programu tému plán využitia dostupných financií pre rok 2021 (bod č. 3)
  2. Z bodu č. 3 zasadania komisie z 10.10.2021 Ivan Bajana odprezentoval limitujúce dátumy na lietajúcej techniky SNA v správe KBL lietadiel reg. OM-5555 a OM-8888. Informácie o limitujúcich dátumoch lietadla OM-2222 sú zatiaľ nedostupné, správca tohto lietadla bude opäť vyzvaný na doloženie dátumov – Z: Bajana

   Ďalej na základe tohto bodu, bude oslovený prezident SNA na začatie plánovanej kontroly inventára a následného zazimovania techniky v správe KBL – Z: Frátrik

   Podľa bodu č. 4 – 1 časť A a B zo zasadania komisie z 10.10.2021 člen KBL Juraj Sidor odprezentoval momentálny stav aktivity plynúcich z tohto bodu. Za rok 2021 budú vyhlásené aj decentralizované súťaže.

   Podľa bodu č. 4 – 2 časť A a B zo zasadania komisie z 10.10.2021 pred­seda KBL zhodnotil stav techniky tohto typu a na základe stavu, navrhol diskusiu o obnove techniky bod č. 3

 3. Predseda komisie odprezentoval projekt na obnovu pozemnej techniky potrebnej pri medzinárodných súťažiach. Navrhol kúpu pozemnej rádiostanice aj s potrebnou technikou na používanie rádiostanice (Teleskopická anténa, box, napájanie). Záverom na túto tému:
  1. Kúpa rádiostanice bola schválená jednohlasne – Z: Fratrik

   Ďalej bol predsedom prednesený návrh na kúpu skladacieho prístrešku pre potreby reprezentačného družstva na pretekoch vrátane vybavenia potrebného na zabezpečenie kempov, súťaží a sústredení bezmotorového lietania. Záverom na túto tému:

  2. Kúpa prístrešku vrátane výbavy bola schválená jednohlasne – Z: Niko

   Predseda KBL odprezentoval návrh na vypožičanie vysokovýkonného dvojsedadlového vetroňa na účely metodického sústredenia juniorov.

  3. Návrh bol jednohlasne schválený

   Komisia ďalej jednala o doplnení tímového oblečenia reprezentačného družstva SNA a bezmotorového lietania. Záverom na túto tému :

  4. Získanie cenovej ponuky a návrhov od reklamnej agentúry na zabezpečenie tímového oblečenia bezmotorového lietania (Bundy, klobúky, košele,…) – Z: Bajana
 4. V bode č. 4 prebehla diskusia o obnove a možnostiach obnovy lietajúcej techniky SNA v správe KBL. Diskusia prebehla aj s členom prezídia Martinom Jurovicom, aby výsledok strategického plánu a zamerania sa KBL bolo čo najefektívnejšie. Pre obmedzené prostriedky akými KBL disponuje, sa rozhodlo zamerať na triedy CLUB/STANDARD z nasledujúcich dôvodov:
  • Triedu Standard je možnosť obsadiť rovno v 3 kategóriach (Standard, Juniori, ženy)
  • Triedy Standard a Club sú cenovo najdostupnejšie
  • Lietadla pre triedu Club sú dostupné širokému okruhu pilotov
  • Možnosť účasti 6 Slovenských juniorov na MS sveta/Európy

  Záverom na túto tému:

  1. Žiadosť na prezídium SNA na zaplatenie opcie na 2 vetrone Standard triedy typu JS4 s následným financovaním z predaja lietadiel OM-2222 a OM-8888 – Z: Frátrik
  2. Preskúmanie možnosti predaja lietadla OM-5555 z dôvodu jeho neefektívnosti a následne využitie prostriedkov na obnovu lietadlového parku – Z: Jurovic, Frátrik
 5. Člen komisie Eduard Niko predstavil členom KBL nominačného kritéria platné pre rok 2021 a odprezen­toval rebríček podľa korigovaných bodov. Zdôraznil, že pre rok 2022 musí byť zostavená reprezentácia podľa súčasných platných nominačných kritérií. Eduard Niko taktiež poznamenal, že je potrebné aktualizovať nominačné kritéria.

  Záverom na túto tému:

  1. Oslovenie členov SNA podľa nominačných kritérií a následné zostavenie reprezentácie na rok 2022 – Z: Niko
  2. Zhotovenie návrhu na zmenu nominačných kritérií – Z: Niko
 6. V bode rôzne prebehla diskusia o vypísaní vhodnom termíne na organizovanie národných majstrovstiev na rok 2022. Taktiež prebehla diskusia o národných pretekoch juniorov a prípadnom spojení pretekov s Českými majstrovstvami juniorov.

  Záverom na túto tému :

  1. Vypísanie výberového konania na usporiadanie Plachtárskych Majstrovstiev Slovenska 2022 v triedach Club/Standard-15M/Kombi v termíne od 30.05.2022 do 26.06.2022 – Z: Bajana
  2. Zahájenie komunikácie s Aeroklubmi na tému organizovanie Plachtárskych Majstrovstiev Slovenska juniorov 2022 – Z: Pavlinský
 7. Predseda komisie poďakoval členom a hosťom za účasť a navrhol opätovné zasadnutie o dva týždne v termíne 07.11.2021. Návrh bol jednohlasne prijatý.

V Martine, 24.10.2021
Zapísal: I.Bajana
Overil: T.Frátrik

« Späť

zverejnené: 10.11.2021 | aktualizované: 07.01.2022 | počet zobrazení: 19087

počet prístupov od 19.01.2016: 1358692
počet prístupov dnes: 448