DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Antidopingová agentúra SR
https://antidoping.sk

Overenie zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/

Nástroj na kontrolu zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/latky-lieky


Kalendárik

  «   Január   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

meniny má Zora


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Majstrovstvá SR v Presnom lietaní 2018

« Späť
Aktuality » Majstrovstvá SR v Presnom lietaní 2018
Majstrovstvá Slovenskej republiky v Presnom lietaní 2018 – logo veľké

Majstrovstvá Slovenskej republiky v Presnom lietaní 2018
20. ročník
Aeroklub Dubnica nad Váhom, letisko Slavnica
07.09.2018 – 09.09.2018

 

propozície + prihláška (formát PDF, veľkosť 383,4 kB)

 

PROPOZÍCIE

I. Miesto konania súťaže

Mesto: Aeroklub Dubnica nad Váhom
Letisko: Slavnica
ICAO označenie: LZDB
Poloha: 3,5 km W Ilava, 5 km N Dubnica nad Váhom
Vzťažný bod letiska: 48° 59´ 49´´ N
18° 11´ 33´´ E
Nadmorská výška: 235 m / 771 ft
RWY: 05 L 1100 m x 36 m tráva
23 R 1100 m x 36 m tráva
05 R 1100 m x 64 m tráva
23 L 1100 m x 64 m tráva
Poznámka: trávnatá RWY 05 L, R / 23 R, L je neprístrojová, použiteľná len pre dennú prevádzku
Poštová adresa: Aeroklub Dubnica, letisko 018 54 Slavnica
Telefón: +421 42 44 93 185
E – mail: akdubnica@bb.telecom.sk
Web: www.akdubnica.sk
Frekvencia: 122,340 MHz „DUBNICA PREVÁDZKA“
schéma LZDB
RWY MAGNETIC
DIRECTION
STRENGHT
(kg / MPa)
TORA
(m)
ASDA
(m)
TODA
(m)
LDA
(m)
05L 049° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
23R 229° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
05R 049° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
23L 229° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100

 

II. Organizačné zabezpečenie súťaže

 1. Termín: 07.09.2018 – 09.09.2018
 2. Miesto: Letisko Slavnica (LZDB)
 3. Organizačný štáb:
  Riaditeľ súťaže: Štefan POHANKA
  Predseda Jury: Marián KUMOROVITZ
  Člen Jury: bude určený
  Hlavný rozhodca: Jiří DODAL
  Výpočtové stredisko: Štefan POHANKA, Radoslav PAPŠO
  Staviteľ tratí: Štefan POHANKA, Ladislav SZABÓ
  VLP: Ľubomír MERKA
  Hospodár súťaže: Katarína POHANKOVÁ
  Technici lietadiel: Jaroslav ZÁHOREC
  Zdravotné zabezpečenie: NsP Ilava
 4. Program:
  • Piatok 07.09.2018
   • do 20:00 hod. prílety súťažiacich
  • Sobota 08.09.2018
   • do 08:00 hod. možnosť príletu a registrácia súťažiacich
   • od 08:30 hod. úvodný predletový briefing
   • od 10:00 hod. 1. súťažná etapa
   • od 14:00 hod. 2. súťažná etapa
   • od 16:00 hod. komplex pristátí
   • od 19:00 hod. slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie víťazov súťaže
  • Nedeľa 09.09.2018
   • odlety súťažných posádok (náhradný letový deň súťaže pre prípad nepriaznivého počasia)

III. Miestne pravidlá

 1. Súťažné etapy:

  20. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní 2018 pozostáva z plánovania letu, 2 súťažných etáp v dĺžke cca 150 – 180 km a komplexu pristátí. Do celkového hodnotenia 20. ročníka Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní 2018 sa započítavajú výsledky z plánovania letu, 2 súťažných etáp a komplexu pristátí. Víťaz 20. ročníka Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní 2018 bude vyhlásený večer v sobotu 08.09.2018. V prí­pade nepriaznivého počasia je náhradným dňom súťaže nedeľa 09.09.2018.

 2. Pravidlá a propozície:

  20. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní 2018 bude hodnotený v súlade s platnými pravidlami FAI GAC pre presné lietanie pre rok 2018. Pravidlá a ich zmeny platné pre rok 2018 a miestne úpravy pravidiel budú vysvetlené na úvodnom predletovom brífingu.

 3. Rozhodcovia:

  Súťaž budú zabezpečovať rozhodcovia s platnými preukazmi v súlade s platnými pravidlami FAI GAC pre presné lietanie pre rok 2018.

 4. Posádky:

  Posádku 20. ročníka Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní 2018 tvorí jeden súťažiaci, ktorý musí byť minimálne držiteľom platnej kvalifikácie PPL a typovej kvalifikácie pre daný typ lietadla. Pre pilotov ULL – platný preukaz spôsobilosti a kvalifikácia pre daný typ. Je povolené striedať dve posádky na jednom lietadle.

