DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Marec   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 18.09.2022

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 18.09.2022

Na prevzatie:

Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 18.09.2022

Prítomní: Martin Šabľa, Eduard Niko, Ivan Bajana, Jozef Pavlinský, Juraj Sidor, Tibor Frátrik, Ján Kovalčík

Program:

 1. Otvorenie, voľba zapisovateľa zápisnice zasadnutia
 2. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
 3. Správa o činnosti Komisie Bezmotorového lietania a bezmotorového odboru SNA
 4. Diskusia o správe nelietajúcich zariadení v správe KBL
 5. Prijatie a schvaľovanie žiadosti na organizáciu JWGC 2025
 6. Diskusia na tému práca s juniormi počas zimného obdobia
 7. Rôzne
 8. Záver

On-line zasadanie komisie bezmotorového lietania sa konalo cez aplikáciu MS Teams.

 1. Za zapisovateľa zasadnutia bol zvolený Ivan Bajana
 2. V bode č. 2 programu zasadnutia Ivan Bajana prečítal zápisnicu KBL zo dňa 13.03.2022.

  Nasledovala kontrola jednotlivých uznesení a ich plnenie.

 3. V bode programu č. 3 Ivan Bajana odprezentoval činnosť Komisie bezmotorového lietania za letné obdobie. Komisia bola oboznámená o stave techniky, nálete lietadiel, o výsledkoch Slovenskej reprezentácie za rok 2022 a najbližších povinnostiach a plánoch Komisie.

  Z: Komisia bezmotorového lietanie vyjadruje nespokojnosť s činnosťou niektorých členov reprezentácie z dôvodu neplnenia ich reprezentačných povinností a ignorovania tréningových plánov.

  Z: Komisia bezmotorového lietania vyzýva členov SNA zúčastnených na bezmotorových súťažiach aby oboznámili KBL o účasti na súťažiach nedefinovaných v Súťažnom poriadku KBL SNA (8.5.1).

 4. V bode číslo 4. Ivan Bajana komisii predniesol informácie o stave nelietajúcich zariadení v správe KBL. Ide o kyslíkové zariadenia, rádiové vybavenie a kempový nábytok.

  Z: KBL vytvorí správcovské zmluvy a zmluvy na vypožičanie techniky tohto typu – Sidor

  Z: Momentálne má správu týchto zariadení na zodpovednosť aeroklub SGC Martin

 5. V bode č. 5 Komisia Bezmotorového lietania prijala žiadosť o organizovanie Majstrovstiev Sveta Juniorov 2025 od Aeroklubu Prievidza.

  Z: KBL schvaľuje uchádzanie sa Aeroklubu Prievidza o organizovanie JWGC 2025.

 6. Komisia bezmotorového lietania v bode č. 6 sa zoznámila s momentálnym stavom lietania juniorov a spolupráce s nimi. Prebehla diskusia ako v čo najlepšej miere spolupracovať s juniormi už počas zimného obdobia.

  Z: Členovia KBL Ján Kovalčík a Jozef Pavlinský boli poverení organizáciou Air Symposium 2023.

  Z: Predpokladaný termín konania Air Symposium 2023 je počas zimného výstupu na Lysec, 04.02.2023 v Mar­tine.

 7. V bode č. 7 Juraj Sidor odprezentoval KBL momentálny stav akrobatického výcviku a osnov akrobatického výcviku na Slovensku.

Zapísal: I. Bajana
Overil: T. Frátrik

« Späť

zverejnené: 23.09.2022 | aktualizované: 25.11.2022 | počet zobrazení: 12460

počet prístupov od 19.01.2016: 1398769
počet prístupov dnes: 734