DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Jún   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

meniny má Sidónia


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Air Navigation Race 2019 - 1. ročník

« Späť
Aktuality » Air Navigation Race 2019 - 1. ročník

1st Slovak Republic Air Navigation Race Championship 2019 – propozície a prihláška (formát PDF, veľkosť 539,3 kB)

 

PROPOZÍCIE

I. Miesto konania súťaže

Miesto: Aeroklub Dubnica nad Váhom
Letisko: Slavnica
Poloha: 3,5 km W Ilava, 5 km N Dubnica nad Váhom
ICAO označenie: LZDB
Vzťažný bod letiska: 48° 59´ 49´´ N
18° 11´ 33´´ E
Nadmorská výška: 235 m / 771 ft
RWY: 05 L 1100 m x 36 m tráva
23 R 1100 m x 36 m tráva
05 R 1100 m x 64 m tráva
23 L 1100 m x 64 m tráva
Poznámka: trávnatá RWY 05 L, R / 23 R, L je neprístrojová, použiteľná len pre dennú prevádzku
Poštová adresa: Aeroklub Dubnica, letisko 018 54 Slavnica
Telefón: +421 42 44 93 185
Fax: +421 42 44 93 295
e – mail: akdubnica@bb.telecom.sk
Web: www.akdubnica.sk
Frekvencia: 122,340 MHz „DUBNICA PREVÁDZKA“
schéma LZDB
RWY MAGNETIC
DIRECTION
STRENGHT
(kg / MPa)
TORA
(m)
ASDA
(m)
TODA
(m)
LDA
(m)
05L 049° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
23R 229° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
05R 049° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
23L 229° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100

 

II. Organizačné zabezpečenie súťaže

 1. Termín: 09.08.2019 – 11.08.2019
 2. Miesto: Letisko Slavnica
 3. Organizačný štáb:
  Riaditeľ súťaže: Jaroslav MICHÁLEK
  Zástupca riaditeľa súťaže: Katarína POHANKOVÁ
  Sekretariát súťaže: Katarína POHANKOVÁ
  Porotca súťaže: Jiří DODAL
  Hlavný rozhodca: Marián KUMUROWITZ
  Výpočtové stredisko: Štefan POHANKA
  Ladislav SZABÓ
  VLP: Ľubomír MERKA
  Hospodár súťaže: Katarína POHANKOVÁ
  Technik: Karol BENEDEKOVIČ
  Zdravotné zabezpečenie: NsP Ilava
 4. Program:
  • Piatok 09.08.2019
   • do 18:00 hod. prílety súťažných posádok
   • od 18:00 hod. generálny brífing spojený s výkladom PRAVIDIEL PRE ANR 2019
  • Sobota 10.08.2019
   • do 08:30 hod. možnosť príletu a registrácia súťažných posádok
   • od 08:30 hod. predletový brífing
   • od 09:00 hod. štart 1. súťažnej etapy
   • od 11:00 hod. predletový brífing
   • od 11:30 hod. štart 2. súťažnej etapy
   • od 13:00 hod. predletový brífing
   • od 13:30 hod. štart 3. súťažnej etapy
   • od 15:00 hod. predletový brífing
   • od 15:30 hod. štart 4. súťažnej etapy
   • od 17:00 hod. komplex pristátí
   • od 19:00 hod. slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov a víťazov súťaže
  • Nedeľa 11.08.2019
   • odlety súťažných posádok, náhradný deň súťaže pre prípad nepriaznivého počasia

III. Miestne pravidlá

 1. Súťažné etapy:

  1st Slovak Republic Air Navigation Race Championship 2019 pozostávajú zo 4 súťažných etáp v dĺžke cca 15 NM – 25 NM a komplexu pristátí. Do celkového hodnotenia 1st Slovak Republic Air Navigation Race Championship 2019 sa započítavajú výsledky zo 4 etáp a komplexu pristátí. Celkový víťaz 1st Slovak Republic Air Navigation Race Championship 2019 bude vyhlásený v sobotu 10. 08. 2019 v odpoludňajších hodinách.

 2. Pravidlá a propozície:

  1st Slovak Republic Air Navigation Race Championship 2019 budú hodnotené v súlade s platnými pravidlami FAI GAC pre leteckú navigačnú súťaž ANR pre rok 2019. Pravidlá a ich zmeny platné pre rok 2019 a miestne úpravy pravidiel budú vysvetlené na úvodnom generálnom predletovom brífingu v piatok 09.08.2019.

 3. Rozhodcovia:

  Súťaž budú zabezpečovať kvalifikovaní rozhodcovia v súlade s pravidlami FAI GAC pre rok 2019.

 4. Posádky:

  Posádky 1st Slovak Republic Air Navigation Race Championship 2019 tvoria dvojčlenné posádky. Veliteľ lietadla musí byť minimálne držiteľom platnej kvalifikácie PPL a typovej kvalifikácie pre daný typ lietadla. Pre pilotov UL – platný preukaz spôsobilosti a kvalifikácia pre daný typ lietadla. Je povolené striedať posádky na jednom lietadle.

