DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Apríl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

meniny má Jela


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Nastavenie FTP klienta - krok za krokom

« Späť
Aktuality » Nastavenie FTP klienta - krok za krokom

Vzhľadom na pretrvávajúce problémy niektorých používateľov s prístupom na náš FTP server sme sa rozhodli priniesť Vám tento stručný obrazový návod. Názorným spôsobom si popíšeme nastavenie dvoch najpoužívanejších FTP klientov, ktorými sú Total Commander a FileZilla. Hovoríme samozrejme o platforme Windows. Predpokladám, že používatelia iných operačných systémov, ako napríklad Linux alebo MacOS, túto problematiku zvládajú. Postup získania a inštalácie jednotlivých FTP klientov popisovať nebudem, som presvedčený, že to nebude nikomu robiť problém. Obmedzím sa na zverejnenie adries, na ktorých je možné spomínaný softvér získať.

Na úvod ešte stručné zhrnutie pojmov:

 • FTP je file transfer protocol, po slovensky protokol prenosu súborov. Viac informácií na Wikipédii.
 • FTPS je bezpečnejšia varianta FTP, ktorá používa šifrovaný prenos dát pomocou SSL/TLS. Viac informácií na Wikipédii.
 • FTP klient je program, ktorý umožňuje prácu s FTP.

 

Pre pokusné účely som na našom FTP serveri vytvoril testovací FTP účet, ktorý je použitý na demonštráciu popisovaných postupov. V prípade potreby si pomocou neho môžete popisované postupy vyskúšať. Prihlasovacie údaje sú nasledovné:

 • používateľské meno je demo.sna.sk
 • používateľské heslo je A3r0K1ub
 • adresa servera je www.sna.sk
 • port je 21

Total Commander

Total Commander je správca súborov vyvíjaný Christianom Ghislerom , šírený ako Shareware. Ovládanie a používateľské rozhranie principiálne vychádza zo slávneho správcu súborov Norton Commander pre MS-DOS. Domovská stránka Total Commandera je na adrese www.ghisler.com. Total Commander si môžete bezplatne (a súčasne legálne) stiahnúť zo stránky www.ghisler.com/download.htm, resp. zo stránky www.ghisler.com/amazons3.php.

Pre zvýšenie bezpečnosti je v Total Commanderi potrebné sprevádzkovať FTPS. Návod, ako na to, je dostupný na stránkach Miroslava Nováka www.miroslavnovak.com.

Keď máme nainštalované a spustené, nasleduje nastavenie FTP účtu.

Krok 1

V paneli nástrojov klikneme na ikonku „Pripojiť sa na FTP server…“, alebo v menu „Sieť“ zvolíme položku „Pripojiť sa na FTP server…“, alebo stlačíme kombináciu kláves [Ctrl] + [F]. Všetky tri možnosti vedú k rovnakému výsledku.

total commander – krok 1

Krok 2

Tak sme otvorili okno „Pripojiť sa na FTP server“. Na obrázku je zoznam preddefinovaných spojení, pretože Total Commander využívam k svojej práci. Bezprostredne po inštalácii Total Commandera však zrejme budete mať zoznam spojení prázdny. Našim cieľom je zadefinovať nové spojenie, čo urobíme kliknutím na tlačidlo „Nové spojenie…“.

total commander – krok 2

Krok 3

Tak sme otvorili okno „FTP – vlastnosti“. Tu na karte „Všeobecné“ vyplníme potrebné údaje:

 • Relácia je názov spojenia, ktorý sa zobrazuje v okne „Pripojiť sa na FTP server“ z kroku 2. V našom prípade je to demo.sna.sk
 • Názov hostiteľa je adresa servera, v našom prípade www.sna.sk
 • SSL/TLS – túto voľbu silne odporúčam zaškrtnúť. Po jej zaškrtnutí sa pred adresu servera doplní reťazec ftps:// a komunikácia so serverom bude prebiehať šifrovane.
 • Používateľ je názov FTP účtu, v našom prípade demo.sna.sk.
 • Heslo je jasné, v našom prípade je heslo A3r0K1ub. Ak heslo zadáte, Total Commander si ho uloží na disk. Ak heslo nezadáte Total Commander si ho vypýta pri nadväzovaní spojenia so serverom. Výhodou je, že si ho nemusíte pamätať. Nevýhodou je zníženie bezpečnosti, pretože v prípade napadnutia Vášho počítača (či už útočníkom, alebo škodlivým kódom) je vysoko pravdepodobná možnosť uniknutia Vášho hesla.
 • Použiť pasívny mód prenosu (ako WWW prehľadávač) – túto voľbu je potrebné zaškrtnúť.
 • Ostatné polia nie je potrebné vypĺňať.

