DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Apríl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

meniny má Estera


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 07.02.2023

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 07.02.2023

Na prevzatie:

Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 07.02.2023

Prítomní: Martin Šabľa, Eduard Niko, Jozef Pavlinský, Juraj Sidor, Tibor Frátrik, Ivan Bajana, Ján Kovalčík

Program:

 1. Otvorenie, voľba zapisovateľa zápisnice zasadnutia
 2. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
 3. Voľba a schválenie programu
 4. Tvorba reprezentácie na rok 2023
 5. Projekt sústredenia juniorov 2023 – diskusia
 6. Rôzne
 7. Záver

On-line zasadanie komisie bezmotorového lietania sa konalo cez aplikáciu MS-Teams.

 1. Za zapisovateľa zasadnutia bol zvolený Ivan Bajana
 2. V bode č. 2 programu zasadnutia Ivan Bajana prečítal zápisnicu KBL zo dňa 19.01.2023.

  Komisia Bezmotorového Lietania zobrala na vedomie.

 3. V bode č.3 Komisia Bezmotorového Lietania jednohlasne schválila program zasadania KBL 07.02.2023 nas­ledovne:
  1. Tvorba reprezentácie na rok 2023
  2. Projekt sústredenia juniorov 2023 – diskusia

  Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa: 0. Schválené.

 4. V bode č. 4 člen KBL Eduard Niko odprezentoval odpovede členov SNA na výzvu na vstup do reprezentačného družstva na rok 2023. Reprezentácia bude v zložení:
  • Trieda klub:

   Martin Šabľa (AK Spišská Nová Ves)

  • Trieda 18m:

   Vladimír Foltín (AK Nitra)
   Maroš Divok (AK Spišská Nová Ves)
   Martin Furješ (SGC Martin)

  • Trieda 20m:

   Eduard Niko, Tomáš Bobok (AK Prievidza)
   Ján Kovalčík, Miroslav Beliansky (AK Bratislava)

  • Trieda junior standard:

   Ivan Bajana (SGC Martin)
   Šimon Šiška (AK Martin)

 5. V bode č. 5 pokračovala diskusia na tému sústredenia juniorov 2023. Sústredenie sa bude konať v Martine v dátume od 30.06.2023 do 07.08.2023. O sús­tredení bude ďalej komisia informovať na stránke www.sjgt.sna.sk.

  Z: Bajana, Šabľa, Pavlinský

 6. V bode Rôzne KBL SNA rozhodla rozdeliť správcovstvo lietadiel zatiaľ nasledovne:
  • Ventus 2b – Aeroklub Bratislava
  • LS8 18 – SGC Martin

  KBL SNA taktiež vyhovela žiadostiam reprezentantov o vypožičanie vetroňov na súťaže:

  LS8 18 OM-8888 Ventus 2b OM-5555
  Fatraglide 23
  Bajana
  Pribina Cup 2023
  Kovalčík
  PMSR 2023
  Bajana
   
  JEGC 2023<brBajana  

  Ďalej sa KBL zhodla na nominácii člena SNA na Lilienthalovu cenu. Túto nomináciu bude ďalej hodnotiť FAI.
  Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa: 0. Schválené.

 7. V bode č. 7 predseda komisie Tibor Frátrik poďakoval všetkým zúčastneným za účasť a ukončil zasadanie komisie.

MS-Teams 07.02.2023

Zapísal: Ivan Bajana
Overil: Jozef Pavlinský

« Späť

zverejnené: 21.02.2023 | aktualizované: 21.02.2023 | počet zobrazení: 8628

počet prístupov od 19.01.2016: 1349671
počet prístupov dnes: 639