DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Apríl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

meniny má Justina


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Ponuka na predaj - lietadlo AN-2 / OM-PYB

« Späť
Aktuality » Ponuka na predaj - lietadlo AN-2 / OM-PYB

V zmysle uznesenia konferencie SNA zo dňa 23.03.2019 a smernice č. A2–2/2017 pre správu hmotného majetku SNA ponúkame na odpredaj z majetku SNA lietadlo AN 2, OM-PYB.

Základné údaje:

  • Výrobné číslo: 115720
  • Rok výroby: 1961

Celkový nálet / nálet od GO:

  • Drak: 7313 / 1685
  • Motor: 2768 / 768
  • Vrtuľa: 2930 / 930

Lietadlo sa predáva s platnou údržbou a prípravou na predĺženie OLS. Obhliadku lietadla je možné vykonať na letisku LZDB Slávnica.

Detailné informácie o technickom stave, vybavení a pod. na vyžiadanie u technického riaditeľa SNA Ing. Juraja Filusa.

Podmienky predaja:

  • Minimálna vyvolávacia cena: 15 000,– € (SNA nie je platcom DPH).

Svoje cenové ponuky zasielajte v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom AN2 na adresu sídla SNA (Pri Rajčianke 49, 01001 Žilina) v termíne do 08.04.2019 (rozhodujúca je dátum podania na pečiatke odosielajúcej pošty na obálke). Termín otvárania obálok s ponukami bude dňa 11.04.2019 o 10:00 hod. v sídle SNA za prítomnosti člena kontrolnej a revíznej komisie a viceprezidenta SNA. Pri otváraní obálok je možná účasť zástupcu záujemcu, ktorý zaslal ponuku.

Víťznou ponukou sa stáva ponuka s najvyššou cenou. V prípade, že víťz neuzavrie kúpnu zmluvu na predmet predaja do 10 dní odo dňa otvorenia obálok s ponukami, bude oslovený ďalší záujemca s druhou najvyššou ponukou.

Vaše prípadné pripomienky a podnety k uvedenému predaju adresujte mailom na adresu: sna@sna.sk

« Späť

zverejnené: 03.04.2019 | aktualizované: 03.04.2019 | počet zobrazení: 53301

počet prístupov od 19.01.2016: 1351080
počet prístupov dnes: 579