DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Antidopingová agentúra SR
https://antidoping.sk

Overenie zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/

Nástroj na kontrolu zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/latky-lieky


Kalendárik

  «   Január   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

meniny má Alfonz


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Ponuka na odpredaj lietadla Z 526F / OM-CRO - 2. kolo

« Späť
Aktuality » Ponuka na odpredaj lietadla Z 526F / OM-CRO - 2. kolo

SNA konštatuje, že v stanovenom termíne 1. kola odpredaja neobdržal žiadnu ponuku na kúpu majetku SNA, lietadla Zlín Z 526 F, OM-CRO.

Z tohto dôvodu v súlade so smernicami SNA vyhlasuje 2. kolo na predkladanie ponúk na kúpu predmetného lietadla.

Podmienky predaja pre 2. kolo:

Cena za odpredaj lietadla Zlín Z 526 F, OM-CRO vyčíslená v peniazoch je minimálne **79.000,– Eur (SNA nie je platcom DPH).
Ponuky s nižšou cenou nebudú akceptované.

Ponuky môže zasielať každá fyzická alebo právnická osoba.

Svoje cenové ponuky zasielajte výlučne poštou, v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom Z 526 F na adresu sídla SNA, Pri Rajčianke 49, 010 01, Žilina v termíne do 10.06.2018 (rozhodujúci je dátum podania na pečiatke odosielajúcej pošty na obálke). Termín otvárania obálok s ponukami bude dňa 14.06.2018 o 10:00 hod. v sídle SNA za prítomnosti hlavného kontrolóra SNA a viceprezidenta SNA. Pri otváraní obálok je možná účasť zástupcu záujemcu, ktorý zaslal ponuku.
Víťaznou ponukou sa stáva ponuka s najvyššou cenou.
V prípade, že záujemca ponúkajúci najvyššiu cenu neuzavrie kúpnu zmluvu na predmet predaja do 10 dní odo dňa otvorenia obálok s ponukami, bude oslovený záujemca s najbližšou nižšou ponúknutou cenou, ktorá však nesmie byť nižšia ako minimálna ponuka 79.000,– Eur.

Základné údaje:

  • Výrobca: Moravan n.p. Otrokovice
  • Výrobné číslo: 1180
  • Rok výroby: 1972

Celkový nálet / nálet od GO:

  • Drak: 2362 / 378
  • Motor: 2317 / 316 GO v r. 2014
  • Vrtuľa: 1564 / 224 GO v r. 2015

Lietadlo sa predáva s platným ARC a platnou údržbou do mája 2019. Obhliadku lietadla je možné vykonať na letisku Očová po telefonickej dohode s pánom Huliakom tel.: 0905 902 920.
Detailné informácie o technickom stave, vybavení a podobne na vyžiadanie u technického riaditeľa SNA Ing. Juraja Filusa.

Vaše prípadné pripomienky a podnety k uvedenému predaju adresujte mailom na adresu: sna@sna.sk

Odpredaj majetku – 2. kolo je realizovaný v zmysle uznesenia konferencie SNA zo dňa 24.03.2018 a smernice č. A2–2/2017 pre správu hmotného majetku SNA.

Sekretariát SNA

Na prevzatie: ponuka na odpredaj – 2. kolo (formát PDF, veľkosť 691,9 kB)

« Späť

zverejnené: 09.05.2018 | aktualizované: 17.05.2018 | počet zobrazení: 14432

počet prístupov od 19.01.2016: 450019
počet prístupov dnes: 417