DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Antidopingová agentúra SR
https://antidoping.sk

Overenie zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/

Nástroj na kontrolu zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/latky-lieky


Kalendárik

  «   Január   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

meniny má Timotej


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi 23.04.2010

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi 23.04.2010

Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi 23.04.2010
(formát DOC, veľkosť 201,0 kB)

Prítomní: M. Strnka, J. Šnirc, K. Benedikovič, M. Szabó jr, J. Divok, R. Arvay

Ospravedlnení: J. Hrnčírik

Hostia: A. Líška

 1. Otvorenie

  Zasadnutie otvoril predseda KBO SNA M. Strnka.

 2. Vyhodnotenie plnenia úloh zápisu KBO z 13.3.2010
  1. Body zápisu a, b, c – splnené. M. Strnka požiadal členov KBO, aby v prípade mailového hlasovania reagovali promptne a v rámci možnosti do 24 hodín.
  2. K bodu d

   J.Hrnčírik najneskôr do 26.4. zašle “Nominačné kriteria” A.Líškovi, ktorý zabezpečí ich odoslanie k schváleniu na Aerokluby SNA s termínom do 29.4. tak, aby dokument po schválení AK nadobudol platnosť

  3. K bodu e
   • M.Strnka zabezpečí u prezidenta SNA do 30.4. uzatvorenie zmlúv medzi SNA a strediskami pre správu vetroňov – Prievidza – L.Jánošík, Nitra – D. Jančík, Martin SGC – Noga
   • Preškoľovanie na typ vetroňa prideleného servisnému centru bude zabezpečené takto:
    • Prievidza – J. Šnirc /Ventus/
    • Nitra – D. Jančík /LS-8/
    • Martin – T. Noga /Discus/
   • Priority zapožičiavania vetroňov
    • seniorská a juniorská reprezentácia
    • plachtárske Majstrovstvá Slovenska
    • účastníci ostatných súťaží
    • ostatní
  4. K bodu f

   v závere bodov 1. a 2. škrtnite …možnosť lietania v stredisku. Platí len 7 dní, respektive jeden týždeň

  5. Bod g – splnené
  6. K bodu h

   Komisia BO odvolala K.Benedikoviča z funkcie technika KBO. Doplnenie komisie prejedná M. Strnka s náhradníkom Ľ. Kuvíkom. Ľ. Kuvík mailom za ponuku poďakoval a odmietol, ďalší náhradník v poradí B. Jesenský svoj záujem potvrdil a dňom 7.5. sa stáva členom KBL.

  7. K bodu i

   Komisia trvá na pridelení finančných prostriedkov menovaným reprezentantom bez zmien. Príspevok je určený pretekárovi v triede v ktorej sa nominoval a bez možnosti združovania finančných prostriedkov.

  8. Body j, k, l – plnené
  9. K bodu m
   • M.Szabó do 25.4. rozošle návrh tabuľky s aktuálnym pridelením vetroňov správcom stredísk a reprezentantom k vyjadreniu a doplneniu s termínom najneskôr do 29.4.
   • Zverejnenie na www.sna.sk zabezpečí R.Arvay dňom 1.5., vrátane zmlúv pre zapožičiavanie
   • zapožičanie vetroňa Discus DI pre Fatraglide dohodne M. Strnka so žiadateľmi – Kožár, Černý
  10. Body n, o, p sú v plnení

Prievidza 23.04.2010

Zapísal A. Líška
Overil M. Strnka

« Späť

zverejnené: 01.06.2016 | aktualizované: 01.06.2016 | počet zobrazení: 26472

počet prístupov od 19.01.2016: 447683
počet prístupov dnes: 497