DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Jún   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

meniny má Sidónia


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Účasť štátnej reprezentácie SR na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017

« Späť
Aktuality » Účasť štátnej reprezentácie SR na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017

Účasť štátnej reprezentácie SR v presnom lietaní na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017
(formát PDF, veľkosť 80,6 kB)

ÚVOD

Vzhľadom na skutočnosť, že štátna reprezentácia Slovenskej republiky v presnom lietaní na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017 opäť nadviazala na športové výsledky dosiahnuté na predchádzajúcich vrcholových európskych a svetových športových súťažiach v leteckých navigačných športoch, dovoľujem si popísať rozsah vynaloženého úsilia, ktoré k dosiahnutiu ďalšieho významného športového umiestnenia predchádzalo.

Vyhodnotenie vynaloženého úsilia pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich samostatných častí so spoločným záverom:

 1. priebeh športovej prípravy – tréningový a súťažný proces športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch
 2. oficiálny tréningový a oficiálny súťažný proces súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní
 3. spoločný záver s poďakovaním

A. Priebeh športovej prípravy – tréningový a súťažný proces

Prvá časť

Súbežne s vytvorením podmienok na udržateľnosť prevádzkového zázemia Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally, športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch s cieľom nominovať sa na 23. FAI Majstrovstvá sveta v presnom lietaní pre rok 2017, ktoré sa uskutočnili v dňoch 25. júla 2017 až 5. augusta 2017 v Rakúskej republike na športovom letisku Spitzerberg a nadviazať na športové výsledky z predchádzajúcich vrcholových európskych a svetových leteckých športových súťaží v leteckých navigačných športoch, začali s intenzívnou športovou prípravou v mesiaci máj 2017.

Športová príprava prebiehala v súlade s obsahom „Plánu technického a organizačného zabezpečenia domácej športovej prípravy – výkonu tréningového a súťažného procesu členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v roku 2017“.

Štátna reprezentácia Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch mala pre potreby výkonu tréningového a súťažného procesu k dispozícii päť športových lietadiel typovej rady Cessna.

Pod vedením Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally, športová príprava športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v mesiaci máj 2017 prebiehala vo formáte individuálneho a súťažného tréningového procesu na športovom letisku Trenčín a Boleráz.

Vyvrcholením májového tréningového procesu bola účasť športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch na leteckej športovej súťaži XXV. ročník „Memoriál Ivana Hudeca“, organizátorom ktorej bol v dňoch 26. mája 2017 až 28. mája 2017 Aeroklub Trnava na športovom letisku Boleráz.

Športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch dosiahli vzájomné umiestnenie a bodové ohodnotenie v tomto poradí:

 • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. + navigátor Ing. Dalibor Gonda … 429 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan + navigátor Ing. Vladimír Vido … 633 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička + navigátor Mgr. Milan Mrázik … 752 bodov
 • pilot – kapitán Bc. Ladislav Szabó + navigátor Bc. Marián Szabó … 3 776 bodov

Druhá časť

Pod vedením Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally, športová príprava športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v mesiaci jún 2017 prebiehala vo formáte individuálneho tréningového a súťažného procesu na športovom letisku Trenčín a Slavnica.

Vyvrcholením júnového tréningového procesu bola účasť športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch na leteckej športovej súťaži I. ročník „Medziklubová porovnávacia súťaž v presnom lietaní“, organizátorom ktorej bol v dňoch 16. júna 2017 až 18. júna 2017 Aeroklub Dubnica nad Váhom na športovom letisku Slavnica.

Športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch dosiahli vzájomné umiestenie a bodové ohodnotenie v tomto poradí:

 • pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st. … 795 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan … 1 032 bodov
 • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. … 1 867 bodov
 • pilot – kapitán Mgr. Milan Mrázik … 2 564 bodov

Tretia časť

Športová príprava štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch pokračovala vo formáte individuálneho tréningového a súťažného procesu na športovom letisku Trenčín a Slavnica aj v priebehu mesiaca júl 2017 a jej vyvrcholením bola účasť športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch:

 • na leteckej športovej súťaži XXXXI. ročník „Let Strážovskou Hornatinou“, organizátorom ktorej bol v dňoch 1. júla 2017 až 2. júla 2017 Aeroklub Dubnica nad Váhom na športovom letisku Slavnica.

  Športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch dosiahli vzájomné umiestenie a bodové ohodnotenie v tomto poradí:

  • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička + navigátor Mgr. Milan Mrázik … 145 bodov
  • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. + navigátor Ing. Dalibor Gonda … 305 bodov
  • pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan + navigátor Ing. Vladimír Vido … 450 bodov
  • pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st. + navigátor Ing. Peter Zavacký … 545 bodov
  • pilot – kapitán Bc. Ladislav Szabó + navigátor Bc. Marián Szabó … 2 827 bodov
 • na leteckej športovej súťaži „XIX. Majstrovstvá Slovenskej republiky v presnom lietaní“, organizátorom ktorej bol v dňoch 14. júla 2017 až 16. júla 2017 Aeroklub Dubnica nad Váhom na športovom letisku Slavnica.

  Na XIX. Majstrovstvách Slovenskej republiky v presnom lietaní dosiahli športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch vzájomné umiestnenie a bodové ohodnotenie v tomto poradí:

  • Majstrom Slovenskej republiky v presom lietaní sa stala športová posádka:

   pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička … 501 bodov

  • I. Vicemajstrom Slovenskej republiky v presnom lietaní sa stala športová posádka:

   pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st. … 950 bodov

  • II. Vicemajstrom Slovenskej republiky v presnom lietaní sa stala športová posádka:

   pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan … 967 bodov

  • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. … 1 256 bodov
  • pilot – kapitán Mgr. Milan Mrázik … 2 537 bodov
  • pilot – kapitán Ing. Dalibor Gonda … 2 863 bodov

Na základe športových výkonov a výsledkov dosahovaných v celom priebehu domácej športovej prípravy – tréningového a súťažného procesu bolo možné potvrdiť vzájomnú vyrovnanosť ako aj vzostup športovej výkonnosti stálych a časti novozložených športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch.

Z uvedených dôvodov boli na 23. FAI Majstrovstvá sveta v presnom lietaní pre rok 2017 nominované štyri športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v zložení:

 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička
 • pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st.
 • pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan
 • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml.

Pre samotný proces nominácie bola určujúca skúsenosť a osobná športová výkonnosť a vyrovnanosť, ako aj poradie a bodové ohodnotenie, ktoré nominované športové posádky získali na XIX. Majstrovstvách Slovenskej republiky v presnom lietaní pre rok 2017.

Na uplatnenie prísnych nominačných kritérií boli nastavené optimálne podmienky a zohľadnené všetky predpoklady na splnenie vytýčeného cieľa – dosiahnuť významné športové umiestnenie na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017.

Z dôvodu časovej tiesne, súvisiacej s neplánovaným plnením neodkladných služobných povinností sa jedna nominovaná športová posádka štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch, kapitánom ktorej bol pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan, účasti na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017 dodatočne zriekla.

Štvrtá časť

Nad rámec „Plánu technického a organizačného zabezpečenia domácej športovej prípravy“ športová posádka štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v zložení:

 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička + navigátor Mgr. Milan Mrázik sa zúčastnila zahraničnej športovej prípravy v rámci leteckej športovej súťaže „Majstrovstvá Českej republiky v leteckej rally pre rok 2017“, ktorú v dňoch 22. júna 2017 až 25. júna 2017 organizoval Aeroklub Českej republiky na športovom letisku Rakovník

  Uvedená športová posádka štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch sa umiestnila na ôsmom mieste so ziskom 745 bodov.

 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička sa zúčastnila zahraničnej športovej prípravy v rámci leteckej športovej súťaže „Majstrovstvá Českej republiky v presnom lietaní pre rok 2017“, ktorú v dňoch 5. júla 2017 až 9. júla 2017 organizoval Aeroklub Českej republiky na športovom letisku Jaroměř

  Uvedená športová posádka štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch sa umiestnila na deviatom mieste so ziskom 438 bodov.

B. Oficiálny tréningový a súťažný proces

Prvá časť

Po splnení hlavných cieľov programu domácej športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v období pred 23. FAI Majstrovstvami sveta v presnom lietaní nasledovalo obdobie vyvrcholenia leteckej súťažnej sezóny pre rok 2017, ktorým bezpochybne bol oficiálny tréningový a následný súťažný proces súvisiaci s účasťou štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017, ktoré sa uskutočnili v dňoch 25. júla 2017 až 5. augusta 2017 v Rakúskej republike na športovom letisku Spitzerberg.

Šesťčlenná športová výprava štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní v zložení:

 • Ing. Ján Šabľa, st. – pilot – kapitán prvej súťažnej posádky,
 • Bc. Ján Šabľa, ml. – pilot – kapitán druhej súťažnej posádky,
 • Ing. Róbert Šošovička – pilot – kapitán tretej súťažnej posádky,
 • Ing. Marián Kumorovitz – technik lietadiel,
 • Ing. Katarína Pohanková – medzinárodný rozhodca,
 • Mgr. Štefan Pohanka – pilot – team kapitán

po predchádzajúcich organizačných prípravách odcestovala pozemnou a vzdušnou cestou z letiska Trenčín do dejiska 23. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2017 v súlade s navrhnutým časovým plánom.

