DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Dušana


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Slovenský pohár v bezmotorovom lietaní pre rok 2018

« Späť
Bezmotorové lietanie » Nominácie a súťaže » Slovenský pohár (kritéria) » Slovenský pohár v bezmotorovom lietaní pre rok 2018

Slovenský pohár v bezmotorovom lietaní pre rok 2018
(formát PDF, veľkosť 257,7 kB)

Cieľ súťaže

Podporiť záujem o súťažné lietanie a tým rozvoj výkonného bezmotorového lietania v Slovenskej republike.

Spôsob hodnotenia

Hodnotenie sa bude vykonávať z korigovaných bodov platných súťaží zaradených do Slovenského pohára.

Korigované body z platnej súťaže sa vypočítajú nasledovne:

  1. Celkové body súťažiaceho v príslušnej triede (podľa bodovania príslušnej triedy), ktorá má platnú súťaž sa násobia 10 000 a vydelia celkovými bodmi víťaza príslušnej triedy.
  2. Takto sa korigujú body každého súťažiaceho a získajú sa korigované body súťažiaceho pre príslušnú súťaž.
  3. Každému súťažiacemu sa tieto korigované body vynásobia faktorom kvality súťažnej triedy (súťaže) FKS, ktorého výpočet je uvedený v tomto dokumente.

Do súťaže o Slovenský pohár sa spočítavajú koeficientované korigované body maximálne z dvoch súťaží. Pokiaľ sa súťažiaci zúčastnil viacerých súťaží, spočítavajú sa mu body z dvoch súťaží, v ktorých dosiahol najvyššie upravené korigované body.

U dvojsedadlových vetroňov sa body počítajú veliteľovi posádky.

Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže sa stáva každý člen SNA, ktorý sa zúčastní niektorej súťaže zaradenej do Slovenského pohára.

Vyhodnocovanie súťaže

Súťaž bude vyhodnotená po ukončení poslednej súťaže a bude určené konečné poradie Slovenského pohára.

Ocenenie

Víťaz Slovenského pohára v bezmotorovom lietaní pre rok 2016 bude mať právo do vyhodnotenie nasledujúceho ročníka mať v držaní putovný pohár. Ďalej bude po dohode s KBL SNA odmenený možnosťou bezplatného týždenného lietania na reprezentačnej bezmotorovej technike v období mimo termínov, súťaží a tréningov slovenskej reprezentácie a mimo termínov komerčného prenájmu reprezentačnej techniky.

Súťaže zaradené do súťaže o Slovenský pohár

Všetky súťaže bezmotorového lietania bez geografického obmedzenia v roku 2018.

Výpočet koeficientu kvality

FKS – Faktor kvality súťažnej triedy (súťaže)
ZFK – Základný faktor kvality
FPS – Faktor počtu súťažiacich
FPSD – Faktor počtu súťažných dní

Výpočet:

FKS = ZFK × FPS × FPSD

Stanovenie jednotlivých faktorov:

ZFK – Základný faktor kvality

FAI Súťaže I. kategórie   =   1,2
MSR BL a MSR BLj   =   1,0
Národné majstrovstvá členov FAI   =   0,9
Predzávody FAI súťaží I. kategórie   =   0,9
Miestne súťaže Pribinacup a FCC Gliding   =   0,9
Miestne súťaže Fatraglide a MAM   =   0,7
Ostatné súťaže   =   0,5

FPS – Faktor počtu súťažiacich

Faktor počtu súťažiacich je menšia z nasledujúcich dvoch hodnôt: Min(
FPS = počet pilotov v triede (súťaži, ak sa nelieta v triede), ktorí majú viac ako 0 bodov / 15;
FPS = 1
)

FPSD – Faktor počtu súťažných dní

Faktor počtu súťažných dní je menšia z nasledujúcich dvoch hodnôt: Min(
FPSD = počet platných súťažných dní v triede (súťaži, ak sa nelieta v triede) / 4;
FPSD = 1
)

 

Február 2018

KBL SNA

« Späť

zverejnené: 14.02.2018 | aktualizované: 14.02.2018 | počet zobrazení: 75002

počet prístupov od 19.01.2016: 1460320
počet prístupov dnes: 1236