DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Máj   »  
  «   2023   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 12.11.2022

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 12.11.2022

Na prevzatie:

Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 12.11.2022

Prítomní: Martin Šabľa, Eduard Niko, Jozef Pavlinský, Juraj Sidor, Tibor Frátrik, Ivan Bajana, Ján Kovalčík

Hostia: Šimon Šiška

Program:

 1. Otvorenie, voľba zapisovateľa zápisnice zasadnutia
 2. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
 3. Prezentácia a schválenie výsledkov Slovenského Pohára a CPSK v kategórii junior
 4. Vyhlásenie tendra na organizovanie PMSR 2023
 5. Air Symposium 2023
 6. Konverzácia na tému medializovanie bezmotorového lietania
 7. Rôzne
 8. Záver

On-line zasadanie komisie bezmotorového lietania sa konalo cez aplikáciu MS-Teams.

 1. Za zapisovateľa zasadnutia bol zvolený Ivan Bajana
 2. V bode č. 2 programu zasadnutia Ivan Bajana prečítal zápisnicu KBL zo dňa 18.09.2022.
 3. V bode č. 3 Komisia Bezmotorového Lietania SNA schvaľuje výsledky Slovenského pohára a súťaže CPSK v kategórii junior. Výsledky súťaží sú prílohou tejto zápisnice.
 4. Komisia bezmotorového lietania vyhlasuje tender na organizáciu Plachtárskych majstrovstiev Slovenska 2023.

  Z: Bajana

 5. V bode č. 5 KBL SNA diskutovala o organizácii Air Symposia 2023. Komisia bude v nasledujúcom období vytvárať program. Dátum a miesto konania Air Symposium 2023:

  04.02.2023 – Martin.

 6. V bode č. 6 hosť zasadania KBL SNA Šimon Šiška bol vyzvaný na odprezentovanie jeho pohľadu na činnosť KBL SNA v rámci reprezentácie a prípadného progresu v tejto záležitosti. Hosť Šimon Šiška vyjadril spokojnosť s činnosťou KBL SNA za rok 2022 a vyjadril nedostatky, ktoré by sa do budúcnosti mohli zmeniť. Tak isto v tomto bode programu prebehla diskusia na tému medializácia bezmotorového lietania s cieľom prilákať juniorov do tohto športu.

  V: Vypracovanie medializačného modelu bezmotorového lietania SNA.

  Z: Šiška

 7. V bode č. 7 prebehla diskusia o možnom modeli poistenia techniky SNA v správe KBL. KBL SNA uvažuje o len polročnom poistení techniky s cieľom ušetriť prostriedky.

  V: Vypracovanie modelu a následne porovnanie modelov financovania rok / ½ roka.

  Z: Bajana

 8. V bode č. 8 predseda komisie Tibor Frátrik poďakoval všetkým zúčastneným za účasť a ukončil zasadanie komisie.

MS-Teams 12.11.2022

Zapísal: I. Bajana
Overil: J. Sidor

« Späť

zverejnené: 25.11.2022 | aktualizované: 28.11.2022 | počet zobrazení: 10812

počet prístupov od 19.01.2016: 1419691
počet prístupov dnes: 451