 5. Lietadlá:

  Súťaže sa môžu zúčastniť všetky typy letúnov s platným OLS minimálne na dobu konania súťaže, s platným zákonným poistením voči tretím osobám pre územie Slovenskej republiky. Je možná aj účasť motorových vetroňov a ULL s minimálnou vytrvalosťou letu 2 hodiny a najnižšou povolenou rýchlosťou 60 kt. Vzhľadom na obmedzené možnosti hangárovania lietadlá musia byť vybavené vlastným kotviacim zariadením z dôvodu kotvenia vonku mimo hangára.

 6. Mapy:

  Súťažiaci dostane na každú etapu 1 ks mapy v mierke 1 : 200 000. Každú ďalšiu mapu je možné si zakúpiť u usporiadateľa v cene 2,00 € za 1 kus (A3) alebo v cene 1,00 € za kus (A4).

 7. Štartovný poplatok:

  50,00 € za jedného súťažiaceho. Štartovný poplatok je splatný najneskôr v deň príletu v hotovosti pri registrácii do pokladne Aeroklubu Dubnica nad Váhom alebo prevodom na bankový účet Aeroklubu Dubnica nad Váhom najneskôr do 15.06.2018 na číslo účtu: 0063669107/0900, v.s.: 07092018, k.s.: 0308 (viď bod 12 – kontaktné údaje).

 8. Stravovanie:

  Účastníci si hradia stravovanie na vlastné náklady. Môžu využiť stravovacie služby v reštaurácii priamo v areáli letiska s celodennou prevádzkou od 8:00 hod. do 22:00 hod. s možnosťou ponuky hotových teplých jedál a jedál z jedálneho lístka podľa vlastného výberu. Rozhodcovia súťaže a organizačný štáb majú zabezpečenú celodennú stravu organizátorom bezplatne.

 9. Ubytovanie:

  Súťažiaci si hradia ubytovanie na vlastné náklady. Rozhodcovia a organizačný štáb majú zabezpečené ubytovanie zdarma. V areáli letiska je možné si rezervovať ubytovanie v nasledovných ubytovacích priestoroch za nasledovné ceny:

  • 10 chatiek (5 – lôžkové) cena za 1osobu / 1 noc 6,00 €
  • penzión LETISKO 4 izby (max. 15 ubytovaných) cena za 1 osobu / 1 noc 16,00 €
  • kemp s elektrickou prípojkou, sociálnym zariadením s teplou a studenou vodou a nočným osvetlením (vo vlastnom stane alebo kempingovom prívese) cena za 1 osobu / 1 noc bez poplatku
  • ostatné ubytovanie je možné zabezpečiť podľa požiadavky v ubytovacích zariadeniach v blízkom okolí letiska (hotely, penzióny a ubytovne).

  Vzhľadom na obmedzené ubytovacie kapacity je nutné včas kontaktovať hospodára súťaže (Katarína Pohanková +421 905 827 806), aby mohla včas zabezpečiť ubytovanie na základe požiadavky.

 10. Letecký benzín a oleje:

  Organizátor zabezpečí nasledovné druhy leteckého benzínu a olejov:

  • AVGAS 100LL
  • NATURAL 95
  • Olej AEROSHELL W 100 AD
  • Olej AEROSHELL W 100 Minerál
 11. Ceny pre víťazov súťaže:

  Organizátor súťaže odovzdá na slávnostnom vyhlásení výsledkov prvým trom posádkam poháre podľa umiestnenia, diplomy a vecné ceny od sponzorov. Všetky zúčastnené posádky obdržia pamätné diplomy s fotografiou a upomienkové predmety od sponzorov.

 12. Kontaktné údaje:

  AEROKLUB DUBNICA NAD VÁHOM
  Letisko Slavnica, č. 8 , 018 54 Slavnica
  SLOVENSKÁ REPUBLIKA
  e-mail: akdubnica@bb.telecom.sk
  IČO: 17 066 816
  DIČ: 2020613991
  Bankové spojenie: SLSP, a.s. pobočka Dubnica nad Váhom
  č.ú.: 0063669107/0900
  IBAN: SK08 0900 000­0 0000 6366 9­107
  SWIFT: GIBASKBX

  Úplne vyplnené prihlášky zasielajte poštou na vyššie uvedenú adresu, prípadne e-mailom na našu adresu.

 13. Súčinnosť:

  20. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní 2018 je súčasťou programu domácej športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch zameranej na udržateľnosť osobnej športovej výkonnosti členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v období pred 24. FAI Majstrovstvami sveta v presnom lietaní pre rok 2019.

 14. Kontaktné osoby organizačného štábu:
  Štefan POHANKA   tel.: +421 911 020 751
  Katarína POHANKOVÁ   tel.: +421 905 827 806
  Radoslav PAPŠO   tel.: +421 903 322 257

 

Na prevzatie: propozície + prihláška (formát PDF, veľkosť 383,4 kB)

« Späť

zverejnené: 03.09.2018 | aktualizované: 03.09.2018 | počet zobrazení: 23583

počet prístupov od 19.01.2016: 446590
počet prístupov dnes: 551