DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Iľja, Eliáš


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Rally Kamenica 2018

« Späť
Aktuality » Rally Kamenica 2018

Rally Kamenica 2018 (formát PDF, veľkosť 562,6 kB)

 

AEROKLUB pod Vihorlatom o.z.
letisko, 067 83 Kamenica nad Cirochou

pozýva na

III. ročník Rally Kamenica – súťaž v navigačnom lietaní
Navigačné taje Horného Zemplína

v termíne od 24. augusta do 26. augusta 2018.

Priatelia letci a navigátori,
dovoľte, aby sme Vás touto cestou oslovili s ponukou zúčasniť sa III. ročníka Rally Kamenica – medzinárodnej súťaže v navigačnom lietaní v termíne od 24. augusta do 26. augusta 2018

Letisko Kamenica nad Cirochou sa nachádza na východnom cípe Slovenskej republiky pod úpätím vyhasnutej sopky Vihorlat, ako neverejné vnútroštátne letisko s trávnatým povrchom. Konfigurácia terénu, či horopis, v ktorom sa nachádza letisko Kamenica nad Cirochou je výnimočný. Máme tu aj rovinaté územie, no taktiež sa v okolí letiska nachádzajú pohoria, ktoré sú zaujímavé svojím tvarom a skrývajú v sebe nespočetné množstvo navigačných tajov. V dostupnej vzdialenosti od letiska sa nachádza vodná nádrž Domaša, Šírava, Starina a Morské oko, no v neposlednom rade krása krajiny pod vyhasnutou sopkou Vihorlat. Nehovoriac o tom, že prelet Slovenskom cez Považie, Fatru a potom údolím medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami cez Branisko až do Kamenice nad Cirochou prináša nespočetné množstvo zážitkov, ktoré utkvejú pilotom a členom posádok v pamäti na dlhé obdobie. Nebudeme do podrobností popisovať malebnosť našej krajiny lebo veríme, že ju piloti spoznajú z návštevy samej.

Sme presvedčení, že nami predložená ponuka Vás zaujala a veríme, že si nájdete čas a prídete si zasúťažiť a spoznať krásy Horného Zemplína.

Všetky informácie o našom letisku a samotnej súťaži získate na našej stránke: www.aeroklubkamenica.lietame.sk v sekcii kalendár akcií – RALLY Kamenica 2018.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Názov súťaže

Rally Kamenica – súťaž v navigačnom lietaní
Navigačné taje Horného Zemplína

Druh súťaže

Recreational (advantage) – piloti bez skúseností zo súťažného lietania.

Cieľ súťaže

Hlavný cieľ

 • Hlavným cieľom súťaže, je určiť víťaza v navigačnom lietaní.

Ďalším cieľom je:

 • Propagácia lietania na lietadlách a LŠZ.
 • Propagácia Slovenského národného aeroklubu.
 • Propagácia Aeroklubu pod Vihorlatom o.z. Kamenica nad Cirochou.
 • Podporovať a propagovať lietanie na území SR.
 • Umožniť získavanie skúseností začínajúcim súťažiacim.

Miesto a termín konania súťaže

Súťaž sa koná na letisku v Kamenici nad Cirochou v termíne od 24. augusta do 26. augusta 2018.

Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je:
Aeroklub pod Vihorlatom o.z. so sídlom na letisku Kamenica nad Cirochou.
Poštová adresa a kontakt na organizátora:
Aeroklub pod Vihorlatom o.z.
Štefánikova 4
066 01, Humenné
Email: aeroklubkamenica@gmail.com

Informácie o súťaži

Oficiálnym jazykom súťaže je slovenčina a angličtina.
Ocenenie víťazov: 1. až posledné miesto (diplom a vecné ceny).

Prihlasovanie sa na súťaž

Prihlasovanie sa na súťaž začína od 01.05.2018. Ak máte záujem o účasť na súťaži, vyplňte prosím Registračný formulár, ktorý je uvedený na web stránke http://aeroklubkamenica.lietame.sk v sekcii Kalendár akcií – RALLY Kamenica 2018.

