DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Apríl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

meniny má Jela


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Školenie a preskúšanie VLP, letových inšpektorov a CFI SNA 2021

« Späť
Aktuality » Školenie a preskúšanie VLP, letových inšpektorov a CFI SNA 2021

Vážení VLP, letoví inšpektori SNA a CFI v DTO,

v e-mailoch som Vás informoval o termíne konania školenia a preskúšania VLP, letových inšpektorov a CFI pre tento rok. Bol určený termín na sobotu 13.03.2021.

Aj napriek neustále nepriaznivej pandemickej situácii a opatrení z nej plynúcich Vás chcem informovať, že plánovaný termín 13.03.2021 je platný.

Avšak z dôvodu uvedených skutočností školenie bude vykonané dištančnou formou prostredníctvom on-line nástroja Zoom.

Bližšie informácie o časovom rozvrhu, programe, spôsobe pripojenia a technickej podpore Vám budú včas oznámené.

Chcel by som Vás upozorniť na informáciu ohľadom platnosti, respektíve obmedzenia platnosti niektorých zdravotných osvedčení.

Vo vykonávacom nariadení komisie (EÚ) 2020/358 zo 4. marca 2020 (SFCL), v Článku 3b „Existujúce preukazy spôsobilosti a vnútroštátne osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pilotov“ v ods. 4. sa píše:

Vnútroštátne osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pilotov spojené s preukazom spôsobilosti, ako sa uvádza v odseku 2 tohto článku, a vydané členským štátom pred dátumom začatia uplatňovania prílohy III (časť SFCL) k tomuto nariadeniu, zostávajú v platnosti do dátumu nasledujúceho predĺženia ich platnosti alebo do 8. apríla 2021 podľa toho, čo nastane skôr. Predĺženie platnosti osvedčení zdravotnej spôsobilosti musí spĺňať požiadavky stanovené v prílohe IV (časť MED) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011.

Z toho sa dá usudzovať, že mladším žiakom a pilotom, ktorí absolvovali ostatnú prehliadku na získanie MEDICAL CERTIFICATE pred dátumom 04.03.2020 (platnosť SFCL), s platnosťou na 2 až 5 rokov (podľa veku), končí platnosť osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 08.04.2021 a mali by prehliadku vykonať znova. Z uvedeného dôvodu som oslovil dopravný úrad a požiadal o vysvetľujúcu informáciu, ktorú uvádzam nižšie.

„Vnútroštátne osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pilotov sú v našom prípade osvedčenia vydané v súlade s predpisom JAR-FCL 3. Ak má niekto osvedčenie zdrav. spôsobilosti vydané v súlade s týmto predpisom, toto osvedčenie mu platí do dátumu nasledujúceho predĺženia ich platnosti alebo do 8. apríla 2021 podľa toho, čo nastane skôr.
Je potrebné, aby si piloti – žiaci a piloti skontrolovali svoje osvedčenia zdravotnej spôsobilosti.
V prípade, že je na prednej strane osvedčenia napísané EUROPEAN UNION, je to v poriadku, osvedčenie platí do dátumu nasledujúceho predĺženia ich platnosti.
V prípade, že na prednej strane osvedčenia nie je uvedený text European Union, tak takéto osvedčenie je iba národné a podľa predpisu platí iba do 8. apríla 2021“.

Prosím upozornite na túto skutočnosť Váš letecký personál!!!

Miroslav Gábor
RLČ SNA

« Späť

zverejnené: 03.03.2021 | aktualizované: 03.03.2021 | počet zobrazení: 27235

počet prístupov od 19.01.2016: 1356015
počet prístupov dnes: 818