DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Antidopingová agentúra SR
https://antidoping.sk

Overenie zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/

Nástroj na kontrolu zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/latky-lieky


Kalendárik

  «   Január   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Memoriál Ladislava Platka 2018

« Späť
Aktuality » Memoriál Ladislava Platka 2018

Propozície

13. ročníka medzinárodnej parašutistickej súťaže v presnosti pristátia

„Memoriál zaslúžilého majstra športu Ladislava Platka“

 1. Názov súťaže

  13. ročník „Memoriálu zaslúžilého majstra športu Ladislava Platka“

 2. Dátum a miesto

  30. jún 2018, letisko AK Prešov

 3. Cieľ súťaže
  • určiť víťaza súťaže v presnosti pristátia
  • určiť víťaza 2. kola Slovenskej ligy v presnosti pristátia
  • prispieť k rozvoju a propagácii parašutizmu na Slovensku
  • porovnať výkonnosť parašutistov jednotlivých klubov
 4. Registrácia
 5. Program
  • prezentácia súťažiacich 8:00 – 8:45 hod. v dni uskutočnenia súťaže
  • zahájenie a technická konferencia 9:00 – 9:15
  • súťažné zoskoky od 9:45
  • vyhlásenie výsledkov prebehne do dvoch hodín po ukončení súťažných zoskokov
 6. Podmienky účasti
  • súťaže sa môžu zúčastniť športovci s minimálnou licenciou “A“ vykonávajúci zoskoky na padáku typu krídlo so splnenou úlohou skupinového zoskoku na presnosť pristátia
  • s platným preukazom parašutistu a ostatnou platnou dokumentáciou potrebnou pre vykonávanie zoskokov, ktorú predložia pri prezentácii
 7. Disciplína
  • presnosť pristátia jednotlivcov a družstiev. Družstvá sú dvojčlenné a môžu byť zmiešané (pre Slovenskú ligu v PP budú vyhodnotené dvojice ako sa do nej nahlásia)
  • súťaž pozostáva zo 4-roch jednotlivých kôl, vyhodnotenie sa urobí po odskákaní minimálne dvoch kôl
 8. Hodnotenie
  • podľa platného športového poriadku FAI, propozícií „Memoriálu zaslúžilého majstra športu Ladislava Platka“ a propozícii Slovenskej ligy v presnosti pristátia
  • na meranie presnosti pristátia bude použité elektronické meracie zariadenie s absolútnym stredom o priemere 2 resp. 3 cm a merať sa bude do 1m. Meranie sa bude robiť súčasne aj ručne a v prípade technických problémov s meracím zariadením platí výsledok nameraný ručne rozhodcami
  • použité umelé doskočisko o priemere 4 metre
  • max. sila vetra je 7m/s. Ak je vietor v intervale 7m/s a viac, môže pretekár absolvovať opakovací zoskok, ktorý si však hradí sám.
  • protest je možné podať do 30 minút po vzniknutej udalosti a to písomne do rúk hlavného rozhodcu s vkladom 15 € s odvolaním sa na článok šport. poriadku – v prípade uznania protestu bude poplatok vrátený
  • opakované zoskoky spôsobené technickou závadou lietadla uhradí organizátor
  • opakovaný zoskok v prípade prekročenia povolenej rýchlosti vetra hradí usporiadateľ a parašutista rovnakým t.j. polovičným dielom.
  • opakované zoskoky spôsobené technickou závadou súťažiaceho posúdi rozhodcovský zbor a zoskok si uhradí súťažiaci
 9. Určenie víťazov
  • víťazom súťaže sa stáva jednotlivec a družstvo s najnižším počtom bodov
  • v prípade rovnosti výsledku na prvých troch miestach sa postupuje podľa športového poriadku FAI
 10. Ceny
  • traja najlepší jednotlivci a družstvá 13.ročníka „Memoriálu z. m. š. Ladislava Platka“ dostanú diplomy a vecné resp. finančné ceny
  • traja najlepší jednotlivci a družstvá 2. kola Slovenskej ligy v PP dostanú diplomy
 11. Hlavný rozhodca
  • hlavný rozhodca – Jana Matejkinová
  • ďalší rozhodcovia budú predstavení súťažiacim na technickej konferencii
 12. Lietadlo
  • L-60 resp. Cessna 182
 13. Vklady
  • štartovný poplatok pre jedného súťažiaceho je 10 €
  • cena zoskoku 12 €
  • štartovný poplatok je splatný najneskôr počas prezentácie v dni konania súťaže
 14. Technické doplňujúce podmienky
  • súťažné zoskoky sa budú vykonávať podľa platného športového poriadku FAI, podľa smernice V-PARA 1, propozícií „Memoriálu zaslúžilého majstra športu Ladislava Platka“ a propozícii Slovenskej ligy v presnosti pristátia
  • pri zoskokoch z lietadla Cessna 182 skáču v prvom nálete 2 parašutisti zo spoločného družstva, v druhom nálete ďalšie dvojčlenné družstvo a jeden parašutista z ďalšieho družstva – výška zoskoku min. 1100m
  • pri zoskokoch z lietadla L-60 skáču v jednom nálete 3 parašutisti t.j. jedno dvojčlenné družstvo a jeden parašutista z ďalšieho družstva – výška zoskoku min. 1100m
 15. Stravovanie
  • súťažiacich, rozhodcovského a technického zboru je zabezpečené na letisku
  • individuálne stravovanie je možné v bufete aeroklubu AK Prešov
 16. Ubytovanie
  • individuálne ubytovanie mimo letiska
Riaditeľ súťaže: Ing.Andrej Kušnirík
Člen organizačného výboru: Ing. Alexander Komanický
František Podracký

« Späť

zverejnené: 07.06.2018 | aktualizované: 07.06.2018 | počet zobrazení: 27896

počet prístupov od 19.01.2016: 443620
počet prístupov dnes: 485