Program – časový rozvrh súťaže

Piatok 24.08.2018

 • Prílety posádok

Sobota 25.08.2018

 • 08:00 prezentácia súťažiacich
 • 09:00 úvodný briefing
 • 11:00 – súťažné lety
 • 19:00 vyhlásenie výsledkov
 • 20:00 záverečná párty, kultúrny program, voľná zábava

Nedeľa 26.08.2018

 • odlety súťažných posádok (náhradný letový deň)

Organizačný štáb súťaže

Riaditeľ súťaže:   Arnošt FOFF
Hlavný rozhodca:   Mgr. Štefan POHANKA
Staviteľ tratí a disciplín:   Mgr. Štefan POHANKA
Technik:   Ing. Peter VARGA
VLP:   Bude určený na úvodnom briefingu
Dispečer:   Bude určený na úvodnom briefingu
Členovia jury:   Budú zvolení na úvodnom briefingu
Meteorológ:   Stanica SHMÚ – Letisko Kamenica nad Cirochou

Súťažné kategórie

Vymedzenie kategórií je relevantné iba pre tuto súťaž a presne nezodpovedá definíciam kategórií FAI:

 • AL1 + GA1 – ultraľahké lietadlá, lietadlá kategórie ELSA a lietadlá General Aviation, ktoré budú počas súťaže riadené a obsadené iba pilotom
 • AL2 + GA2 ultraľahké lietadlá, lietadlá kategórie ELSA a lietadlá General Aviation, ktoré budú počas súťaže obsadené pilotom a navigátorom
 • WL1 – motorové závesné klzáky ktoré budú počas súťaže riadené a obsadené iba pilotom
 • WL2 – motorové závesné klzáky, ktoré budú počas súťaže obsadené pilotom a navigátorom
 • GL1 – vírníky, ktoré budú počas súťaže riadené a obsadené iba pilotom
 • GL2 – vírníky, ktoré budú počas súťaže obsadené pilotom a navigátorom

Súťažiaci

Súťažiaci musí byť občanom krajiny, ktorej Národný aeroklub je členom FAI a spĺňa podmienky, ktoré sú uvedené v Športovom poriadku FAI, všeobecná časť, kapitola 3.7. a zároveň súťažiaci musí:

 • Mať nalietaných najmenej 80 letových hodín (výnimku môže udeliť riaditeľ súťaže),
 • Mať platný pilotný preukaz, alebo obdobný dokument uznávaný DÚSR.
 • Mať platnú zdravotnú spôsobilosť.
 • Musí mať schopnosť bezpečne absolvovať súťažné lety.
 • Musí poznať, rozumieť a akceptovať Športový poriadok FAI a pravidlá, či postupy tejto súťaže.
 • Navigátor nesmie byť osoba mladšia 14-tich rokov.

Poistenie

Poistenie za škody spôsobené prevádzkou lietadla voči tretím osobám na minimálnu čiastku 750 000 SDR v súlade s nariadením (EC) No 785/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 21.apríla 2004 je povinné. Organizátor odporúča súažiacim mať osobné úrazové poistenie a havarijné poistenie lietadiel. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené na lietadlách a za škody spôsobené lietadlami a taktiež organizátor nezodpovedá za škody spôsobené na veciach účastníkov súaže.

Registrácia súťažiacich

Po príchode na miesto konania súťaže, sa jednotliví súťažiaci dostavia do registračnej miestnosti, kde im bude skontrolovaná dokumentácia a tam im budú vydané ďalšie inštrukcie a informácie ohľadom súťaže. Súťažiaci pri registrácii musí predložiť:

 • Platný doklad totožnosti.
 • Platný pilotný preukaz, alebo obdobný dokument uznávaný DÚSR.
 • Platnú zdravotnú spôsobilosť.
 • Platné ARC od lietadla, alebo platnú technickú prehliadku od LŠZ.
 • Platnú zákonnú poistku k lietadlu alebo k LŠZ.

