DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Apríl   »  
  «   2025   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi 23.04.2010

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi 23.04.2010

Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi 23.04.2010
(formát DOC, veľkosť 201,0 kB)

Prítomní: M. Strnka, J. Šnirc, K. Benedikovič, M. Szabó jr, J. Divok, R. Arvay

Ospravedlnení: J. Hrnčírik

Hostia: A. Líška

 1. Otvorenie

  Zasadnutie otvoril predseda KBO SNA M. Strnka.

 2. Vyhodnotenie plnenia úloh zápisu KBO z 13.3.2010
  1. Body zápisu a, b, c – splnené. M. Strnka požiadal členov KBO, aby v prípade mailového hlasovania reagovali promptne a v rámci možnosti do 24 hodín.
  2. K bodu d

   J.Hrnčírik najneskôr do 26.4. zašle “Nominačné kriteria” A.Líškovi, ktorý zabezpečí ich odoslanie k schváleniu na Aerokluby SNA s termínom do 29.4. tak, aby dokument po schválení AK nadobudol platnosť

  3. K bodu e
   • M.Strnka zabezpečí u prezidenta SNA do 30.4. uzatvorenie zmlúv medzi SNA a strediskami pre správu vetroňov – Prievidza – L.Jánošík, Nitra – D. Jančík, Martin SGC – Noga
   • Preškoľovanie na typ vetroňa prideleného servisnému centru bude zabezpečené takto:
    • Prievidza – J. Šnirc /Ventus/
    • Nitra – D. Jančík /LS-8/
    • Martin – T. Noga /Discus/
   • Priority zapožičiavania vetroňov
    • seniorská a juniorská reprezentácia
    • plachtárske Majstrovstvá Slovenska
    • účastníci ostatných súťaží
    • ostatní
  4. K bodu f

   v závere bodov 1. a 2. škrtnite …možnosť lietania v stredisku. Platí len 7 dní, respektive jeden týždeň

  5. Bod g – splnené
  6. K bodu h

   Komisia BO odvolala K.Benedikoviča z funkcie technika KBO. Doplnenie komisie prejedná M. Strnka s náhradníkom Ľ. Kuvíkom. Ľ. Kuvík mailom za ponuku poďakoval a odmietol, ďalší náhradník v poradí B. Jesenský svoj záujem potvrdil a dňom 7.5. sa stáva členom KBL.

  7. K bodu i

   Komisia trvá na pridelení finančných prostriedkov menovaným reprezentantom bez zmien. Príspevok je určený pretekárovi v triede v ktorej sa nominoval a bez možnosti združovania finančných prostriedkov.

  8. Body j, k, l – plnené
  9. K bodu m
   • M.Szabó do 25.4. rozošle návrh tabuľky s aktuálnym pridelením vetroňov správcom stredísk a reprezentantom k vyjadreniu a doplneniu s termínom najneskôr do 29.4.
   • Zverejnenie na www.sna.sk zabezpečí R.Arvay dňom 1.5., vrátane zmlúv pre zapožičiavanie
   • zapožičanie vetroňa Discus DI pre Fatraglide dohodne M. Strnka so žiadateľmi – Kožár, Černý
  10. Body n, o, p sú v plnení

Prievidza 23.04.2010

Zapísal A. Líška
Overil M. Strnka

« Späť

zverejnené: 01.06.2016 | aktualizované: 01.06.2016 | počet zobrazení: 73283

počet prístupov od 19.01.2016: 1398753
počet prístupov dnes: 718