DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Antidopingová agentúra SR
https://antidoping.sk

Overenie zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/

Nástroj na kontrolu zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/latky-lieky


Kalendárik

  «   Január   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

meniny má Miloš


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Účasť štátnej reprezentácie SR na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017

« Späť
Aktuality » Účasť štátnej reprezentácie SR na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017

Účasť štátnej reprezentácie SR v presnom lietaní na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017
(formát PDF, veľkosť 80,6 kB)

ÚVOD

Vzhľadom na skutočnosť, že štátna reprezentácia Slovenskej republiky v presnom lietaní na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017 opäť nadviazala na športové výsledky dosiahnuté na predchádzajúcich vrcholových európskych a svetových športových súťažiach v leteckých navigačných športoch, dovoľujem si popísať rozsah vynaloženého úsilia, ktoré k dosiahnutiu ďalšieho významného športového umiestnenia predchádzalo.

Vyhodnotenie vynaloženého úsilia pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich samostatných častí so spoločným záverom:

 1. priebeh športovej prípravy – tréningový a súťažný proces športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch
 2. oficiálny tréningový a oficiálny súťažný proces súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní
 3. spoločný záver s poďakovaním

A. Priebeh športovej prípravy – tréningový a súťažný proces

Prvá časť

Súbežne s vytvorením podmienok na udržateľnosť prevádzkového zázemia Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally, športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch s cieľom nominovať sa na 23. FAI Majstrovstvá sveta v presnom lietaní pre rok 2017, ktoré sa uskutočnili v dňoch 25. júla 2017 až 5. augusta 2017 v Rakúskej republike na športovom letisku Spitzerberg a nadviazať na športové výsledky z predchádzajúcich vrcholových európskych a svetových leteckých športových súťaží v leteckých navigačných športoch, začali s intenzívnou športovou prípravou v mesiaci máj 2017.

Športová príprava prebiehala v súlade s obsahom „Plánu technického a organizačného zabezpečenia domácej športovej prípravy – výkonu tréningového a súťažného procesu členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v roku 2017“.

Štátna reprezentácia Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch mala pre potreby výkonu tréningového a súťažného procesu k dispozícii päť športových lietadiel typovej rady Cessna.

Pod vedením Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally, športová príprava športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v mesiaci máj 2017 prebiehala vo formáte individuálneho a súťažného tréningového procesu na športovom letisku Trenčín a Boleráz.

Vyvrcholením májového tréningového procesu bola účasť športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch na leteckej športovej súťaži XXV. ročník „Memoriál Ivana Hudeca“, organizátorom ktorej bol v dňoch 26. mája 2017 až 28. mája 2017 Aeroklub Trnava na športovom letisku Boleráz.

Športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch dosiahli vzájomné umiestnenie a bodové ohodnotenie v tomto poradí:

 • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. + navigátor Ing. Dalibor Gonda … 429 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan + navigátor Ing. Vladimír Vido … 633 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička + navigátor Mgr. Milan Mrázik … 752 bodov
 • pilot – kapitán Bc. Ladislav Szabó + navigátor Bc. Marián Szabó … 3 776 bodov

Druhá časť

Pod vedením Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally, športová príprava športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v mesiaci jún 2017 prebiehala vo formáte individuálneho tréningového a súťažného procesu na športovom letisku Trenčín a Slavnica.

Vyvrcholením júnového tréningového procesu bola účasť športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch na leteckej športovej súťaži I. ročník „Medziklubová porovnávacia súťaž v presnom lietaní“, organizátorom ktorej bol v dňoch 16. júna 2017 až 18. júna 2017 Aeroklub Dubnica nad Váhom na športovom letisku Slavnica.

Športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch dosiahli vzájomné umiestenie a bodové ohodnotenie v tomto poradí:

 • pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st. … 795 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan … 1 032 bodov
 • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. … 1 867 bodov
 • pilot – kapitán Mgr. Milan Mrázik … 2 564 bodov

Tretia časť

Športová príprava štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch pokračovala vo formáte individuálneho tréningového a súťažného procesu na športovom letisku Trenčín a Slavnica aj v priebehu mesiaca júl 2017 a jej vyvrcholením bola účasť športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch:

 • na leteckej športovej súťaži XXXXI. ročník „Let Strážovskou Hornatinou“, organizátorom ktorej bol v dňoch 1. júla 2017 až 2. júla 2017 Aeroklub Dubnica nad Váhom na športovom letisku Slavnica.

  Športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch dosiahli vzájomné umiestenie a bodové ohodnotenie v tomto poradí:

  • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička + navigátor Mgr. Milan Mrázik … 145 bodov
  • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. + navigátor Ing. Dalibor Gonda … 305 bodov
  • pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan + navigátor Ing. Vladimír Vido … 450 bodov
  • pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st. + navigátor Ing. Peter Zavacký … 545 bodov
  • pilot – kapitán Bc. Ladislav Szabó + navigátor Bc. Marián Szabó … 2 827 bodov
 • na leteckej športovej súťaži „XIX. Majstrovstvá Slovenskej republiky v presnom lietaní“, organizátorom ktorej bol v dňoch 14. júla 2017 až 16. júla 2017 Aeroklub Dubnica nad Váhom na športovom letisku Slavnica.

  Na XIX. Majstrovstvách Slovenskej republiky v presnom lietaní dosiahli športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch vzájomné umiestnenie a bodové ohodnotenie v tomto poradí:

  • Majstrom Slovenskej republiky v presom lietaní sa stala športová posádka:

   pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička … 501 bodov

  • I. Vicemajstrom Slovenskej republiky v presnom lietaní sa stala športová posádka:

   pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st. … 950 bodov

  • II. Vicemajstrom Slovenskej republiky v presnom lietaní sa stala športová posádka:

   pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan … 967 bodov

  • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. … 1 256 bodov
  • pilot – kapitán Mgr. Milan Mrázik … 2 537 bodov
  • pilot – kapitán Ing. Dalibor Gonda … 2 863 bodov

Na základe športových výkonov a výsledkov dosahovaných v celom priebehu domácej športovej prípravy – tréningového a súťažného procesu bolo možné potvrdiť vzájomnú vyrovnanosť ako aj vzostup športovej výkonnosti stálych a časti novozložených športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch.

Z uvedených dôvodov boli na 23. FAI Majstrovstvá sveta v presnom lietaní pre rok 2017 nominované štyri športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v zložení:

 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička
 • pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st.
 • pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan
 • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml.

Pre samotný proces nominácie bola určujúca skúsenosť a osobná športová výkonnosť a vyrovnanosť, ako aj poradie a bodové ohodnotenie, ktoré nominované športové posádky získali na XIX. Majstrovstvách Slovenskej republiky v presnom lietaní pre rok 2017.

Na uplatnenie prísnych nominačných kritérií boli nastavené optimálne podmienky a zohľadnené všetky predpoklady na splnenie vytýčeného cieľa – dosiahnuť významné športové umiestnenie na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017.

Z dôvodu časovej tiesne, súvisiacej s neplánovaným plnením neodkladných služobných povinností sa jedna nominovaná športová posádka štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch, kapitánom ktorej bol pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan, účasti na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017 dodatočne zriekla.

Štvrtá časť

Nad rámec „Plánu technického a organizačného zabezpečenia domácej športovej prípravy“ športová posádka štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v zložení:

 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička + navigátor Mgr. Milan Mrázik sa zúčastnila zahraničnej športovej prípravy v rámci leteckej športovej súťaže „Majstrovstvá Českej republiky v leteckej rally pre rok 2017“, ktorú v dňoch 22. júna 2017 až 25. júna 2017 organizoval Aeroklub Českej republiky na športovom letisku Rakovník

  Uvedená športová posádka štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch sa umiestnila na ôsmom mieste so ziskom 745 bodov.

 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička sa zúčastnila zahraničnej športovej prípravy v rámci leteckej športovej súťaže „Majstrovstvá Českej republiky v presnom lietaní pre rok 2017“, ktorú v dňoch 5. júla 2017 až 9. júla 2017 organizoval Aeroklub Českej republiky na športovom letisku Jaroměř

  Uvedená športová posádka štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch sa umiestnila na deviatom mieste so ziskom 438 bodov.

B. Oficiálny tréningový a súťažný proces

Prvá časť

Po splnení hlavných cieľov programu domácej športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v období pred 23. FAI Majstrovstvami sveta v presnom lietaní nasledovalo obdobie vyvrcholenia leteckej súťažnej sezóny pre rok 2017, ktorým bezpochybne bol oficiálny tréningový a následný súťažný proces súvisiaci s účasťou štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017, ktoré sa uskutočnili v dňoch 25. júla 2017 až 5. augusta 2017 v Rakúskej republike na športovom letisku Spitzerberg.