Lietadlá a LŠZ – ich príslušenstvo

Lietadlá a LŠZ a ich príslušenstvo musia mať vlastnosti a stav odpovedajúci súťaži. Lietadlo a LŠZ musí odlietať celú súťaž v rovnakej štrukturálnej entite a musí používať rovnaké komponenty, aké boli použité v prvý deň súťaže s výnimkou vrtule, ktorá môže byť menená za predpokladu, že tým nebude prekročená vzletová hmotnosť lietadla alebo LŠZ a zároveň takýmto zásahom nebude porušený certifikát letovej spôsobilosti, alebo povolenie k letu. Všetky lietadlá a LŠZ musia byť k dispozícii pri registrácii z dôvodu vykonania kontroly konfigurácii, v akej budú lietať počas súťaže. Organizátor má právo kedykoľvek vykonať kontrolu lietadla alebo LŠZ a zakázať jeho lietanie, pokiaľ preukáže, že lietadlo alebo LŠZ nie je v stave spôsobilom na vykonanie letu, alebo lietadlo a LŠZ je v rozpore s pravidlami súťaže. Všetky lietadlá a LŠZ, ktoré sa zúčastnia súťaže, musia mať platné osvedčenie o letovej spôsobilosti, platnú technickú prehliadku a musia byť úplne spôsobilé v rozsahu pre súťažné kategórie, v ktorých budú používané. Kontrola dokumentov a technického stavu lietadiel a LŠZ bude realizovaná pri prezentácii. Dokumenty potvrdzujúce poistenie lietadla a LŠZ, môžu byť organizátorovi predložené v slovenskom alebo anglickom jazyku najneskôr však pri prezentácii 25.08.2018 o 08:00 hodine.

Briefing

Briefing bude organizovaný pre všetkých súťažiacich a pre každú úlohu. Čas a miesto konania briefingu k súťažnej úlohe bude zverejnený na úvodnom briefingu dňa 25.08.2018 o 09:00 hodine.

Dodržiavanie pravidiel lietania

Každý súťažiaci je povinný dodržiavať zákony a pravidlá lietania platné na území Slovenskej republiky.

Príprava k letu

Pilot je povinný skontrolovať lietadlo a LŠZ pred letom. Nespôsobilé lietadlo alebo LŠZ nie je možné použiť na let.

Letové obmedzenia

Lietadlo a LŠZ smie lietať len v rámci obmedzení vyplývajúcich z letovej spôsobilosti a letovej príručky. Manévre ohrozujúce pilota a iných súťažiacich, alebo verejnosť sú zakázané. Akrobatické prvky sú zakázané.

Poškodenie súťažného lietadla a LŠZ

Akékoľvek poškodenie lietadla a LŠZ musí byť neodkladne oznámené organizátorovi a až potom môže byť lietadlo alebo LŠZ opravované. Akýkoľvek poškodený diel môže byť nahradený identickým dielom.

Súťažné úlohy

Aby bola súťažná úloha započítaná ako platná pre súťaž, musí mať každý súťažiaci možnosť úlohu absolvovať v určenom čase. Každému súťažiacemu bude povolený iba jeden štart pre danú súťažnú úlohu a úloha môže byť zaletená iba raz. Úlohy na presnosť pristátia môžu byť kombinované s inými úlohami, alebo môžu byť ustanovené samostatne.

Pozastavenie, alebo zrušenie súťažnej úlohy

Riaditeľ môže zastaviť štarty do spustenej úlohy, pokiaľ je lietanie nebezpečné. Ak je pozastavenie štartov také dlhé, že môže byť príčinou výhody niektorých súťažiacich, bude úloha zrušená.

Typy súťažných úloh

 1. súťažná úloha v dĺžke cca 150 km – Plánovanie súťažnej úlohy, navigácia, dodržiavanie rýchlostí a časov bez obmedzenia paliva.
 2. súťažná úloha – Presnosť pristátia pri prílete z úlohy (merané pristátie).

Pristátie mimo letiska

Pristátie mimo letiska určenia bude hodnotené 0 bodmi, pokiaľ nebude stanovené na briefingu inak.

Traťové rýchlosti

Traťové rýchlosti si volia posádky. Spôsob deklarácie bude spresnený na briefingu 25.08.2018 o 09:00 hodine.