Definovanie spojenia dokončíme kliknutím na tlačidlo [OK].

total commander – krok 3

Krok 4

Tak sme sa vrátili späť do okna „Pripojiť sa na FTP server“, kde nám pribudol riadok s názvom „demo.sna.sk“. FTP spojenie zahájime označením daného riadka (klikneme naň, aby sa podsvietil) a kliknutím na tlačidlo [Pripojiť]. Druhá možnosť ako zahájiť FTP spojenie je dvojklik na požadovaný riadok.

total commander – krok 4

Krok 5

Po zahájení FTP spojenia sa v príslušnom okne (v našom prípade v pravom) načíta obsah vzdialeného adresára. S FTP spojením potom pracujeme rovnako ako s lokálnym diskom.

total commander – krok 5

FileZilla

FileZilla je FTP klient vyvíjaný Mozilla Foundation, voľne šírený pod GNU licenciou. Domovská stránka FileZilla je na adrese filezilla-project.org. FileZilla si môžete bezplatne (a súčasne legálne) stiahnúť zo stránky filezilla-project.org/dow­nload.php. Ovládanie a používateľské rozhranie je podobné správcovi súborov Prieskumník vo Windows.

Keď máme nainštalované a spustené, nasleduje nastavenie FTP účtu.

Krok 1

V paneli nástrojov klikneme na ikonku „Open the Site Manager.“, alebo v menu „Súbor“ zvolíme položku „Správca lokalít…“, alebo stlačíme kombináciu kláves [Ctrl] + [S]. Všetky tri možnosti vedú k rovnakému výsledku.

filezilla – krok 1

Krok 2

Tak sme otvorili okno „Správca lokalít“. Na obrázku je zoznam preddefinovaných lokalít, pretože FileZilla využívam k svojej práci. Bezprostredne po inštalácii FileZilla však zrejme budete mať zoznam lokalít prázdny. Našim cieľom je vytvoriť novú lokalitu, čo urobíme kliknutím na tlačidlo „Nová lokalita…“.

filezilla – krok 2

Krok 3

Tak sme do zoznamu likalít pridali nový riadok z názvom Nová lokalita, ktorý sme vzápätí prepísali na demo.sna.sk. Potom na karte „Základné“ vyplníme potrebné údaje:

 • Hostiteľ je adresa servera, v našom prípade www.sna.sk.
 • Port je 21.
 • Protokol je FTP – File Transfer Protocol.
 • Šifrovanie je Používať explicitné FTP cez TLS ak je dostupné. Takto zabezpečíme že komunikácia so serverom bude prebiehať šifrovane, ak to server podporuje, čo v našom prípade podporuje.
 • Typ prihlasovania je Normálny.
 • Používateľ je názov FTP účtu, v našom prípade demo.sna.sk.
 • Heslo je jasné, v našom prípade je heslo A3r0K1ub. Ak heslo zadáte, ZileZilla si ho uloží na disk. Ak heslo nezadáte FileZilla si ho vypýta pri nadväzovaní spojenia so serverom. Výhodou je, že si ho nemusíte pamätať. Nevýhodou je zníženie bezpečnosti, pretože v prípade napadnutia Vášho počítača (či už útočníkom, alebo škodlivým kódom) je vysoko pravdepodobná možnosť uniknutia Vášho hesla.
 • Ostatné polia nie je potrebné meniť ani vypĺňať.

Vytvorenie novej lokality dokončíme kliknutím na tlačidlo [OK] alebo na tlačidlo [Pripojiť], čím zatvoríme okno „Správca lokalít“. Ak sme skončili kliknutím na tlačidlo [Pripojiť], FileZilla nadviaže spojenie s FTP serverom.

filezilla – krok 3

Krok 4

Ak sa na server www.sna.sk (resp. na server spoločnosti Websupport, kde je doména sna.sk prevádzkovaná) pripájame prvý krát, pred nadviazaním spojenia FileZilla overí platnosť serverového certifikátu a zobrazí oznam o neznámom certifikáte servera. To je dané tým, že vydávateľa serverového certifikátu, spoločnosť Websupport, FileZilla nepozná. Ak je obsah oznamu identický s tým na obrázku, teda že vydávateľom certifikátu je Websupport ROOT CA spoločnosti Websupport, certifikátu môžeme pokojne dôverovať. Preto môžeme zaškrtnúť voľbu „Vždy dôverovať certifikátu v budúcich reláciách“ a následne potvrdiť stlačením tlačidla [OK].

filezilla – krok 4

Krok 5

Po zahájení FTP spojenia sa v pravom okne načíta obsah vzdialeného adresára.

filezilla – krok 5

 

V prípade akýchkoľvek problémov s FTP pripojením, alebo prenosmi ma kontaktujte buď telefonicky na čísle 0948 366 700, alebo e-mailom na adrese kuzma@jarek.sk.

Jaromír Kužma
správca domény sna.sk

« Späť

zverejnené: 09.03.2017 | aktualizované: 11.03.2017 | počet zobrazení: 97232

počet prístupov od 19.01.2016: 1356226
počet prístupov dnes: 1029