Športová výprava štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní pre potreby výkonu tréningového a oficiálneho súťažného procesu v rámci 23. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní disponovala dvomi súťažnými lietadlami typovej rady Cessna C – 152 prenajatými od slovenských aeroklubov.

V dňoch 25. júla 2017 až 29. júla 2017 prebiehala v dejisku konania 23. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2017 plánovaná športová príprava – intenzívny teoretický a praktický tréningový proces súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní.

Výkon tréningového procesu priamo v dejisku 23. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2017 umožnil súťažným posádkam štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní zorientovať sa v súťažnom vzdušnom priestore, pomohol rozoznať rukopis domáceho staviteľa súťažných etáp a v neposlednom rade vytvoril predpoklady na osvojenie si podmienok a postupov pre dosiahnutie najvyššej možnej miery presnosti pristátia do vytýčeného pristávacieho pás­ma.

Časový plán oficiálnej časti 23. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2017 bol nasledovný:

 • 29. júla 2017 – slávnostné otvorenie svetovej leteckej športovej súťaže
 • 30. júla 2017 – tréning v presnosti pristátia
 • 31. júla 2017 – prvý súťažný deň / 1. súťažná úloha / súťaž v presnosti pristátia
 • 01. augusta 2017 – druhý súťažný deň / 2. súťažná úloha / súťažná etapa
 • 02. augusta 2017 – tretí súťažný deň / 3. súťažná úloha / súťažná etapa
 • 03. augusta 2017 – štvrtý súťažný deň / 4. súťažná úloha / súťažná etapa
 • 04. augusta 2017 – slávnostné ukončenie svetovej leteckej športovej súťaže
 • 05. augusta 2017 – návrat do vlasti

Druhá časť

Športová príprava – oficiálny tréningový proces štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní priamo v dejisku 23. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2017 začal v súlade s časovým plánom.

Každá súťažná posádka štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní mala možnosť vo veľmi stabilných poveternostných a serióznych organizačných podmienkach v priebehu štyroch tréningových dní absolvovať štyri oficiálne tréningové etapy a optimalizovaný počet meraných pristaní.

Už na základe výsledkov z priebehu tréningového procesu bolo viac alebo menej zrejmé, že súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní rozoznali rukopis domáceho staviteľa súťažných etáp a vytvorili si tak výhodnú znalostnú pozíciu pre samotný oficiálny súťažný proces.

Tretia časť

Aj samotný súťažný proces štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017 prebiehal v stabilných poveternostných a serióznych organizačných podmienkach.

Športové výsledky, ktoré súťažné posádky dosiahli v prvej súťažnej úlohe vytvorili predpoklad, že štátna reprezentácia Slovenskej republiky v presnom lietaní bude bojovať o významné športové umiestnenie.

Športové výsledky, ktoré súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní dosiahli v druhej súťažnej úlohe, tento predpoklad potvrdili.

Športové výsledky, ktoré súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní dosiahli v tretej súťažnej úlohe, tento predpoklad nevylúčili.

Športové výsledky, ktoré súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní dosiahli v štvrtej súťažnej úlohe, predchádzajúce predpoklady premenili na skutočnosť.

Súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní v zložení:

 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička,
 • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml.,
 • pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st.,
 • pilot – team kapitán Mgr. Štefan Pohanka,

obsadili 4. miesto so ziskom 1874 bodov a stali sa tak držiteľmi športových odznakov a diplomov FAI z 23. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní za umiestnenie v kategórii národných teamov v presnom lietaní pre rok 2017.

 • Pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička,

  obsadil 15. miesto so ziskom 433 bodov a stal sa tak držiteľom športového diplomu FAI z 23. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní za umiestnenie v kategórii jednotlivcov v presnom lietaní pre rok 2017.

 • Pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml.,

  obsadil 22. miesto so ziskom 603 bodov a stal sa tak držiteľom športového diplomu FAI z 23. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní za umiestnenie v kategórii jednotlivcov v presnom lietaní pre rok 2017.

 • Pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st.,

  obsadil 33. miesto so ziskom 838 bodov a stal sa tak držiteľom športového diplomu FAI z 23. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní za umiestnenie v kategórii jednotlivcov v presnom lietaní pre rok 2017.

Súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017 dosiahli vytýčený športový cieľ – nadviazali na významné športové výsledky z predchádzajúcich vrcholových európskych a svetových leteckých športových súťaží v leteckých navigačných športoch.

Štvrtá časť

Na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017 sa zúčastnilo celkom šesťdesiattri súťažných posádok z pätnástich krajín sveta – Českej republiky, Francúzskej republiky, Juhoafrickej republiky, Nového Zélandu, Nórskeho kráľovstva, Poľskej republiky, Rakúskej republiky, Ruskej federácie, Slovenskej republiky, Slovinskej republiky, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Spolkovej republiky Nemecko, Srbskej republiky, Švajčiarskej konfederácie a Švédskeho kráľovstva.

Na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017 sa v prvej polovici štartovného poľa v kategórii národných teamov umiestnili súťažné posádky zúčastnených krajín v tomto poradí:

 1. Poľská republika … so ziskom 455 bodov
 2. Česká republika … so ziskom 790 bodov
 3. Francúzska republika … so ziskom 1 425 bodov
 4. Slovenská republika … so ziskom 1 874 bodov
 5. Švédske kráľovstvo … so ziskom 1 923 bodov
 6. Rakúska republika … so ziskom 2 129 bodov
 7. Švajčiarska konfederácia … so ziskom 2 580 bodov

Na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017 sa v prvej polovici štartovného poľa v kategórii národných teamov v súťaži v presnosti pristátia umiestnili súťažné posádky zúčastnených krajín v tomto poradí:

 1. Poľská republika … so ziskom 118 bodov
 2. Česká republika … so ziskom 181 bodov
 3. Juhoafrická republika … so ziskom 181 bodov
 4. Švédske kráľovstvo … so ziskom 270 bodov
 5. Slovenská republika … so ziskom 291 bodov
 6. Francúzska republika … so ziskom 437 bodov
 7. Ruská federácia … so ziskom 553 bodov

Športová konkurencia medzi súťažnými posádkami bola oproti predchádzajúcim vrcholovým leteckým športovým súťažiam v leteckých navigačných športoch výrazne širšia a výkonnostne vyrovnanejšia.

Prípravná fáza organizácie 23. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2017 ako aj organizácia samotného priebehu 23. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2017 prebiehala zo strany organizátora na veľmi vysokej organizačnej a športovej úrovni.

Športové výsledky, ktoré štátna reprezentácia Slovenskej republiky v presnom lietaní na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017 dosiahla, sú vysoko pozitívne a ich pozitívnosť spočíva najmä v tom, že súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní dokázali nadviazať na významné športové výsledky dosiahnuté na predchádzajúcich vrcholových európskych a svetových leteckých športových súťažiach.

Športové výsledky, ktoré štátna reprezentácia Slovenskej republiky v presnom lietaní dosiahla na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017, vyvolali kladnú odozvu medzi členmi zahraničnej a tuzemskej leteckej športovej komunity.

Prezentovanie športových výsledkov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch vo väzbe na významných donorov má viditeľný vplyv na rast kredibility Národného športového zväzu Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika so sídlom v Žiline, Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally so sídlom v Trenčíne a slovenského vrcholového leteckého športu ako celku.

C. Spoločný záver s poďakovaním

Prvá časť

Pri určovaní zloženia športovej výpravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní na 23. FAI Majstrovstvá sveta v presnom lietaní pre rok 2017 bol kladený dôraz na posilnenie technického zabezpečenia.

S cieľom, v maximálnej miere eliminovať riziká technického zlyhania súťažnej leteckej techniky v priebehu oficiálneho tréningového a súťažného procesu súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní v dejisku 23. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2017, bolo prijaté rozhodnutie do športovej výpravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní zaradiť erudovaného technika lietadiel.

Členovia súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní mali tak možnosť absolvovať celý oficiálny tréningový a súťažný proces s vedomím maximálnej technickej spoľahlivosti súťažnej leteckej techniky.

Športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch, ktoré boli nominované na 23. FAI Majstrovstvá sveta v presnom lietaní pre rok 2017, v priebehu domácej športovej prípravy – tréningového a súťažného procesu nalietali na troch športových lietadlách cca 50 letových hodín.

Športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch, ktoré neboli nominované na 23. FAI Majstrovstvá sveta v presnom lietaní pre rok 2017, v priebehu domácej športovej prípravy – tréningového a súťažného procesu nalietali na dvoch športových lietadlách cca 25 letových hodín.

Súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní v priebehu oficiálneho tréningového a súťažného procesu v dejisku 23. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2017 nalietali na dvoch súťažných lietadlách cca 35 letových hodín.

