DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Margita


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Majstrovstvá SR v Leteckej rally 2020

« Späť
Aktuality » Majstrovstvá SR v Leteckej rally 2020
Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej Rally 2020 – logo veľké

Vážení piloti a navigátori,

dovoľte, aby sme Vás touto cestou oslovili s ponukou zúčastniť sa 28. OTVORENÝCH MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY V LETECKEJ RALLY 2020 súťaž v navigačnom lietaní v termíne od 27. augusta do 30. augusta 2020.

Letisko Kamenica nad Cirochou sa nachádza na východnom cípe Slovenskej republiky pod úpätím vyhasnutej sopky Vihorlat, ako neverejné vnútroštátne letisko s trávnatým povrchom. Konfigurácia terénu, či horopis, v ktorom sa nachádza letisko Kamenica nad Cirochou je výnimočný. Máme tu aj rovinaté územie, no taktiež sa v okolí letiska nachádzajú pohoria, ktoré sú zaujímavé svojím tvarom a skrývajú v sebe nespočetné množstvo navigačných tajov. V dostupnej vzdialenosti od letiska sa nachádza vodná nádrž Domaša, Šírava, Starina a Morské oko, no v neposlednom rade krása krajiny pod vyhasnutou sopkou VIHORLAT. Sme presvedčení, že nami predložená ponuka Vás zaujala a veríme, že si nájdete čas a prídete si zasúťažiť a spoznať krásy Horného Zemplína. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Na prevzatie / download:
propozície + prihláška (formát PDF, veľkosť 291,7 kB)

 

PROPOZÍCIE

I. Miesto konania súťaže

Miesto: Aeroklub pod Vihorlatom o. z.
Letisko: Letisko – Kamenica nad Cirochou
ICAO označenie: LZKC
Poloha: 8 km východne od mesta Humenné
Vzťažný bod letiska: 48° 56´ 13´´ N
21° 59´ 60´´ E
Nadmorská výška: 176 m / 577 ft
Frekvencia: 122,605 MHz „KAMENICA PREVÁDZKA“
RWY: 07 850 m x 50 m tráva
25 850 m x 50 m tráva
Poznámka: trávnatá RWY 07 / 25 je neprístrojová, použiteľná len pre dennú prevádzku
Poštová adresa: Aeroklub Dubnica, letisko, 018 54 Slavnica
Informácie o letisku: http://www.aeroklubkamenica.lietame.sk

 

II. Kontaktné údaje

Aeroklub Kamenica, o. z.
Štefánikova 4
066 01 HUMENNÉ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
e –mail: aeroklubkamenica@gmail.com
web: http://www.aeroklubkamenica.lietame.sk
IČO: 37783645
DIČ: 2021499381
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pob. Humenné
Č.ú.: 0460861186/0900
IBAN: SK 15 0900 0000 0­004 6086 1186 SWIF­T: GIBASKBX

III. Organizačné zabezpečenie súťaže

 1. Termín: 27.08.2020 – 30.08.2020
 2. Miesto: Letisko Kamenica nad Cirochou (LZKC)
 3. Organizačný štáb:
  Riaditeľ súťaže: Arnošt FOFF
  Prezident Jury: Marián KUMOROVITZ
  Člen Jury: bude určený
  Hlavný rozhodca: Ladislav SZABÓ
  Výpočtové stredisko: Štefan POHANKA
  Staviteľ tratí: Štefan POHANKA
  VLP: Arnošt FOFF
  Technik: Ing. Peter VARGA
  Zdravotné zabezpečenie: NsP Humenné
  Kontaktná osoba organizačného štábu: Arnošt FOFF
  tel.: +421 908 333 233
 4. Program:
  • Štvrtok 27.08.2020
   • do 12:00 hod. prílety súťažiacich, registrácia posádok
   • od 14:00 hod. úvodný predletový brífing
   • od 14:30 hod. štart 1. etapy
  • Piatok 28.08.2020
   • od 08:30 hod. predletový brífing
   • od 09:00 hod. štart 2. etapy
   • od 13:30 hod. predletový brífing
   • od 14:00 hod. štart 3. etapy
  • Sobota 29.08.2020
   • od 08:30 hod. predletový brífing
   • od 09:00 hod. štart 4. etapy
   • od 15:00 hod. komplex pristátí v rámci 5. ročníka RALLY KAMENICA
   • od 18:30 hod. slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov 28. Otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally 2020 a 5. ročníka Rally Kamenica 2020
  • Nedeľa 30.08.2020
   • odlety súťažných posádok, náhradný deň súťaže pre prípad nepriaznivého počasia