Šesťčlenná športová výprava štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní v zložení:

 • Ing. Ján Šabľa, st. – pilot – kapitán prvej súťažnej posádky,
 • Bc. Ján Šabľa, ml. – pilot – kapitán druhej súťažnej posádky,
 • Ing. Róbert Šošovička – pilot – kapitán tretej súťažnej posádky,
 • Ing. Marián Kumorovitz – technik lietadiel,
 • Ing. Katarína Pohanková – medzinárodný rozhodca,
 • Mgr. Štefan Pohanka – pilot – team kapitán

po predchádzajúcich organizačných prípravách odcestovala pozemnou a vzdušnou cestou z letiska Trenčín do dejiska 23. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2017 v súlade s navrhnutým časovým plánom.

Športová výprava štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní pre potreby výkonu tréningového a oficiálneho súťažného procesu v rámci 23. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní disponovala dvomi súťažnými lietadlami typovej rady Cessna C – 152 prenajatými od slovenských aeroklubov.

V dňoch 25. júla 2017 až 29. júla 2017 prebiehala v dejisku konania 23. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2017 plánovaná športová príprava – intenzívny teoretický a praktický tréningový proces súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní.

Výkon tréningového procesu priamo v dejisku 23. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2017 umožnil súťažným posádkam štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní zorientovať sa v súťažnom vzdušnom priestore, pomohol rozoznať rukopis domáceho staviteľa súťažných etáp a v neposlednom rade vytvoril predpoklady na osvojenie si podmienok a postupov pre dosiahnutie najvyššej možnej miery presnosti pristátia do vytýčeného pristávacieho pás­ma.

Časový plán oficiálnej časti 23. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2017 bol nasledovný:

 • 29. júla 2017 – slávnostné otvorenie svetovej leteckej športovej súťaže
 • 30. júla 2017 – tréning v presnosti pristátia
 • 31. júla 2017 – prvý súťažný deň / 1. súťažná úloha / súťaž v presnosti pristátia
 • 01. augusta 2017 – druhý súťažný deň / 2. súťažná úloha / súťažná etapa
 • 02. augusta 2017 – tretí súťažný deň / 3. súťažná úloha / súťažná etapa
 • 03. augusta 2017 – štvrtý súťažný deň / 4. súťažná úloha / súťažná etapa
 • 04. augusta 2017 – slávnostné ukončenie svetovej leteckej športovej súťaže
 • 05. augusta 2017 – návrat do vlasti

Druhá časť

Športová príprava – oficiálny tréningový proces štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní priamo v dejisku 23. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2017 začal v súlade s časovým plánom.

Každá súťažná posádka štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní mala možnosť vo veľmi stabilných poveternostných a serióznych organizačných podmienkach v priebehu štyroch tréningových dní absolvovať štyri oficiálne tréningové etapy a optimalizovaný počet meraných pristaní.

Už na základe výsledkov z priebehu tréningového procesu bolo viac alebo menej zrejmé, že súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní rozoznali rukopis domáceho staviteľa súťažných etáp a vytvorili si tak výhodnú znalostnú pozíciu pre samotný oficiálny súťažný proces.

Tretia časť

Aj samotný súťažný proces štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017 prebiehal v stabilných poveternostných a serióznych organizačných podmienkach.

Športové výsledky, ktoré súťažné posádky dosiahli v prvej súťažnej úlohe vytvorili predpoklad, že štátna reprezentácia Slovenskej republiky v presnom lietaní bude bojovať o významné športové umiestnenie.

Športové výsledky, ktoré súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní dosiahli v druhej súťažnej úlohe, tento predpoklad potvrdili.

Športové výsledky, ktoré súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní dosiahli v tretej súťažnej úlohe, tento predpoklad nevylúčili.

Športové výsledky, ktoré súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní dosiahli v štvrtej súťažnej úlohe, predchádzajúce predpoklady premenili na skutočnosť.

Súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní v zložení:

 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička,
 • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml.,
 • pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st.,
 • pilot – team kapitán Mgr. Štefan Pohanka,

obsadili 4. miesto so ziskom 1874 bodov a stali sa tak držiteľmi športových odznakov a diplomov FAI z 23. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní za umiestnenie v kategórii národných teamov v presnom lietaní pre rok 2017.

 • Pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička,

  obsadil 15. miesto so ziskom 433 bodov a stal sa tak držiteľom športového diplomu FAI z 23. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní za umiestnenie v kategórii jednotlivcov v presnom lietaní pre rok 2017.

 • Pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml.,

  obsadil 22. miesto so ziskom 603 bodov a stal sa tak držiteľom športového diplomu FAI z 23. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní za umiestnenie v kategórii jednotlivcov v presnom lietaní pre rok 2017.

 • Pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st.,

  obsadil 33. miesto so ziskom 838 bodov a stal sa tak držiteľom športového diplomu FAI z 23. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní za umiestnenie v kategórii jednotlivcov v presnom lietaní pre rok 2017.

Súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017 dosiahli vytýčený športový cieľ – nadviazali na významné športové výsledky z predchádzajúcich vrcholových európskych a svetových leteckých športových súťaží v leteckých navigačných športoch.

Štvrtá časť

Na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017 sa zúčastnilo celkom šesťdesiattri súťažných posádok z pätnástich krajín sveta – Českej republiky, Francúzskej republiky, Juhoafrickej republiky, Nového Zélandu, Nórskeho kráľovstva, Poľskej republiky, Rakúskej republiky, Ruskej federácie, Slovenskej republiky, Slovinskej republiky, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Spolkovej republiky Nemecko, Srbskej republiky, Švajčiarskej konfederácie a Švédskeho kráľovstva.

Na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017 sa v prvej polovici štartovného poľa v kategórii národných teamov umiestnili súťažné posádky zúčastnených krajín v tomto poradí:

 1. Poľská republika … so ziskom 455 bodov
 2. Česká republika … so ziskom 790 bodov
 3. Francúzska republika … so ziskom 1 425 bodov
 4. Slovenská republika … so ziskom 1 874 bodov
 5. Švédske kráľovstvo … so ziskom 1 923 bodov
 6. Rakúska republika … so ziskom 2 129 bodov
 7. Švajčiarska konfederácia … so ziskom 2 580 bodov

Na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017 sa v prvej polovici štartovného poľa v kategórii národných teamov v súťaži v presnosti pristátia umiestnili súťažné posádky zúčastnených krajín v tomto poradí:

 1. Poľská republika … so ziskom 118 bodov
 2. Česká republika … so ziskom 181 bodov
 3. Juhoafrická republika … so ziskom 181 bodov
 4. Švédske kráľovstvo … so ziskom 270 bodov
 5. Slovenská republika … so ziskom 291 bodov
 6. Francúzska republika … so ziskom 437 bodov
 7. Ruská federácia … so ziskom 553 bodov

Športová konkurencia medzi súťažnými posádkami bola oproti predchádzajúcim vrcholovým leteckým športovým súťažiam v leteckých navigačných športoch výrazne širšia a výkonnostne vyrovnanejšia.

Prípravná fáza organizácie 23. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2017 ako aj organizácia samotného priebehu 23. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2017 prebiehala zo strany organizátora na veľmi vysokej organizačnej a športovej úrovni.

Športové výsledky, ktoré štátna reprezentácia Slovenskej republiky v presnom lietaní na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017 dosiahla, sú vysoko pozitívne a ich pozitívnosť spočíva najmä v tom, že súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní dokázali nadviazať na významné športové výsledky dosiahnuté na predchádzajúcich vrcholových európskych a svetových leteckých športových súťažiach.

Športové výsledky, ktoré štátna reprezentácia Slovenskej republiky v presnom lietaní dosiahla na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017, vyvolali kladnú odozvu medzi členmi zahraničnej a tuzemskej leteckej športovej komunity.

Prezentovanie športových výsledkov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch vo väzbe na významných donorov má viditeľný vplyv na rast kredibility Národného športového zväzu Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika so sídlom v Žiline, Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally so sídlom v Trenčíne a slovenského vrcholového leteckého športu ako celku.

C. Spoločný záver s poďakovaním

Prvá časť

Pri určovaní zloženia športovej výpravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní na 23. FAI Majstrovstvá sveta v presnom lietaní pre rok 2017 bol kladený dôraz na posilnenie technického zabezpečenia.

S cieľom, v maximálnej miere eliminovať riziká technického zlyhania súťažnej leteckej techniky v priebehu oficiálneho tréningového a súťažného procesu súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní v dejisku 23. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2017, bolo prijaté rozhodnutie do športovej výpravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní zaradiť erudovaného technika lietadiel.

Členovia súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní mali tak možnosť absolvovať celý oficiálny tréningový a súťažný proces s vedomím maximálnej technickej spoľahlivosti súťažnej leteckej techniky.

Športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch, ktoré boli nominované na 23. FAI Majstrovstvá sveta v presnom lietaní pre rok 2017, v priebehu domácej športovej prípravy – tréningového a súťažného procesu nalietali na troch športových lietadlách cca 50 letových hodín.

Športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch, ktoré neboli nominované na 23. FAI Majstrovstvá sveta v presnom lietaní pre rok 2017, v priebehu domácej športovej prípravy – tréningového a súťažného procesu nalietali na dvoch športových lietadlách cca 25 letových hodín.

Súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní v priebehu oficiálneho tréningového a súťažného procesu v dejisku 23. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2017 nalietali na dvoch súťažných lietadlách cca 35 letových hodín.