Druhá časť

Športové výsledky, ktoré štátna reprezentácia Slovenskej republiky v presnom lietaní dosiahla na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017, sú odzrkadlením podmienok vytvorených na udržateľnosť prevádzkového zázemia Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally a rozsahu ekonomického, organizačného a technického zabezpečenia športovej prípravy a zároveň aj odzrkadlením výsledkov náročného, v roku 2006 pod vedením Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally začatého a stále prebiehajúceho procesu generačného posilnenia štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch.

Súčasné zloženie štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní je postavené na platforme novej generácie najskúsenejších pilotov – kapitánov športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally.

Významné športové výsledky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch, dosiahnuté pri veľkej miere skromnosti a bez mediálneho pátosu, ktorými sú: jedno prvé, jedno tretie, jedno štvrté a jedno siedme miesto získané 9. FAI Majstrovstvách Európy pre rok 2013, jedno prvé, jedno tretie, jedno štvrté a jedno piate miesto získané na 19. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2014, jedno šieste miesto získané na 22. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2015, jedno piate miesto získané na 20. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2016 a jedno štvrté a jedno piate miesto získané na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017, zakladajú oprávnenie konštatovať, že športové disciplíny Letecká rally a Presné lietanie sa v podmienkach Národného športového zväzu Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika so sídlom v Žiline, stali vlajkovou loďou slovenského vrcholového leteckého športu.

Za športovými výsledkami stoja aj schopnosti, odhodlanie a nezištná činnosť slovenských staviteľov súťažných etáp a organizátorov regionálnych, národných a nadnárodných leteckých športových súťaží v leteckých navigačných športoch ako dôležitej tréningovo – súťažnej základne pre členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch.

Tretia časť

Najbližšia svetová vrcholová letecká športová súťaž v leteckých navigačných športoch sa bude konať v roku 2018.

Pre slovenský vrcholový letecký šport je veľkou poctou, že organizáciou 21. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally pre rok 2018 bol Medzinárodnou leteckou federáciou FAI poverený Národný športový zväz Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika so sídlom v Žiline v súčinnosti s Aeroklubom Dubnica nad Váhom a Klubom navigačného lietania AIR SYMPATIA so sídlom v Trenčíne.

Pred nami je obdobie v rámci ktorého budeme mať niekoľko príležitostí na vynaloženie istého úsilia zameraného na zvýšenie osobnej športovej výkonnosti súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally.

Z pohľadu súčasnej osobnej športovej výkonnosti je možné už dnes s veľkou mierou pravdepodobnosti predpokladať, že súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally sú pripravené na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018 vybojovať popredné športové umiestnenie.

POĎAKOVANIE

Domáca športová príprava – tréningový a súťažný proces členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v období pred 23. FAI Majstrovstvami sveta v presnom lietaní pre rok 2017 prebiehala vďaka finančnej podpore NADÁCIE SPP.
Úprimne ďakujeme.

Účasť a činnosť štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017 finančne podporili:

 • Národný športový zväz Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika so sídlom v Žiline.
 • Klub navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátor športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally so sídlom v Trenčíne.

  Úprimne ďakujeme.

Organizačným partnerom štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní bol:

 • Národný športový zväz Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika so sídlom v Žiline

Oficiálnymi partnermi Národného športového zväzu Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika boli:

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • Úrad vlády Slovenskej republiky

Technickými a organizačnými partnermi štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch boli:

 • Aeroklub Trenčín
 • Aeroklub Dubnica nad Váhom
 • Klub navigačného lietania AIR SYMPATIA

Partnermi Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally boli:

 • Spoločnosť AIR TRANSPORT EUROPE
 • Spoločnosť BITTNER AUDIO
 • Spoločnosť MANIPUL
 • Spoločnosť VIRTUAL REALITY MEDIA
 • Spoločnosť WILLING

Partnermi štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní pre cezhraničnú propagáciu významných slovenských regiónov boli:

 • Nitriansky samosprávny kraj
 • Trenčiansky samosprávny kraj

Partnerom štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní pre cezhraničnú propagáciu tradičných slovenských výrobkov bola:

 • Spoločnosť L. Z. Bošáca

Je pre mňa veľkou cťou, že v mene členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch môžem všetkým partnerom vyjadriť úprimné poďakovanie za prejavenú podporu.

S úctou,

JUDr. Štefan Vittek v. r.
koordinátor
športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally

« Späť

zverejnené: 16.08.2017 | aktualizované: 25.08.2018 | počet zobrazení: 144567

počet prístupov od 19.01.2016: 1425879
počet prístupov dnes: 418