DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Bernard


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi 08.04.2011

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi 08.04.2011

Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 23.04.2010 v Pri­evidzi
(formát DOC, veľkosť 201,0 kB)
Príloha k Zápisu zo zasadania KBL SNA dňa 23.04.2010 v Pri­evidzi
(formát DOC, veľkosť 20,5 kB)

Prítomní: M. Strnka, M. Szabó jr, J. Divok, J. Hrnčírik, B. Jesenský, J. Šnirc.

Ospravedlnený: R. Arvay – služobná cesta

Poznámka: zápis obsahuje i poznámky z vlnového seminára a spoločného jednania KBO s reprezentantmi v Martine 5.2. 2011

 1. Otvorenie

  zasadnutie otvoril predseda KBO SNA M. Strnka

 2. K nesplneným úlohám z predošlých zápisov:
  • k nominačným kritériám KBO pre rok 2011 – Braňo Jesenský rozošle do 13. apríla konečnú verziu členom KBO a po ich pripomienkovaní v spolupráci s Rasťom Arvayom zabezpečí najneskôr do 25. apríla ich zverejnenie na www stránke KBO SNA
  • na základe spresnenia požiadaviek reprezentantov na vetrone v starostlivosti KBO, Braňo Jesenský zaktualizoval tabuľku ich využitia na stránke KBO a súčasne predloží do 25. apríla 2011 pánovi Gáborovi na SNA Žilina žiadosť o poskytnutie vozidiel SNA pre medzinárodné súťaže 2011.
  • kontakty na strediská a osoby zodpovedné za správu vetroňov SNA – pozri zápis KBO zo dňa 13. marca 2010 v Prievidzi
  • Miro Strnka zoznámil členov KBO so stavom finančných prostriedkov k 8.4.2011 – pozri prílohu zápisu č. 1. Na základe uvedeného členovia KBO rozhodli:
   • v roku 2011 uhradiť štartovné na FAI súťažiach reprezentantom používajúcim vlastné vetrone. O úhrada ostatných nákladov reprezentantov, rozhodne komisia podľa výšky finančných prostriedkov na účte KBO v závere roka
   • štartovné juniorom na MS v Nemecku uhradiť v plnej výške /4× 400,–eur/. Počnúc rokom 2012 sa každý člen juniorskej reprezentácie bude na štartovnom pre FAI súťaže spolupodieľať sumou 100,– eur
   • zadať výrobu kvalifikačných plachtárskych odznakov v Mechanike 93 Prostějov v počtoch 200ks strieborné C, 100ks zlaté C, 50ks zlaté C s tromi diamantami a celkovej sume cca 700,–eur. Zabezpečí Anton Líška v spolupráci s Jankou Porubčanskou
 3. Rôzne:
  • Braňo Jesenský sa pokúsi sponzorsky zabezpečiť oblečenie pre reprezentantov – tričko, košeľa, bunda
  • adresa a číslo účtu pre štartovné reprezentantov na zahraničné súťaže /juniori Nemecko, seniori Litva/ /seniori, alebo ich materské aerokluby na ME Nitra budú vklady posielať priamo na účet organizátora/

   Slovenský národný aeroklub gen. M. R. Štefánika
   Pri Rajčianke 49
   010 01 Žilina
   IČO: 00677604
   DIČ: 2020620085
   IČ DPH: SK2020620085
   Číslo účtu: 61038432/0200 – VUB Žilina a. s. , pobočka Žilina
   Číslo účtu: 2627789331/1100 – Tatrabanka a. s, pobočka Žilina

   Vklady plachtárov na súťaže 2011:

   • Konštantý symbol: 0558
   • Variabilný symbol: 2011
   • Poznámka: Meno a priezvisko
  • KBO žiada všetkých organizátorov súťaží začlenených do IGC rankingu, aby po ukončení súťaže zaslali výsledkové listiny Rasťovi Arvayovi. – arvayr@gmail.com , ktorý zabezpečí ich archiváciu a prístupnosť na stránkach KBO
  • pri modernizácii vetroňov v starostlivosti KBO zostali k dispozícii 1× LX 1600, 1× LX 160 a 2× Volkslogger. Pre dokončenie prípravy vetroňov na letovú sezónu je potrebné zakúpiť 1× 57mm výškomer, 1× chvostová batéria a 2× plynová vzpera na transportný voz. SNA súhlasí s odpredajom nadbytočných náhradných dielov záujemcom za ceny stanovené KBO a zakúpenie potrebných náhradných dielov. Cena odpredávaných dielov musí minimálne pokryť cenu zakúpených dielov. Informácie poskytne Braňo Jesenský
  • Miro Strnka prostredníctvom technika SNA zabezpečí zaradenie vetroňov v starostlivosti KBO do riadeného prostredia údržby
  • vydanie OLS pre vetrone v starostlivosti KBO, STK transportných vozov, poistenie vetroňov – všetky potrebné poistky sú uzatvorené a uhradené vďaka Janke Porubčanskej. Platnosť ARC je zabezpečená prostredníctvom stredísk pre správu vetroňov s tým, že pokiaľ AK Nitra nebude mať do konca apríla schválenú údržbovú organizáciu, platnosť ARC pre LS-8 na sezónu 2011 zabezpečí Braňo Jesenský prostredníctvom Jozefa Šnirca v Aerospoole Prievidza za celkovú sumu 300,– eur
  • zabezpečenie kapitánov týmov pre medzinárodné súťaže:
   • juniori Nemecko – Juraj Jurovic
   • seniori Nitra – Anton Líška /po dohode predsedu KBO s prezidentom SNA/
   • seniori Litva – Anton Líška /po dohode predsedu KBO s prezidentom SNA/
  • členovia KBO rozhodli zabezpečiť jeden kyslíkový prístroj pre aerokluby venujúce sa vlnovému lietaniu, s možnosťou ich využitia pre všetkých členov SNA. KBO SNA v súčasnosti obhospodaruje dva prístroje /AK SNV/. Členovia KBO rozhodli ponechať jeden kus v správe a pre využitie v AK Spišská Nová Ves a jeden kus presunúť do správy a pre využitie v AK Poprad. Uvedené aerokluby zodpovedajú za ich údržbu, prevádzkyschopný stav a bezodplatné poskytovanie pri ich využívaní členskou základňou SNA. V priebehu roka 2011 KBO zabezpečí za rovnakých podmienok ďalší kyslíkový prístroj pre SGC Martin
  • KBO poveruje predsedu Mira Strnku prejednať na prezídiu SNA možnosť zakúpenia cvičného laminátového vetroňa /Twin Astir?/ pre zabezpečenie výcviku žiakov v aerokluboch SNA
  • KBO poveruje predsedu Mira Strnku prejednať na prezídiu SNA možnosť zakúpenia /prispenia/ putovných pohárov pre majstrov Slovenska v 15–18–20m triedach, juniorov a ženy
  • KBO rozhodla, že Majstrovstvá Slovenska sa nebudú organizovať v rovnakom aeroklube 2× po sebe /v závislosti na prihlásených aerokluboch/

Zapísal: Anton Líška
Overil: Miroslav Strnka

Poznámka: Termíny ďalších zasadnutí KBO

 • 30. apríla v Nitre /záver Pribina Cup 2011/, neformálne stretnutie členov KBO s juniorskou reprezentáciou
 • 11. júna v Partizánskom /záver M. Slovenska/, riešenie aktuálnych problémov KBO

« Späť

zverejnené: 02.06.2016 | aktualizované: 02.06.2016 | počet zobrazení: 70410

počet prístupov od 19.01.2016: 1391871
počet prístupov dnes: 798