Druhá časť

Športové výsledky, ktoré štátna reprezentácia Slovenskej republiky v presnom lietaní dosiahla na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017, sú odzrkadlením podmienok vytvorených na udržateľnosť prevádzkového zázemia Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally a rozsahu ekonomického, organizačného a technického zabezpečenia športovej prípravy a zároveň aj odzrkadlením výsledkov náročného, v roku 2006 pod vedením Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally začatého a stále prebiehajúceho procesu generačného posilnenia štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch.

Súčasné zloženie štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní je postavené na platforme novej generácie najskúsenejších pilotov – kapitánov športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally.

Významné športové výsledky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch, dosiahnuté pri veľkej miere skromnosti a bez mediálneho pátosu, ktorými sú: jedno prvé, jedno tretie, jedno štvrté a jedno siedme miesto získané 9. FAI Majstrovstvách Európy pre rok 2013, jedno prvé, jedno tretie, jedno štvrté a jedno piate miesto získané na 19. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2014, jedno šieste miesto získané na 22. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2015, jedno piate miesto získané na 20. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2016 a jedno štvrté a jedno piate miesto získané na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017, zakladajú oprávnenie konštatovať, že športové disciplíny Letecká rally a Presné lietanie sa v podmienkach Národného športového zväzu Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika so sídlom v Žiline, stali vlajkovou loďou slovenského vrcholového leteckého športu.

Za športovými výsledkami stoja aj schopnosti, odhodlanie a nezištná činnosť slovenských staviteľov súťažných etáp a organizátorov regionálnych, národných a nadnárodných leteckých športových súťaží v leteckých navigačných športoch ako dôležitej tréningovo – súťažnej základne pre členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch.

Tretia časť

Najbližšia svetová vrcholová letecká športová súťaž v leteckých navigačných športoch sa bude konať v roku 2018.

Pre slovenský vrcholový letecký šport je veľkou poctou, že organizáciou 21. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally pre rok 2018 bol Medzinárodnou leteckou federáciou FAI poverený Národný športový zväz Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika so sídlom v Žiline v súčinnosti s Aeroklubom Dubnica nad Váhom a Klubom navigačného lietania AIR SYMPATIA so sídlom v Trenčíne.

Pred nami je obdobie v rámci ktorého budeme mať niekoľko príležitostí na vynaloženie istého úsilia zameraného na zvýšenie osobnej športovej výkonnosti súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally.

Z pohľadu súčasnej osobnej športovej výkonnosti je možné už dnes s veľkou mierou pravdepodobnosti predpokladať, že súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally sú pripravené na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018 vybojovať popredné športové umiestnenie.

POĎAKOVANIE

Domáca športová príprava – tréningový a súťažný proces členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v období pred 23. FAI Majstrovstvami sveta v presnom lietaní pre rok 2017 prebiehala vďaka finančnej podpore NADÁCIE SPP.
Úprimne ďakujeme.

Účasť a činnosť štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017 finančne podporili:

 • Národný športový zväz Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika so sídlom v Žiline.
 • Klub navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátor športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally so sídlom v Trenčíne.

  Úprimne ďakujeme.

Organizačným partnerom štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní bol:

 • Národný športový zväz Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika so sídlom v Žiline

Oficiálnymi partnermi Národného športového zväzu Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika boli:

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • Úrad vlády Slovenskej republiky

Technickými a organizačnými partnermi štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch boli:

 • Aeroklub Trenčín
 • Aeroklub Dubnica nad Váhom
 • Klub navigačného lietania AIR SYMPATIA

Partnermi Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally boli:

 • Spoločnosť AIR TRANSPORT EUROPE
 • Spoločnosť BITTNER AUDIO
 • Spoločnosť MANIPUL
 • Spoločnosť VIRTUAL REALITY MEDIA
 • Spoločnosť WILLING

Partnermi štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní pre cezhraničnú propagáciu významných slovenských regiónov boli:

 • Nitriansky samosprávny kraj
 • Trenčiansky samosprávny kraj

Partnerom štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní pre cezhraničnú propagáciu tradičných slovenských výrobkov bola:

 • Spoločnosť L. Z. Bošáca

Je pre mňa veľkou cťou, že v mene členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch môžem všetkým partnerom vyjadriť úprimné poďakovanie za prejavenú podporu.

S úctou,

JUDr. Štefan Vittek v. r.
koordinátor
športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally

« Späť

zverejnené: 16.08.2017 | aktualizované: 25.08.2018 | počet zobrazení: 43869

počet prístupov od 19.01.2016: 447161
počet prístupov dnes: 535