DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Antidopingová agentúra SR
https://antidoping.sk

Overenie zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/

Nástroj na kontrolu zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/latky-lieky


Kalendárik

  «   Január   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

meniny má Timotej


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Pozvánka na Konferenciu SNA 2018

« Späť
Aktuality » Pozvánka na Konferenciu SNA 2018

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 549,0 kB)

Predsedom ZOČ SNA,
členom prezídia SNA

 

Vážený pán predseda ZOČ,
pozývam Vás na riadne zasadnutie konferencie SNA, ktorá sa uskutoční
dňa 24. marca 2018 (sobota) o 09:30 hod.

V priestoroch Domu kultúry Žilina – Závodie, ul. Pod Hradiskom 10.
Prezentácia delegátov od 09:30 hod.
Začiatok konferencie o 10:00 hod.

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Schválenie volebného a rokovacieho poriadku
 3. Voľba volebnej a návrhovej komisie
 4. Schválenie doplnkov a zmien do stanov
 5. Kontrola uznesení
 6. Výročná správa o činnosti SNA za predchádzajúce obdobie – prezident SNA
 7. Správy predsedov odborných komisií (motorovej komisie, bezmotorovej komisie, parašutistickej komisie, balónovej komisie a komisie leteckého a raketového modelárstva)
 8. Prestávka
 9. Správa o hospodárení, návrh a schválenie členského príspevku a poplatkov pre rok 2018, rozpočtu na rok 2018
 10. Správa audítora
 11. Správa kontrolóra
 12. Prerokovanie žiadostí o prijatie do SNA
 13. Diskusia
 14. Rôzne (informácia o zriadení ATO, voľba disciplinárnej komisie)
 15. Návrh na uznesenie
 16. Záver

Verím, že svojou účasťou prispejete k zdarnému priebehu rokovania. Občerstvenie pre účastníkov je zabezpečené v zmysle Smerníc SNA.

Žilina 08.03.2018

S pozdravom
PaedDr. Ján Mikuš v.r.
prezident SNA

« Späť

zverejnené: 19.03.2018 | aktualizované: 20.03.2018 | počet zobrazení: 13813

počet prístupov od 19.01.2016: 447675
počet prístupov dnes: 489