DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   December   »  
  «   2022   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Pozvánka na Konferenciu SNA 2018

« Späť
Aktuality » Pozvánka na Konferenciu SNA 2018

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 549,0 kB)

Predsedom ZOČ SNA,
členom prezídia SNA

 

Vážený pán predseda ZOČ,
pozývam Vás na riadne zasadnutie konferencie SNA, ktorá sa uskutoční
dňa 24. marca 2018 (sobota) o 09:30 hod.

V priestoroch Domu kultúry Žilina – Závodie, ul. Pod Hradiskom 10.
Prezentácia delegátov od 09:30 hod.
Začiatok konferencie o 10:00 hod.

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Schválenie volebného a rokovacieho poriadku
 3. Voľba volebnej a návrhovej komisie
 4. Schválenie doplnkov a zmien do stanov
 5. Kontrola uznesení
 6. Výročná správa o činnosti SNA za predchádzajúce obdobie – prezident SNA
 7. Správy predsedov odborných komisií (motorovej komisie, bezmotorovej komisie, parašutistickej komisie, balónovej komisie a komisie leteckého a raketového modelárstva)
 8. Prestávka
 9. Správa o hospodárení, návrh a schválenie členského príspevku a poplatkov pre rok 2018, rozpočtu na rok 2018
 10. Správa audítora
 11. Správa kontrolóra
 12. Prerokovanie žiadostí o prijatie do SNA
 13. Diskusia
 14. Rôzne (informácia o zriadení ATO, voľba disciplinárnej komisie)
 15. Návrh na uznesenie
 16. Záver

Verím, že svojou účasťou prispejete k zdarnému priebehu rokovania. Občerstvenie pre účastníkov je zabezpečené v zmysle Smerníc SNA.

Žilina 08.03.2018

S pozdravom
PaedDr. Ján Mikuš v.r.
prezident SNA

« Späť

zverejnené: 19.03.2018 | aktualizované: 20.03.2018 | počet zobrazení: 59793

počet prístupov od 19.01.2016: 1421299
počet prístupov dnes: 793