 5. Lietadlá:

  Súťaže sa môžu zúčastniť všetky typy letúnov s platným OLS minimálne na dobu konania súťaže, s platným zákonným poistením voči tretím osobám pre územie Slovenskej republiky. Je možná aj účasť motorových vetroňov a ULL s minimálnou vytrvalosťou letúna 1 hodinu a povolenou rýchlosťou 60 – 80 kts. Vzhľadom na obmedzené možnosti hangárovania letúne musia byť vybavené vlastným kotviacim zariadením z dôvodu kotvenia vonku mimo hangáru.

 6. Mapy:

  Súťažná posádka dostane na každú etapu 2 ks máp v mierke 1 : 200 000 a inštrukciu k vykonaniu letu.

 7. Štartovný poplatok:

  50,00 € za jednu súťažiacu posádku (25,00 € veliteľ lietadla + 25,00 € navigátor). Štartovný poplatok je splatný najneskôr pri prezentácii súťažnej posádky v deň príletu v hotovosti, alebo prevodom na bankový účet Aeroklubu Dubnica nad Váhom najneskôr do 09.08.2019 na číslo účtu: 0063669107/0900, v.s.: 09082019, k.s.: 0308, IBAN: SK08 0900 000­0 0000 6366 9­107, SWIFT: GIBASKBX (viď bod 12).

 8. Stravovanie:

  Účastníci môžu využiť stravovacie služby v reštaurácii priamo v areáli letiska s celodennou prevádzkou s možnosťou ponuky hotových teplých jedál alebo jedál z jedálneho lístka podľa vlastného výberu.
  Rozhodcovia súťaže a organizačný štáb majú zabezpečenú celodennú stravu organizátorom.

 9. Ubytovanie:

  Súťažiaci si hradia ubytovanie na vlastné náklady.
  Rozhodcovia a organizačný štáb majú zabezpečené ubytovanie organizátorom.
  V areáli letiska je možné si rezervovať ubytovanie v nasledovných ubytovacích priestoroch za nasledovné ceny:

  • 10 chatiek (5 – lôžkové) cena za 1osobu / 1 noc 6,00 €
  • penzión LETISKO 4 izby (max. 15 ubytovaných) cena za 1 osobu / 1 noc 16,00 €
  • kemp s elektrickou prípojkou, sociálnym zariadením s teplou a studenou vodou a nočným osvetlením (vo vlastnom stane alebo kempingovom prívese) cena za 1 osobu / 1 noc bez poplatku
  • ostatné ubytovanie je možné zabezpečiť podľa požiadavky v ubytovacích zariadeniach v blízkom okolí letiska (hotely, penzióny a ubytovne).

  Vzhľadom na obmedzené ubytovacie kapacity je nutné včas kontaktovať hospodára súťaže (Katarína Pohanková +421 903 485 287), aby mohol včas zabezpečiť ubytovanie na základe požiadavky.

 10. Letecký benzín a oleje:

  Organizátor zabezpečí nasledovné druhy leteckého benzínu a olejov:

  • AVGAS 100LL
  • NATURAL 95 *
  • Olej AEROSHELL W 100 AD *
  • Olej AEROSHELL W 100 Minerál *

  (* Je nutné včas kontaktovať hospodára súťaže (Katarína Pohanková – +421 903 485 287.)

 11. Ceny pre víťazov súťaže:

  Organizátor súťaže odovzdá na slávnostnom vyhlásení výsledkov víťazom 1st Slovak Republic Air Navigation Race Championship 2019 poháre podľa umiestnenia prvým trom posádkam a diplomy. Všetky zúčastnené posádky obdržia pamätné diplomy a upomienkové predmety od sponzorov.

 12. Kontaktné údaje:

  AEROKLUB DUBNICA NAD VÁHOM
  Letisko Slavnica, č. 8
  018 54 Slavnica
  SLOVENSKÁ REPUBLIKA
  e-mail: akdubnica@bb.telecom.sk
  IČO: 17 066 816
  DIČ: 2020613991
  Bankové spojenie: SLSP, a.s. pobočka Dubnica nad Váhom
  č.ú.: 0063669107/0900
  IBAN: SK08 0900 000­0 0000 6366 9­107
  SWIFT: GIBASKBX

 13. Kontaktné osoby organizačného štábu:
  Jaroslav MICHÁLEK   tel.: +421 905 505 202
  Štefan POHANKA   tel.: +421 911 020 751
  Radoslav PAPŠO   tel.: +421 903 322 257
  Katarína POHANKOVÁ   tel.: +421 903 485 287
 14. Súčinnosť:

  1st Slovak Republic Air Navigation Race Championship 2019 sú súčasťou programu domácej športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch zameranej na zvýšenie osobnej športovej výkonnosti členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch pred 2nd FAI WORLD ANR CHAMPIONSHIP SANTA CRUZ BEACH – PORTUGAL.

« Späť

zverejnené: 02.08.2019 | aktualizované: 02.08.2019 | počet zobrazení: 50703

počet prístupov od 19.01.2016: 1425860
počet prístupov dnes: 399