DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Jún   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

meniny má Vratislav


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA a trénerskej rady KBL SNA v Martine 06.05.2018

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA a trénerskej rady KBL SNA v Martine 06.05.2018

Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 06.05.2018 v Mar­tine
(formát PDF, veľkosť 476,0 kB)

Prítomní: M. Divok, B. Jesenský, T. Bobok, M. Szabo, E. Schuller, Z. Hrnčíriková
Ospravedlnený: D. Jančík

Program:

 1. Obsadenie 2 voľných miest na WGC 2018 – 15m trieda
 2. Podpora mládeže
 3. Rôzne

 

 1. Obsadenie 2 voľných miest na WGC 2018 – 15m trieda

  Trénerská rada KBL SNA súhlasí s obsadením 2 voľných miest na WGC 2018 – 15m trieda záujemcami Vladimír Fotlín a Martin Fürješ.

  Zároveň sa zaoberala žiadosťou oboch pilotov o preplatenie nákladov v súvislosti s účasťou na tejto súťaži a rozhodla, že naďalej bude postupovať podľa svojho rozhodnutia z 03.02.2018 a to financovanie nákladov na súťaž v zmysle podmienok dokumentu Súťažný poriadok a nominačné kritériá bezmotorového lietania bod 9.6.

  Na WGC 2018 – 15m pre slovenskú výpravu SNA bezodplatne poskytne vetroň – Ventus OM-5555.

 2. Podpora mládeže

  V priebehu mesiaca apríl sa členovia KBL SNA v mailovej komunikácií dohodli na výzve SNA č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o dotáciu na podporu súťažného bezmotorového lietania mládeže, ktorá bola už v daný deň riadne vypublikovaná na www.sna.sk a rozoslaná na príslušné aerokluby.

  Zároveň určila družstvo na podporu a prípravu mládeže na JWGC 2019:

  • Milan Surovčík – Aeroklub Žilina
  • Šimon Šiška – SGC Martin
  • Samuel Posluch – SGC Martin
  • Adam Kacvinský – Aeroklub Bratislava
  • René Gábriš – Aeroklub Partizánske
  • Viktória Divoková – Aeroklub SNV
  • Ivan Bajana – Aeroklub Martin

  KBL SNA žiada prezídium SNA a prezidenta SNA aby v zmluve o zapožičaní OM-RLC na súťaže s účasťou juniorov do 23 rokov zapísaných v registri SNA bolo zakotvené, že cena za minútu prevleku mládeže vedenej v registri SNA bude rovná nákladovej cene za minútu, za ktorú ju má daný subjekt prenajatú od SNA s pripočítaním nákladov na palivo nutné na vykonanie prevleku.

 3. Rôzne

  KBL SNA žiada konferenciu a SNA a prezidenta SNA o zabezpečenie výkonného dvojsedadlového vetroňa 20 m triedy s motorom umožňujúcim dolet. Takáto investícia zabezpečí:

  • športový výcvik súťažného a preletového lietania pre mládež a juniorov pod vedením skúsených pilotov (rýchlejšie napredovanie než získavanie skúseností sólo)
  • reprezentácia SR v dynamicky sa rozvíjajúcej 20m triede (perspektíva dlhoročného využitia vďaka vzrastajúcej popularite a prestíži 20m triedy)
  • nízka amortizácia u vetroňa modernej konštrukcie
  • vybavenie spoľahlivým doletovým motorom s jednoduchým ovládaním
  • bezpečnosť a zníženie rizika poškodenia/zničenia
  • možnosti zlepšovania slovenských rekordov v dvojsedadlo­vej triede
  • doplnenie flotily reprezentačných vetroňov v perspektívnej triede (20m)
  • vďaka dvojmiestnej kabíne možná dostupnosť vysokovýkonného vetroňa širokej členskej základni SNA

  KBL SNA sa dohodla, že neumožní účasť na PMSR pánovi Przemyslawowi Bartczakovi (Poľsko) a neodporúča akceptáciu tohto pána na žiadnej súťaži konanej pod gesciou SNA v budúcich rokoch.

V Martine, 06.05.2018
Zapísala: Zuzana Hrnčíriková
Overil: Branislav Jesenský

« Späť

zverejnené: 31.05.2018 | aktualizované: 31.05.2018 | počet zobrazení: 49994

počet prístupov od 19.01.2016: 1421326
počet prístupov dnes: 820