Oblasť súťaže a vzdušné priestory

Oblasť súťaže – Slovensko, Poľsko, Maďarsko

Počas súťaže je otvorený prístup do vzdušných priestorov Slovenska. Maximálna výška bude všeobecne 3000 ft so zvýšením na 5000 ft v horských priestoroch. Pre všetky letové priestory budeme udávať výšku vo feetoch prepočítanú podľa QNH príslušného dňa. Tieto informácie budú poskytované aj s ostatnými údajmi letovej úlohy na rannom briefingu.

Miestne postupy

Miestne postupy budú zverejnené na úvodnom briefingu 25.08.2018 o 09:00 hodine.

Otočné body a mapy

Zoznam otočných bodov bude uverejnený na príslušnom briefingu k relevantnej úlohe. Všetky súťažné mapy budú v mierke 1:200 000. Mapy, popis úlohy a fotografie budú vydané posádkam na predletovú prípravu.
Na úvodnom briefingu 25.08.2018 o 09:00 hodine. bude predstavený katalóg úloh, miestne pozemné prevádzkové postupy súčasne s miestnymi letovými postupmi.

Hangárovanie

Organizátor nezabezpečuje hangárovanie pre lietadlá a LŠZ. Pre lietadlá a LŠZ bude pripravené stojisko.
Kotviace prostriedky je povinný každý pilot mať svoje.
*Lietadlá a LŠZ na stojisku musia byť po celý čas parkovania riadne ukotvené.

Mapy, záznamové zariadenie

Súťažná posádka dostane na každú etapu 2 ks máp v mierke 1 : 200 000.
Záznamové zariadenie schválené FAI (Afloss) zabezpečí organizátor súťaže.

Ubytovanie

 • Možnosť ubytovania priamo ubytovni na letisku Kamenica nad Cirochou.
 • Organizátor má k dispozícii 5-posteľové izby v obmedzenom počte 35 lôžok.
 • V ubytovacej časti sú k dispozícii sprchy a sociálne zariadenia.
 • Možnosť individuálneho ubytovania v meste HUMENNÉ 6 km od letiska (vlakové spojenie).

Strava

Strava z domácej kuchyne sa podáva priamo na letisku Kamenica nad Cirochou v priestoroch jedálne. Strava sa dováža z domácej vývarovne a objednáva sa vopred podľa denného menu. Dovoz stravy je zabezpečený v obedároch.
Výdaj stravy je v čase:

 • Raňajky 07:00 – 07:30 (teplé raňajky)
 • Obed 13:00 – 14:00 (polievka, hlavné jedlo)
 • Večera 19:30 – 20:00 (polievka, hlavné jedlo)

Občerstvenie

Občerstvenie formou samoobsluhy (káva, čaj, minerálka, pivo, kofola)

Palivo a olej

Organizátor poskytne nasledovné druhy paliva a oleja:

 • AVGAS 100LL
 • MOGAS – SHELL 100+
 • Olej TOTAL D 100
 • Olej TOTAL 100

Poplatky

Poplatok za účasť na súťaži sa uhrádza v hotovosti počas registrácie dňa 25.08.2018.

V poplatku sú zahrnuté náklady na organizáciu súťaže, prípravu jednotlivých etáp súťaže, nafotografovania a kontroly jednotlivých etáp, fotografie otočných bodov tratí a fotografie na trati, súťažné mapy, náklady na výpočtové stredisko, náklady na rozhodcov, poplatky za povolenia DÚ SR, technický personál pre prípravu súťažných letúnov, plnenie LPH, ceny pre víťazov, kancelárske potreby, poštovné a vyhodnotenie súťaže.
Ďalej pre každého účastníka súťaže poplatok zahŕňa:
2× raňajky, 1× obed, 2× večera, 2× ubytovanie, občerstvenie, záverečná párty – Cataring

Poplatok za celú súťaž od 24.08. – 26.08.2018 je 100,– € / osoba.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Organizačný výbor

zverejnené: 07.06.2018 | aktualizované: 20.06.2018 | počet zobrazení: 158793

počet prístupov od 19.01.2016: 1460573
počet prístupov dnes: 242