IV. Miestne pravidlá

 1. Súťažné etapy:

  28. Otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally 2020 pozostávajú zo 4 súťažných etáp v dĺžke cca 150 – 180 km + pristátie z každej etapy. Do celkového hodnotenia 28. Otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally 2020 sa započítavajú výsledky zo 4 etáp a pristátía z každej etapy. Celkový víťaz 28. Otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally 2020 bude vyhlásený v sobotu 29.08.2020 v od­poludňajších hodinách. 4. etapa 28. Otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally 2020 sa bude zároveň započítavať do výsledkov 5. ročníka Rally Kamenica 2020.

 2. Pravidlá a propozície:

  28. Otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally 2020 budú hodnotené v súlade s platnými pravidlami FAI GAC pre Leteckú rally pre rok 2020. Pravidlá a ich zmeny platné pre rok 2020 a miestne úpravy pravidiel budú vysvetlené na úvodnom predletovom brífingu a na predletových brífingoch k jednotlivým etapám.

 3. Rozhodcovia:

  Súťaž budú zabezpečovať kvalifikovaní medzinárodní rozhodcovia FAI GAC pre Leteckú rally pre rok 2020.

 4. Posádky:

  Posádky 28. Otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally 2020 tvoria dvojčlenné posádky. Veliteľ lietadla musí byť minimálne držiteľom platnej kvalifikácie PPL a typovej kvalifikácie pre daný typ lietadla. Pre pilotov UL – platný preukaz spôsobilosti a kvalifikácia pre daný typ lietadla. Je povolené striedať posádky na jednom lietadle.

 5. Lietadlá:

  Súťaže sa môžu zúčastniť všetky typy letúnov s platným OLS minimálne na dobu konania súťaže, s platným zákonným poistením voči tretím osobám pre územie Slovenskej republiky. Je možná aj účasť motorových vetroňov a ULL s minimálnou vytrvalosťou letúna 2 hodiny a najnižšou povolenou rýchlosťou 60 kts. Vzhľadom na obmedzené možnosti hangárovania letúne musia byť vybavené vlastným kotviacim zariadením z dôvodu kotvenia vonku mimo hangára.

 6. Mapy:

  Súťažná posádka dostane na každú etapu 2 ks máp v mierke 1 : 200 000. Každú ďalšiu mapu je možné si zakúpiť u usporiadateľa v cene 2,00 € za 1 kus (A3) alebo v cene 1,00 € za 1 kus (A4).

 7. Štartovný poplatok:

  200 € za jednu súťažiacu posádku (100 € veliteľ lietadla + 100 € navigátor). V štartovnom sú zahrnuté náklady na prípravu tratí, mapy 1:200 000, stravovanie mimo raňajok (obed, večera), ceny pre víťazov a záverečný banket. Štartovný poplatok je splatný najneskôr pri prezentácii súťažnej posádky v deň príletu v hotovosti do pokladne Aeroklubu Kamenica nad Cirochou.

 8. Stravovanie:

  Stravovanie účastníkov je zabezpečené organizátorom priamo na letisku Kamenica nad Cirochou a je súčasťou štartovného poplatku. Rozhodcovia súťaže a organizačný štáb majú zabezpečenú celodennú stravu organizátorom.

 9. Ubytovanie:

  Súťažiaci si hradia ubytovanie na vlastné náklady. Organizátor zabezpečí ubytovanie podľa požiadavky pre všetkých súťažiacich v primeranom ubytovacom zariadení v blízkosti letiska (hotely, penzióny, ubytovne). Rozhodcovia a organizačný štáb majú zabezpečené ubytovanie organizátorom.

 10. Letecký benzín a oleje:

  Organizátor zabezpečí nasledovné druhy leteckého benzínu a olejov:

  • AVGAS 100LL
  • NATURAL 95 *
  • Olej AEROSHELL W 100 AD *
  • Olej AEROSHELL W 100 Minerál *
 11. Súčinnosť:

  28. Otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally 2020 sú súčasťou programu domácej športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch zameranej na udržateľnosť osobnej športovej výkonnosti členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v súlade s „Plánom športovej prípravy“ reprezentantov pre rok 2020.

zverejnené: 07.08.2020 | aktualizované: 08.08.2020 | počet zobrazení: 91343

počet prístupov od 19.01.2016: 1452885
počet prístupov dnes: 946