DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Antidopingová agentúra SR
https://antidoping.sk

Overenie zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/

Nástroj na kontrolu zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/latky-lieky


Kalendárik

  «   Január   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi 08.04.2011

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi 08.04.2011

Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 23.04.2010 v Pri­evidzi
(formát DOC, veľkosť 201,0 kB)
Príloha k Zápisu zo zasadania KBL SNA dňa 23.04.2010 v Pri­evidzi
(formát DOC, veľkosť 20,5 kB)

Prítomní: M. Strnka, M. Szabó jr, J. Divok, J. Hrnčírik, B. Jesenský, J. Šnirc.

Ospravedlnený: R. Arvay – služobná cesta

Poznámka: zápis obsahuje i poznámky z vlnového seminára a spoločného jednania KBO s reprezentantmi v Martine 5.2. 2011

 1. Otvorenie

  zasadnutie otvoril predseda KBO SNA M. Strnka

 2. K nesplneným úlohám z predošlých zápisov:
  • k nominačným kritériám KBO pre rok 2011 – Braňo Jesenský rozošle do 13. apríla konečnú verziu členom KBO a po ich pripomienkovaní v spolupráci s Rasťom Arvayom zabezpečí najneskôr do 25. apríla ich zverejnenie na www stránke KBO SNA
  • na základe spresnenia požiadaviek reprezentantov na vetrone v starostlivosti KBO, Braňo Jesenský zaktualizoval tabuľku ich využitia na stránke KBO a súčasne predloží do 25. apríla 2011 pánovi Gáborovi na SNA Žilina žiadosť o poskytnutie vozidiel SNA pre medzinárodné súťaže 2011.
  • kontakty na strediská a osoby zodpovedné za správu vetroňov SNA – pozri zápis KBO zo dňa 13. marca 2010 v Prievidzi
  • Miro Strnka zoznámil členov KBO so stavom finančných prostriedkov k 8.4.2011 – pozri prílohu zápisu č. 1. Na základe uvedeného členovia KBO rozhodli:
   • v roku 2011 uhradiť štartovné na FAI súťažiach reprezentantom používajúcim vlastné vetrone. O úhrada ostatných nákladov reprezentantov, rozhodne komisia podľa výšky finančných prostriedkov na účte KBO v závere roka
   • štartovné juniorom na MS v Nemecku uhradiť v plnej výške /4× 400,–eur/. Počnúc rokom 2012 sa každý člen juniorskej reprezentácie bude na štartovnom pre FAI súťaže spolupodieľať sumou 100,– eur
   • zadať výrobu kvalifikačných plachtárskych odznakov v Mechanike 93 Prostějov v počtoch 200ks strieborné C, 100ks zlaté C, 50ks zlaté C s tromi diamantami a celkovej sume cca 700,–eur. Zabezpečí Anton Líška v spolupráci s Jankou Porubčanskou
 3. Rôzne:
  • Braňo Jesenský sa pokúsi sponzorsky zabezpečiť oblečenie pre reprezentantov – tričko, košeľa, bunda
  • adresa a číslo účtu pre štartovné reprezentantov na zahraničné súťaže /juniori Nemecko, seniori Litva/ /seniori, alebo ich materské aerokluby na ME Nitra budú vklady posielať priamo na účet organizátora/

   Slovenský národný aeroklub gen. M. R. Štefánika
   Pri Rajčianke 49
   010 01 Žilina
   IČO: 00677604
   DIČ: 2020620085
   IČ DPH: SK2020620085
   Číslo účtu: 61038432/0200 – VUB Žilina a. s. , pobočka Žilina
   Číslo účtu: 2627789331/1100 – Tatrabanka a. s, pobočka Žilina

   Vklady plachtárov na súťaže 2011:

   • Konštantý symbol: 0558
   • Variabilný symbol: 2011
   • Poznámka: Meno a priezvisko
  • KBO žiada všetkých organizátorov súťaží začlenených do IGC rankingu, aby po ukončení súťaže zaslali výsledkové listiny Rasťovi Arvayovi. – arvayr@gmail.com , ktorý zabezpečí ich archiváciu a prístupnosť na stránkach KBO
  • pri modernizácii vetroňov v starostlivosti KBO zostali k dispozícii 1× LX 1600, 1× LX 160 a 2× Volkslogger. Pre dokončenie prípravy vetroňov na letovú sezónu je potrebné zakúpiť 1× 57mm výškomer, 1× chvostová batéria a 2× plynová vzpera na transportný voz. SNA súhlasí s odpredajom nadbytočných náhradných dielov záujemcom za ceny stanovené KBO a zakúpenie potrebných náhradných dielov. Cena odpredávaných dielov musí minimálne pokryť cenu zakúpených dielov. Informácie poskytne Braňo Jesenský
  • Miro Strnka prostredníctvom technika SNA zabezpečí zaradenie vetroňov v starostlivosti KBO do riadeného prostredia údržby
  • vydanie OLS pre vetrone v starostlivosti KBO, STK transportných vozov, poistenie vetroňov – všetky potrebné poistky sú uzatvorené a uhradené vďaka Janke Porubčanskej. Platnosť ARC je zabezpečená prostredníctvom stredísk pre správu vetroňov s tým, že pokiaľ AK Nitra nebude mať do konca apríla schválenú údržbovú organizáciu, platnosť ARC pre LS-8 na sezónu 2011 zabezpečí Braňo Jesenský prostredníctvom Jozefa Šnirca v Aerospoole Prievidza za celkovú sumu 300,– eur
  • zabezpečenie kapitánov týmov pre medzinárodné súťaže:
   • juniori Nemecko – Juraj Jurovic
   • seniori Nitra – Anton Líška /po dohode predsedu KBO s prezidentom SNA/
   • seniori Litva – Anton Líška /po dohode predsedu KBO s prezidentom SNA/
  • členovia KBO rozhodli zabezpečiť jeden kyslíkový prístroj pre aerokluby venujúce sa vlnovému lietaniu, s možnosťou ich využitia pre všetkých členov SNA. KBO SNA v súčasnosti obhospodaruje dva prístroje /AK SNV/. Členovia KBO rozhodli ponechať jeden kus v správe a pre využitie v AK Spišská Nová Ves a jeden kus presunúť do správy a pre využitie v AK Poprad. Uvedené aerokluby zodpovedajú za ich údržbu, prevádzkyschopný stav a bezodplatné poskytovanie pri ich využívaní členskou základňou SNA. V priebehu roka 2011 KBO zabezpečí za rovnakých podmienok ďalší kyslíkový prístroj pre SGC Martin
  • KBO poveruje predsedu Mira Strnku prejednať na prezídiu SNA možnosť zakúpenia cvičného laminátového vetroňa /Twin Astir?/ pre zabezpečenie výcviku žiakov v aerokluboch SNA
  • KBO poveruje predsedu Mira Strnku prejednať na prezídiu SNA možnosť zakúpenia /prispenia/ putovných pohárov pre majstrov Slovenska v 15–18–20m triedach, juniorov a ženy
  • KBO rozhodla, že Majstrovstvá Slovenska sa nebudú organizovať v rovnakom aeroklube 2× po sebe /v závislosti na prihlásených aerokluboch/

Zapísal: Anton Líška
Overil: Miroslav Strnka

Poznámka: Termíny ďalších zasadnutí KBO

 • 30. apríla v Nitre /záver Pribina Cup 2011/, neformálne stretnutie členov KBO s juniorskou reprezentáciou
 • 11. júna v Partizánskom /záver M. Slovenska/, riešenie aktuálnych problémov KBO

« Späť

zverejnené: 02.06.2016 | aktualizované: 02.06.2016 | počet zobrazení: 24511

počet prístupov od 19.01.2016: 446487
počet prístupov dnes: 448