DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Jún   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

meniny má Sidónia


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Majstrovstvá SR v tunelovom lietaní 2017

« Späť
Aktuality » Majstrovstvá SR v tunelovom lietaní 2017

Štrvtý ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v tunelovom lietaní skupinovej akrobacie 4-členných družstiev v Hurricane Factory Tatralandia organizuje 3. a 4. marca 2017 Parašutis­tický klub SNA z poverenia Slovenského národného aeroklubu v spolupráci s Hurricane Factory Tatralandia.

 1. CIEĽ SÚŤAŽE

  Určiť víťaza IV. ročníka Majstrovstiev Slovenskej republiky v tunelovom lietaní skupinovej akrobacie 4-členných družstiev, športová príprava pred súťažnou sezónou 2017, zvýšenie a rozšírenie odbornej pripravenosti rozhodcov.

 2. TERMÍN SÚŤAŽE

  Súťaž sa bude konať v dňoch 3.- 4.3.2017

  • Piatok 3.3. – registrácia do 19:00 hod., technická konferencia a losovanie súťažných kôl o 20:00 hod.
  • Sobota 4.3. – súťažný deň

  Podrobný program súťaže bude upresnený a publikovaný podľa počtu prihlásených družstiev po uzávierke prihlášok. Presné časy súťažných letov budú včas spresnené prihláseným športovcom.

 3. MIESTO KONANIA

  Hurricane Factory Tatralandia www.hurricanefactory.com

 4. TRÉNING

  Tréningové lety nie sú súčasťou štartovného poplatku a záujemcovia si ich môžu rezervovať individuálne. V dňoch 28.2. a 1.3. bude v Hurricane Factory k dispozícii súťažiacim tréner a uznávaný odborník na tunelové lietanie Ján – Gejza Klapka z ČR.
  V prípade požiadavky na tréningové časy v dňoch RW-campu alebo aj mimo neho kontaktujte prosím.

 5. PRIHLÁŠKY

  Záväzné prihlášky k účasti na majstrovstvách (viď príloha) musia byť doručené písomnou formou na e-mail: info@pksna.sk najneskôr do 26.2.2017.

 6. POPLATKY

  Štartovný poplatok je:

  1. Pre členov SNA 280,– € pre družstvo, (70 € / športovec)
  2. Pre nečlenov SNA 300,– € pre družstvo (75 € / športovec)

  v poplatku je zahrnuté:

  • štartovné
  • súťažné lietanie 10 min.
  • občerstvenie – raut po ukončení súťaže
  • ocenenie víťazov
  • technické a organizačné zabezpečenie.

  Poplatok je nutné uhradiť pri prezentácii v piatok 3.3.2017.

 7. PRAVIDLÁ

  Súťaž bude prebiehať v dvoch kategóriách „ROOKIE 4-way“ a v kategórii „A 4-way“. Podmienkou vyhlásenia kategórie bude účasť minimálne troch družstiev v danej kategórii.

  1. súťažné pravidlá pre kategóriu „ROOKIE“:

   zostava jednotlivých súťažných kôl bude vylosovaná iba z tvarov

   zostava jednotlivých súťažných kôl bude 3-bodová

   pracovný čas je 35 s. a doba súťažného vstupu 1 minúta

   pracovný čas sa začína merať vstupom posledného člena družstva

   POZNÁMKA k losovaniu súťažných kôl kategórie:

   Dĺžka vstupu 60 sekúnd

   Pracovný čas 35 sekúnd sa začne merať od vstupu posledného člena družstva

   Počet losovaných bodov v kole: 3

   Losovanie z tvarov: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q

  2. súťažné pravidlá pre kategóriu „A“:

   zostava jednotlivých súťažných kôl bude vylosovaná z tvarov a blokov

   zostava jednotlivých súťažných kôl bude 3 až 4-bodová

   pracovný čas je 35 s. a doba súťažného vstupu 1 minúta

   pracovný čas sa začína merať vstupom posledného člena družstva.

   POZNÁMKA k losovaniu súťažných kôl kategórie:

   Dĺžka vstupu 60 sekúnd

   Pracovný čas 35 sekúnd sa počíta od vstupu posledného člena družstva

   Počet losovaných bodov v kole: 3 – 4

   Losovanie: to čo „ROOKIE“ + bloky: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 19, 21

  3. súťažné pravidlá pre kategóriu „AA“:

   zostava jednotlivých súťažných kôl bude vylosovaná z tvarov a blokov

   zostava jednotlivých súťažných kôl bude 4 až 5-bodová

   pracovný čas je 35 s. a doba súťažného vstupu 1 minúta

   pracovný čas sa začína merať vstupom prvého člena družstva.

   POZNÁMKA k losovaniu súťažných kôl kategórie:

   Dĺžka vstupu 60 sekúnd

   Pracovný čas 35 sekúnd sa počíta od vstupu prvého člena družstva

   Počet losovaných bodov v kole: 4 – 5

   Losovanie: to čo „A“ + bloky 1, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 22

   V jednotlivých kategóriách sa nemôžu zúčastniť tímy v ktorých minimálne 3 členovia tímu, v minulosti vo vyššej kategórii dosiahli v národných, alebo podobných súťažiach medailové umiestnenie. V prípade, že sa neotvorí niektorá z kategórii z dôvodu nízkej účasti, môže sa takýto tím zúčastniť súťaže v kategórii o stupeň nižšie.

   Pri stanovení súťažných pravidiel a pravidiel rozhodovania sa bude vychádzať primerane zo Športového poriadku FAI. Presné podmienky a pravidlá budú oznámené na technickej konferencii.

  4. počet kôl – základný počet súťažných kôl je 10.
  5. určenie víťaza: Víťazom sa stáva družstvo s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. V prípade rovnosti bodov bude poradie na prvých troch miestach určené podľa najvyššieho počtu dosiahnutých bodov v jednom kole. Ak bude zhoda aj v tomto prípade, víťazom sa stáva to družstvo, ktoré má svoj najhorší výsledok v jednom kole lepší ako ostatní. V prípade, že zhoda trvá aj naďalej, víťazom sa stáva družstvo, ktoré má lepší výsledok v skoršom kole.
  6. hodnotenie – hodnotenie bude prebiehať z videozáznamu Hurricane Factory Tatralandia.
  7. družstvo – tvoria 4 súťažiaci. Družstvo môže byť zmiešané (muži, ženy), môže mať aj jedného náhradníka, ktorý bude uvedený v prihláške.
  8. protest – musí byť doručený hlavnému rozhodcovi do 30 min. od vzniku spornej udalosti písomne s poplatkom 20,– €.

   V prípade uznania protestu bude poplatok vrátený.

 8. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI

  Za organizátora: Miroslav Gábor, 0903 548845, gabor@sna.sk
  Hlavný rozhodca: Janka Matejkinová, 0905 856002, jmatejkinova@gmail.com
  Ďalší rozhodcovia budú predstavení na technickej konferencii.

 9. KONTAKT NA ORGANIZÁTORA

  Parašutistický klub SNA
  Letisko Žilina
  013 41 Dolný Hričov
  Slovensko
  tel.: +421 – 917 – 375 025
  e-mail: info@pksna.sk
  web: www.pksna.sk

 10. Dokumenty na stiahnutie:

« Späť

zverejnené: 19.01.2017 | aktualizované: 19.01.2017 | počet zobrazení: 157070

počet prístupov od 19.01.2016: 1425464
počet prístupov dnes: 3